Monthly Archives: July 2017

Het wonderbaarlijke van een boek

Laitman_633_4Vraag: Wat voor soort kracht voegt een Kabbalist toe aan de Kabbalistische teksten? Kunnen wij daardoor nieuwe zintuigen in ons ontwikkelen?

Antwoord: Een Kabbalistisch boek is een wonderbaarlijk boek, het gaat niet over de bladzijden die wij in onze wereld zien. Een boek dat door een Kabbalist is geschreven ziet eruit als symbolen op papier, zoals alle boeken, maar deze symbolen zijn met de spirituele kracht verbonden van degene die ze schreef en met zijn spirituele verworvenheden.

Daarom willen wij, als we dit boek lezen, bereiken wat de schrijver heeft bereikt en voelen wat hij voelde.

Dit kunnen we vergelijken met het lezen van de een of andere roman, maar het verschil is de schrijver. Een roman is door iemand uit deze wereld geschreven, maar een Kabbalistisch boek is door een Kabbalist geschreven met wat hij verworven heeft in de spirituele wereld. Wat hij verworven heeft, wordt in relatie tot ons het Omringende Licht genoemd.

Wij hebben nog niet bereikt wat hij heeft bereikt, maar door ons met hem te verbinden en te willen worden zoals hij, trekken wij het schijnsel naar ons toe dat ons verandert en ons voorbereidt om ook de spirituele wereld te gaan voelen.

Vraag: Wat moet ik doen als ik zo’n boek pas heb gelezen zonder de intentie om het Licht aan te trekken?

Antwoord: Dan heeft het nauwelijks invloed. Tenslotte is er geen dwang in spiritualiteit. Als je verder wilt komen, helpt het Licht je daarbij, als je niet verder wilt komen, werkt Het niet. Vooruitgang is afhankelijk van onze intentie en van het verlangen om te begrijpen wat er gelezen wordt. In de mate waarin wij willen begrijpen wat de Kabbalist heeft geschreven, wekken wij de invloed van het Omringende Licht op.

Vraag: Maar waarom werkt het boek niet als ik het gelezen heb, het bezit toch de kracht van de Kabbalist?

Antwoord: De Kabbalist geeft je Licht, maar als je het niet wilt hebben, ontvang je het ook niet. Van zijn kant is er een verlangen om te geven, maar er is geen verlangen om te ontvangen van jouw kant. Daarom verspreiden we de wijsheid van Kabbalah zo wijd en zorgen we ervoor dat iedereen ermee bekend raakt. Anders zullen zijn geen spiritualiteit bereiken.

Bovendien hoef je de taal niet te kennen. Als je luistert als mensen een Kabbalistische tekst lezen en je deze tekst werkelijk wilt begrijpen, kom je vooruit in spiritualiteit.

Vraag: Waarom hebben we een boek nodig als het verlangen het belangrijkste is?

Antwoord: Zonder boek zouden we geen verbinding hebben met de Kabbalist die spiritualiteit verworven heeft. Verbinding ontstaat alleen door middel van de tekst. Als je luistert naar iemand die deze tekst leest, trek je het Omringende Licht naar je toe, zelfs als je de taal niet kent maar er heel sterk naar verlangt om te bereiken wat de schrijver heeft bereikt.

From the Virtual Lesson “The Time of Kabbalah” 6/13/17

 

Kan de Schepper zich voortijdig onthullen?

laitman_628_4Vraag: Wat voor schade zou er kunnen ontstaan als de Schepper zich voortijdig zou onthullen?

Antwoord: Een voortijdige onthulling van de Schepper kan niet plaatsvinden. De Schepper onthult zich volgens het principe van gelijkvormigheid: de gelijke onthult de gelijke.

Net zoals in onze wereld: wij zien, voelen, horen en begrijpen andere mensen alleen in de mate waarin wij aan hen gelijkvormig zijn. Dus als wij in ons de eigenschappen bouwen die gelijkvormig zijn aan de Schepper, zullen wij Hem ervaren.

Om zulke eigenschappen te creëren, hebben we een groep nodig waarin we de eigenschappen van geven, liefde, uit onszelf treden naar anderen, etc. kunnen verkrijgen. En daar zal de Schepper onthuld worden.

From the Russian Virtual Lesson 5/21/17

Eén op de duizend

laitman_219.01Vraag: Wat is de oorzaak van negatieve reacties op Kabbalah? Als men woorden hoort als ”Kabbalah, Het Boek De Zohar, verborgen kennis en Tien Sefirot”, deinzen veel mensen in de wereld, met name in Israël – door de geschiedenis heen tot aan de dag van vandaag – daarvoor terug; men voelt afkeer, weerstand en zelfs haat. Waar komt dit uit voort?

