Daily Archives: July 16, 2017

Blogs en congres in Italië

Wegens vakantie en een Kabbalah Congres in Rome, verschijnen de blogs tot donderdag 10 augustus niet dagelijks.

Het Kabbalah Congres vindt plaats op 28, 29 en 30 juli.

Italy Congress Lessons

 

Congress Schedule

 

 

De intentie is de handeling

laitman_219_01Opmerking: Baal HaSulam zegt dat ons egoïsme ons de ervaring van tijd geeft. Er is een handeling en het resultaat daarvan, het resultaat is belangrijk voor ons, niet het genoegen van de handeling zelf.

Antwoord: Egoïsme is het verlangen om te ontvangen, te nemen, naar jezelf toe te trekken, het nulpunt naar twee verschillende richtingen uit te rekken. Daardoor voelen we het concept tijd.

Vraag: Als dat zo is, is er dan geen tijd in spiritualiteit omdat een mens daar blij is met de handeling en niet wacht op het resultaat van zijn intentie?

Antwoord: In spiritualiteit is de intentie de handeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Bestaat het ego in de spirituele wereld?

laitman_608_02Vraag: Wordt het ego groter nadat wij spiritualiteit zijn binnengetreden?

Antwoord: Het egoïsme zoals wij het kennen, bestaat niet in de spirituele wereld. Het verandert in altruïsme, in handelingen die tegengesteld zijn, namelijk goed zijn voor anderen. Na de overgang naar spiritualiteit werkt het met de intentie om aan anderen te geven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Waar komen verlangens vandaan?

laitman_569_01Vraag: Is het verlangen van een steen om aan de kant van de weg te liggen ook een verlangen dat door de tien Sefirot is gevormd?

Antwoord: Het is de Malchut van het verlangen dat door de voorgaande negen invloeden is gevormd. De eerste negen Sefirot zijn de hogere invloed op een object om daarin het verlangen tot stand te brengen.

Vraag: Is zelfs het simpele verlangen van een mens om een Mercedes te kopen het resultaat van een dergelijke invloed?

Antwoord: Het geldt voor elk verlangen. Zelfs het verlangen van mensen om naar de sterren op te stijgen is een verlangen dat in Malchut is gevormd als resultaat van de negen invloeden daarop.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17