Monthly Archives: May 2017

Waarom Gedachten “Ronddraaien” en Verdwijnen

laitman_543_01Vraag: Waarom hebben we gedachten nodig die we ons soms niet eens kunnen herinneren? Ze “draaien” in ons hoofd rond, we hebben er geen greep op en we kunnen ze geen halt toeroepen.

Antwoord: Deze gedachten draaien heel de tijd in ons hoofd rond en doen heel belangrijk werk. We hoeven ons er niet op te concentreren, ze niet te stoppen en er niet mee te werken; het enige wat nodig is, is voortdurend op ons bijzondere doel afgaan.

De stormachtige, mistige staten die verschijnen en door ons heengaan, hoeven ons niet te storen. Ze verzamelen zich geleidelijk in ons en dit is noodzakelijk voor onze spirituele ontwikkeling.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/15/17

 

Wat Is Sjavoeot?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

SJAVOEOT

Alle wetten van de Torah leiden naar één enkel doel: anderen liefhebben als jezelf.

Sjavoeot markeert het moment waarop wij de Torah ontvangen, de wet die over geven gaat.

Het is een mijlpaal op weg naar het bereiken van “Heb je Naaste Lief als Jezelf”

(de allesomvattende wet van de Torah)

Sjavoeot symboliseert het moment waarop we deze taak onvoorwaardelijk accepteren.

EEN BLIJDE SJAVOEOT

 

 

De Universele Computer

laitman_282_01Vraag: Ziet de Schepper eenieder van ons als één van de miljarden cellen in een gigantisch groot lichaam? Voelt Hij eenieder op deze manier?

Antwoord: Ja, maar iedere cel is persoonlijk en uniek, daarom telt eenieder van ons.

Vraag: Wat voor soort hersenen moet de Schepper wel hebben om iedereen te kunnen volgen?!

Antwoord: Het gaat niet over hersenen, maar over een heel eenvoudig systeem. Daarin verandert niets.

In de tijd waarin Lenin leefde was er een situatie die hem verwarde en van zijn stuk bracht. Om de natie volgens de socialistische principes te besturen en tegelijkertijd het financiële evenwicht te bewaren, was het nodig om meer administrateurs te hebben dan de hele bevolking van Rusland. Hieruit volgt dat zij, als hij de hele bevolking van de natie op dit gebied had laten werken, alle berekeningen nog niet eens hadden kunnen uitvoeren.

Maar met behulp van computers naderen we in onze tijd een situatie waarin we met alles in de wereld rekening kunnen houden zonder dat er mensen bij betrokken zijn en daarbij ontstaan er geen problemen.

De komende generatie zal bijvoorbeeld alleen dat nodig hebben wat het bestaan op het niveau van het animale lichaam vraagt en al het overige zal leiden tot betrokkenheid bij spirituele ontwikkeling. Daarom moet er onderzocht worden of eenieder die deel uitmaakt van de mensheid, ontvangt wat hij nodig heeft voor een normaal materieel bestaan in het leven. Om dit te bereiken is één enkele computer genoeg, en die zal door een robot gemaakt worden.

Dit betekent dat de technologie zich ontwikkelt naar een situatie waarin dit vorm zal krijgen, dit was zo’n honderd jaar geleden ondenkbaar.

Vraag: Wil dit zeggen dat de Schepper een soort computer is?

Antwoord: Het is het alomvattende systeem van de natuur. Er was een tijd waarin alles perfect met elkaar verbonden was en met uiterste precisie functioneerde, in een volkomen harmonie tussen alle delen. Toen werden alle verbindingen verbroken. Nu moeten we ze terugbrengen naar de aanvangspositie, maar dan met één kleine, maar betekenisvolle toevoeging: de logische, intelligente deelname van alle bestaande delen, en wel zodanig dat zij bereid zijn om opnieuw de wederzijdse connectie aan te gaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17

 

Tranen Betekenen Een Overvloed Aan Emotie

laitman_572_02Vraag: Zijn tranen een uiting van emotie?

Antwoord: Volgens de Wijsheid van Kabbalah produceert een overvloed van emoties tranen. Daarbij komt dat alleen positieve emoties tranen in mij opwekken; ik huil niet bij negatieve emoties.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/21/17

 

De Artikelen Van Rabash

Rabash is een speciale ziel. In zijn artikelen heeft hij voor de mensheid de gehele methodologie onthuld die nodig is om de hoge wereld binnen te gaan.