Antwoord: Dit is een natuurlijke reactie, het komt voort uit de menselijke natuur. Het is duidelijk dat dit niet op verschillen in ideologie gebaseerd is, maar op een diepere discrepantie die in onze essentie geworteld is.

Zelfs de meest simpele mens, een marktkoopman, of een professor aan een universiteit, voelt hetzelfde bij het woord “Kabbalah”, zij vatten het op als mystiek, zwarte magie of iets onbegrijpelijks dat schadelijk zou kunnen zijn, iets wat niet de moeite waard is om aan te raken of zelfs maar te benaderen.

Dit is een natuurlijke menselijke reactie die niets met Kabbalah te maken heeft. Deze weerstand is namelijk in oorsprong in onze natuur gebouwd, zij verwerpt de Wijsheid van Kabbalah volkomen, zelfs voordat iemand er ook maar iets van geleerd heeft. Men voelt weerstand bij de woorden “Kabbalah”, “Sefirot”, “Partzuf” en “Hoge Wereld”.

Bovendien kan ik vanuit mijn ervaring van 35 jaar lesgeven in Kabbalah zeggen, dat veel, zelfs heel speciale, unieke mensen die zich onderscheidden van de rest, aangetrokken werden door Kabbalah en kwamen studeren, mensen die werkelijk de diepte ervan wilden doorgronden, na twee à drie jaar plotseling weerstand voelden.

Dit komt in geen enkele andere wetenschap voor. Zij bestuderen de oorspronkelijke bronnen, het zijn serieuze studenten, echte specialisten in Kabbalah, en plotseling voelen zij dat zij het niet accepteren en niet verder willen gaan met de studie. Dan gaan zij weg en dat is niet alles, zij gaan weg met een negatieve indruk van Kabbalah.

Vraag: Het is interessant dat andere vormen van Kabbalah, waarin gesproken wordt over mystiek en magie, veel interesse wekken bij mensen. Waarom zijn deze vormen zo geliefd?

Antwoord: Er zijn geen “andere vormen van Kabbalah”, dit heeft absoluut niets te maken met Kabbalah. Mystieke leringen waarbij ook woorden als “Partzufim” en “Sefirot” gebruikt worden, hullen zich in het woord “Kabbalah”. Feitelijk is het zo dat alle vormen van filosofie uit de wetenschap van Kabbalah voortkomen als resultaat van wanbegrip.

De aard van de mens biedt weerstand tegen de wetenschap van Kabbalah. Zelfs wanneer hij vertrouwd begint te raken met deze wetenschap, zijn er velen – de meerderheid – die plotseling innerlijke weerstand voelen, die de studie verwerpen en vaarwel zeggen. Ik heb veel van dergelijke voorbeelden meegemaakt, precies zoals er geschreven staat: “Duizend komen de studiezaal binnen en slechts één treedt het Licht binnen.”

Deze reactie is namelijk natuurlijk, het gaat hierbij niet om een speciaal geval en het betekent niet dat het over een slechte leraar gaat. Mensen gaan niet weg omdat zij slecht les hebben gekregen, maar omdat het zo bedoeld is dat 999 op de 1.000 weg zouden gaan en er één zou blijven.

Vraag: Maar waarom gaan mensen niet alleen weg, maar worden zij ook haatdragend en vijandig ten opzichte van Kabbalah.

Antwoord: Inderdaad, waarom is de wetenschap van Kabbalah niet zoals natuurkunde of wiskunde, waarbij iemand eenvoudig zijn belangstelling verliest en ermee stopt? Kabbalah raakt het diepste innerlijk van de mens, focust op zijn verlangens, genoegens, weerstanden, gevoelens en op het feit dat hij boven zijn emoties moet uitstijgen, zichzelf moet bestuderen en een “openhartoperatie” moet toepassen op zichzelf.

Hij moet zijn hart openen, zijn gevoelens en zijn denken, en zichzelf met een scalpel gaan ontleden alsof een ander dit doet, zijn verlangens en zijn gedachten volkomen objectief onderzoeken als een externe waarnemer. Dit soort dingen zijn niet intrinsiek aan onze aard en daardoor is dit niet gemakkelijk te accepteren.

From KabTV’s “Origins of Negative Reactions to Kabbalah,” 7/19/17

 

Hoe kan ik de Wijsheid van Kabbalah leren kennen?

laitman_283.01Vraag: Hoe kan ik op een goede manier de Wijsheid van Kabbalah leren kennen?

Antwoord: Ik denk dat je daarvoor het beste het boek Attaining the Worlds Beyond kunt lezen dat ik geschreven heb.

