Daily Archives: May 2, 2017

De Spirituele Opdracht Van Vrouwen

laitman_281_02Vraag: Is Kabbalistische vriendschap, liefde en wederzijdse verantwoordelijkheid mogelijk tussen vrouwen? Of is de diepte van onderlinge spirituele verwevenheid meer typerend voor mannen?

Antwoord: Ja, het is meer typerend voor mannen. Het is voor vrouwen veel moeilijker om vrienden te worden. Zij kunnen zich met elkaar verbinden om de mannen te helpen. Dit is hun opdracht en zo moeten zij te werk gaan.

Het is vrijwel onmogelijk voor een vrouw om een echte vriend te zijn van een andere vrouw. Maar zij kunnen zich met elkaar verbinden om het hoge Doel te bereiken, de mannen te helpen en om zich met de Schepper te verbinden, want zij hebben een specifiek doel dat zich niet tussen hen bevindt, maar boven hen.

Vraag: Wie zijn er egoïstischer, mannen of vrouwen?

Antwoord: Hun egoïsme is verschillend. Daarom kan ik niet zeggen wie er egoïstischer zijn. Voor mannen is het gemakkelijker om zich met elkaar te verbinden en voor vrouwen is het gemakkelijker om zich op het Doel te richten.

From KabTV’s Lesson in Russian 11/12/16

 

Liefde Vanuit Het Gezichtspunt Van Kabbalah

laitman_594Vraag: Kunnen we ergens uit opmaken of de kwaliteit van ons werk spiritueel is?

Antwoord: De kwaliteit van het werk is afhankelijk van het soort Licht dat ik ontvang vanuit mijn gelijkvormigheid met de Schepper: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya of Yechida.

Wij moeten door 125 spirituele niveaus  heen om de gelijkvormigheid met de Schepper te voltooien. De gelijkvormigheid ligt in mijn liefde voor anderen. Hieruit blijkt dat ik op een minutieuze wijze uit mijzelf moet treden naar een onbeantwoorde, onzelfzuchtige en absoluut onaardse liefde voor anderen, dit betekent dat ik voor anderen zorg.

Liefde in Kabbalah is een staat waarin ik de verlangens van een ander voel en deze volledig wil vervullen, alsof het mijn allergrootste, belangrijkste verlangens zijn.

Ik wijd mijn natuur, mij gehele essentie en mijn innerlijke ik aan het vervullen van de verlangens van andere mensen. Deze gesteldheid wordt spirituele slavernij genoemd.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/18/16

 

Intentie Bevindt Zich Boven De Materie

laitman_608_01Opmerking: Scheikundigen die hersenonderzoek verrichten, schrijven aan verschillende verlangens verschillende chemische reacties toe. Zij hebben ontdekt dat alles beschreven kan worden, uitgezonderd de intentie. Hierdoor onderscheidt de mens zich van het dier.

In een dier vallen de intenties en de verlangens samen, in de mens is het verschil tussen de intentie en de verlangens echter groter naarmate hij zich meer ontwikkelt.

Mijn Commentaar: De intentie bevindt zich boven de natuur, boven de materie. Ik wil dit bereiken met de hulp van de invloed van het Hoge Licht op mij. Intentie is geen verlangen en geen Licht.

Licht is de oorsprong van de energie buiten mij. Verlangen is dat wat al in mijn substantie werkzaam is. Als ik een nieuwe staat wil bereiken, verandert het verlangen in intentie. In de Wijsheid van Kabbalah associeer ik de intentie niet met de materie, maar met het Hoge Licht dat mij verandert.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/25/16