Ik herinner me wat ik hem hierover eens gezegd heb. Dat was in het begin van mijn studie. Hij vroeg me wat ik van zijn artikelen vond en omdat ik ze diep voelde, was mijn antwoord: “U doet iets totaal nieuws, iets wat de wereld nog niet eerder gezien heeft.”

Rabash begreep de essentie van deze enorm grote onderneming: de relaties in de groep. Dit blijkt ook duidelijk uit de aantekeningen die gepubliceerd zijn in het derde deel van zijn werk. Zij zijn gemaakt voordat ik Rabash had gevonden, het zijn korte inleidingen voor de artikelen die hij later schreef nadat ik studenten naar hem gebracht had, hij begon toen alles op een systematische manier te presenteren.

Als ik de aantekeningen lees die hij in principe voor zichzelf heeft geschreven, voel ik hem beter.

Baal HaSulam is anders. Hij is te hoog boven ons. Zelfs als hij voor zichzelf schrijft, of zijn hart uitstort naar zijn studenten, komen zijn woorden van zulke grote hoogten, alsof je de hemel boven je hebt. Zijn liefde is onaanraakbaar. Rabash is toegankelijker, zijn hart is heel teder.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16

 

Sjavoeot: Waarvoor Is De Torah Eigenlijk Bedoeld?

De Torah is geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om zo een vreesaanjagende God tevreden te stellen, de Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden. Wat is de Torah dan wel?

Vertaling van de tekst van onderstaande video clip

“In tegenstelling tot wat de meesten van ons geleerd hebben, is de Torah geen verzameling regels die we in acht moeten nemen om een vreesaanjagende God tevreden te stellen.”

“De Torah is ook geen verzameling verhalen die weergeven wat er misschien ooit heeft plaatsgevonden.”

“Er bestaat niets dat ons meer voordeel kan brengen dan te weten wat de Torah is, waar de Torah voor dient en hoe we de Torah kunnen gebruiken.”

Om de Torah te kunnen ontvangen verenigde Israël zich tot “Eén man met één hart”

(RASHI – Commentaar op Shemoth (Exodus) 19:2)

“Zij ontvingen geen boek. Het was echter hun eenheid die de vereiste voorwaarden creëerde om het geschenk te kunnen ontvangen van de kracht om hun ik te overstijgen en zich boven hun ego met elkaar te verbinden.”

“In deze tijd, in de woelige werkelijkheid van ons leven, betekent het bestuderen van de Torah – namelijk het voeden van onze eenheid – niet alleen onze sleutel tot succes, maar de sleutel tot overleven.”

Michael Laitman

Shavuot: What Is The Torah Really Meant For?

The Torah is not a set of rules we must observe in order to appease a fearsome God, nor is it a collection of tales that may or may not have happened. So what is it really meant for? #torah #shavuot

Posted by Kabbalah Info on Thursday, 25 May 2017

 

De Wijsheid Van Kabbalah Staat Open Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kenden de priesters in het oude Egypte de Wijsheid van Kabbalah? Er wordt beweerd dat Pythagoras van hen leerde.

Antwoord: Volgens Kabbalistische bronnen kwamen er mensen vanuit het oude Griekenland naar Judea om al in die tijd bij de profeten te studeren, zij schreven daarover.

De Duitse filosoof Johannes Reuchlin bijvoorbeeld, hij leefde in de Middeleeuwen, zegt het volgende: “Mijn leraar Pythagoras, de vader der filosofie, leerde niet van de Grieken, maar van de Joden.”

De Joden hebben hun kennis voor niemand verborgen gehouden, aanvankelijk wilde Abraham erover vertellen en deze kennis in heel Babylonië verspreiden, maar de Babyloniërs verzetten zich tegen hem, Alles is afhankelijk van de verlangens van mensen. Zelfs in onze tijd zien we dat mensen er momenteel niets van willen weten.