Ik heb het in 12 dagen geschreven. Ik herinner me dat ik het gevoel had dat ik alleen achtergebleven was nadat mijn leraar was heengegaan. Ik was er zo naar aan toe dat ik niet wist wat ik moest beginnen. Ik was me ervan bewust dat ik verder moest, maar ik wist niet hoe, op welke manier, toen ben ik dit boek gaan schrijven.

Ik raad je aan om met dit boek te beginnen en tegelijkertijd lessen te gaan volgen aan de Bnei Baruch Kabbalah Academie, want deze lessen kunnen door niets anders vervangen worden. Als je onafhankelijk van anderen gaat lezen, zal je voortdurend op het verkeerde been gezet worden en dat is geen systematische studie. Je moet grondig voorbereid worden door een leraar die je lesgeeft, anders bereik je niets.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/12/17

 

Geschenken: degene die geeft en degene die ontvangt

laitman_600.04Vraag: Hoe kan een verlangen om te ontvangen gevend zijn?

Antwoord: Dat kan als dat verlangen op anderen gericht is. Als een mens heel graag aan iemand een geschenk wil geven en het wordt geweigerd, veroorzaakt dat afstand tussen hen. Maar als iemand mij iets wil geven en ik het aanneem, doe ik op die manier de ander een plezier.

Dergelijke uitwisselingen vinden voortdurend tussen ons plaats. Het is echter noodzakelijk om te begrijpen hoe we dit op de juiste wijze kunnen doen, dan wordt het namelijk mogelijk om gevend te zijn met onze eigenschappen van ontvangen.

Een voorbeeld: een bruid geeft een ring als geschenk aan de bruidegom. In het algemeen geeft de man aan de vrouw een ring als teken dat ze hem zal toebehoren, maar als hij groot is in haar ogen, kan het ook andersom gebeuren. Zij kan hem een ring cadeau geven en als hij ermee instemt en de ring accepteert, maakt hij haar net zo blij als wanneer hij de ring aan haar gegeven had. Dit is een bekend voorbeeld uit Het Boek De Zohar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Nieuwe tijden – Nieuwe bekwaamheid in het bereiken van spiritualiteit

laitman_234Vraag: Wat is het verschil tussen de bekwaamheid in het bereiken van spiritualiteit in deze tijd en in de tijd van Baal HaSulam?

Antwoord: Het wordt elk jaar gemakkelijker. Mensen die nu naar Kabbalah komen, zijn beter voorbereid om het te begrijpen.

Hun egoïsme is productiever en gereed om snel de spirituele staten in zich op te nemen. Daardoor is hun pad veel korter, veel studenten die tien jaar bij mij zijn, zijn daardoor op het niveau dat ik na twintig jaar bereikte.

Vraag: Zijn de middelen om tot spiritualiteit te komen hetzelfde gebleven of is er iets veranderd in de methodologie?

Antwoord: Dat is moeilijk te zeggen, want de manier waarop mijn studenten spiritualiteit bereiken is verschillend. Ik schreef bijvoorbeeld boeken nadat ik twee jaar gestudeerd had en onder de invloed was van het materiaal van Baal HaSulam, niemand anders deed dit. Toch zijn degenen die nu maar tien jaar Kabbalah gestudeerd hebben op het niveau waarop ik na twintig jaar was. Dit is niet uit te leggen. Dergelijke dingen kunnen niet gemeten worden volgens de jaren van onze wereld.

Vraag: Verschilt de kwaliteit van wat er bereikt wordt van wat er vroeger bereikt werd?

Antwoord: Natuurlijk, het is nu concreter.

Iedereen die nu naar Kabbalah komt, leeft in een volkomen andere wereld, in een volkomen andere tijd, de voorgaande generaties kunnen al jaloers op hen zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Hoe kan het verlangen toenemen?

laitman_233Vraag: Hoe kan het verlangen toenemen? Het is immers geen bloem die vanuit de aarde groeit.

Antwoord: Het verlangen kan alleen toenemen onder de invloed van het Hoge Licht (Keter). Wanneer het Licht het punt in het verlangen beïnvloedt, begint Het het verlangen te ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17

Wat vragen we aan de Schepper en hoe doen we dat?

laitman_236_01Vraag: Wat moet ik aan de Schepper voor een vriend vragen en hoe moet ik dat doen?

Antwoord: Ik voel de speciale behoeften van een vriend niet, ik voel niet wat dringend noodzakelijk is voor hem, want wij hebben allemaal één behoefte: wij willen ons verbinden met elkaar en in deze eenheid de Schepper ontdekken. Dit is de vraag die ik aan Hem moet stellen voor mezelf, voor de vrienden en voor de hele groep. Dit is alomvattend, zo wenden we ons samen en niet aflatend tot de Schepper.