De Wijsheid van Kabbalah moest 1500 jaar lang verborgen blijven, vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling tot de tijd van de ARI (Isaac Luria), omdat de mensheid zich in die periode innerlijk moest ontwikkelen en tot rijpheid komen. Daarna, vanaf de ARI, was het mogelijk om de Wijsheid van Kabbalah aan iedereen bekend te maken. De Baal Shem Tov begon daarmee en in onze tijd staat deze Wijsheid open voor iedereen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Korte Kabbalah Tips – 11-12-16, Deel 2

Laitman_201_01Vraag: Mijn beste leraar, kan ik u gelukkig maken?

Antwoord: Natuurlijk, je kan mij zeker gelukkig maken, als ik samen met jou, jouw spirituele niveau zal onthullen.

Vraag: Hoe kan ik van anderen houden als andere mensen in de wereld dat niet willen?

Antwoord: Je kunt het alleen van jouw kant doen. Het is niet nodig dat anderen van jou houden om van hen te kunnen houden.

Vraag: Wat voor eigenschappen moet de vrouw van een Kabbalist hebben?

Antwoord: Ze moet een trouwe metgezel zijn, dat betekent dat zij haar man alles geeft wat hij nodig heeft om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen.

Vraag: Is er nog een andere manier dan wederzijds concessies doen om goede relaties in het gezin te behouden

Antwoord: Het kan alleen door wederzijdse concessies. Je zou onderling een wedstrijd kunnen aangaan: wie doet de meeste concessies? Dit is een garantie voor goede relaties in het gezin.

Vraag: Is het toeval dat alle sprookjes eindigen met een bruiloft, maar in het werkelijke leven alles pas na de bruiloft begint?

Antwoord: Sprookjes zijn wijze verhalen. Ze leren ons dat het beter is om alles op een bruiloft te laten uitlopen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Wie Regeert Er Over De Wereld?

laitman_229Vraag: Af en toe verschijnt er in het nieuws dat Kabbalisten over de wereld regeren. Is dit een feit of is het fictie?

Antwoord: De wereld wordt door één enkele Kracht geregeerd, de Kracht van de Natuur. Het is zeker zo dat ieder mens deze Kracht kan beïnvloeden, maar alleen in de mate waarin men een positieve invloed heeft.

Wij kunnen niets negatief beïnvloeden. Het ligt alleen binnen ons bereik om onze ontwikkeling door positieve daden te versnellen. En dit is nu precies wat de Wijsheid van Kabbalah ons leert. Uiteindelijk zullen wij allemaal onze hoogste staat bereiken, maar die staat op een positieve manier dichterbij brengen, is alleen met de hulp van Kabbalah mogelijk. De Wijsheid van Kabbalah is ons voor dit doel gegeven.

Kabbalisten hebben een positieve invloed op de wereld, zij versnellen de ontwikkeling, zij veranderen echter niets. Je kunt niets veranderen, je kunt alleen versnellen.

Vraag: Als wij de ontwikkeling van de mensheid niet negatief kunnen beïnvloeden, gaat een dergelijke invloed dan wel uit van allerlei boeven en dictators door wie mensen massief uitgeroeid worden?

Antwoord: Alle negatieve krachten in de natuur die wij in de vorm van historische figuren uit het verleden of mensen in het heden waarnemen, brengen de geschiedenis naar een positief, van tevoren bepaald einddoel. Wij bewegen ons alleen maar in deze richting.

Maar met de hulp van Kabbalah kunnen wij ons pad inkorten en het bovendien gemakkelijker en aangenamer maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

De Torah: Gecodeerde Kennis

Laitman_137Vraag: Kan de Wijsheid van Kabbalah bestaan zonder de Torah?

Antwoord: De Torah is Kabbalah en niet hoe de Torah later is geïnterpreteerd en door mensen is veranderd.

De Torah is een Kabbalistische registratie van informatie over de Hoge Wereld. Wij denken dat het over historische gebeurtenissen in onze wereld gaat, maar daar heeft de Torah niets mee te maken, er staat alleen in wat er gebeurt in de vorm van de Krachten van de Hoge Wereld.

De Torah is geschreven in de taal van de takken (gevolgen), dus in plaats van minerale, vegetatieve, animale en menselijke verschijningsvormen die erin genoemd worden, moeten we ons de Krachten doorstellen die het universum besturen. Niet alleen de gehele tekst, maar elke letter van de Torah is de registratie van een Kracht. Wij moeten met de Torah omgaan als gecodeerde kennis.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/22/17

 

Page 1 of 41234