From the talk at a videoconference with the Learning Center students, 5/21/17

Zoals vermeld op 16-07:

Wegens vakantie en een Kabbalah Congres in Rome, verschijnen de blogs tot donderdag 10 augustus niet dagelijks.

Het Kabbalah Congres vindt plaats op 28, 29 en 30 juli (zie het bericht van 16 juli jl. voor verdere informatie).

 

Rijs omhoog naar het niveau van de Schepper

laitman_744Vraag: De Schepper wil vreugde ervaren doordat wij ons corrigeren, wij ten behoeve van Hem ontvangen en wij dit tegen elke prijs zullen bereiken. Daarom is de Schepper de grootste egoïst. Is dit het niveau van altruïsme dat wij moeten bereiken?

Antwoord: De Schepper is de eigenschap van absolute goedheid. Er kan van Hem gezegd worden dat Hij de grootste altruïst of de grootste egoïst is, er is echter maar één onveranderlijke eigenschap. De Schepper is de Natuur waarin wij ons bevinden.

Wij zijn ondergedompeld in een “zwarte bubbel” waarvan de eigenschap absoluut egoïsme is, en daar moeten wij geleidelijk uitkomen.

De Schepper heeft het verlangen om te geven. Wij kunnen ons niet afvragen of Hij een egoïst is of niet, want in Hem is niets anders aanwezig dan het verlangen om te geven. De Schepper is uitsluitend een verlangen om te geven en al Zijn schepselen bestaan uitsluitend uit een verlangen om te ontvangen. Wij zijn met een bedoeling zo geschapen, want zo zijn wij tegengesteld aan Hem, anders zouden wij geen schepselen genoemd kunnen worden, namelijk: afgescheiden van de Schepper.

Om als de Schepper te worden, om hetzelfde niveau te bereiken en met evenzoveel blijheid te dienen, met een gevoel van vervulling, moet ons verlangen om te ontvangen alleen ontvangen met de intentie om te geven; dan zal het gelijkvormig zijn aan het niveau van de Schepper, al heeft het schepsel een eigenschap die tegengesteld is aan Hem, de aard van ontvangen en niet van geven.

Daarom bestaat ons werk uit het verkrijgen van een intentie. Naarmate het onze intentie is om te geven, kunnen wij het verlangen om te ontvangen zoveel gebruiken als wij willen, want onze handelingen zullen op geven gericht zijn en wij zullen als de Schepper worden, gelijkvormig aan Hem, wij zullen Hem begrijpen en vervuld worden zoals Hij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

Wat zal de toekomst ons brengen?

Laitman_512_02Vraag van Facebook: Wat u zegt is beangstigend. Er zijn mensen die zeggen dat pessimistische voorspellingen pessimistische gedachten in mensen oproepen. Moeten we op deze manier vorm geven aan onze werkelijkheid?

Antwoord: Ik probeer niemand bang te maken. Ik spreek over wat we kunnen verwachten als we niet actief meewerken aan ons evolutieproces dat zich nu onder de invloed van het ego ontwikkelt, dus er ligt werk voor ons.

Wij zorgen voor verderf en vernietiging, voor slechte situaties naar nog slechtere situaties. Iedereen kan zien wat er in de wereld gebeurt. Ik ben geen profeet, ik geef simpelweg aan hoe de huidige situatie is, omdat ik een remedie heb voor de schadelijke activiteiten die leiden tot schadelijke resultaten. Pak deze remedie aan van mij, dat zal iedereen ten goede komen.

Maar als we onze ogen sluiten voor wat er aan de hand is en maar afwachten wat er komt, zullen we op een punt komen waarop de aarde ons niet meer zal kunnen onderhouden en zal de maatschappij zichzelf te gronde richten.

Vraag: Zouden mensen niet begrijpen wat er aan de hand is als u ons niet zou vertellen wat de toekomst zal brengen en wat wij moeten doen? Moet je mensen wel vertellen wat er gaat gebeuren?

Antwoord: Toen ik nog een kind was en naar school ging, zeiden mijn ouders tegen mij: “Je moet goed leren en niet lui zijn. Als je goed je best doet, word je een belangrijk mens, iedereen zal respect voor je hebben en je zult geld verdienen, dan zal je voor je gezin kunnen zorgen. Maar als je niet je best doet, zal het allemaal slecht aflopen.”

Als wij de dingen niet bij de naam noemen, zullen mensen nergens door beïnvloed worden. Daarom moet ik de situatie uitleggen.

Neem het me alsjeblieft niet kwalijk als wat ik zeg misschien als een last voelt en dat ik het misschien niet op een vriendelijke, aangename manier zeg, maar geloof me dat ik vanuit mijn liefde voor jullie spreek. Ik wil graag dat jullie het goed hebben.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/22/17

 

Page 1 of 41234