Daily Archives: April 19, 2017

De Gehele Wereld Is De Taal Van De Schepper

laitman_423_02Vraag: Spreekt de Schepper met ons via mensen?

Antwoord: Ja. Hij wendt zich tot iedereen via mensen, maar niet op dezelfde manier als waarop mensen zich tot jou wenden. Hij spreekt met jou door Zijn invloed op jou door middel van de omgeving, dieren, planten en zelfs stenen, door alles wat zich om je heen bevindt.

De hele wereld is de taal van de Schepper. Maak je innerlijk luisteren sterker, dan zal je het horen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/11/16

 

Mannen En Vrouwen: Je Kunt De Verschillen Niet Uitwissen

Laitman_725.jpgVraag: Waar worden de regels genoemd waarin staat dat een vrouw achter haar man moet staan? In onze tijd heeft een vrouw een baan en verdient ze geld, net zoals een man, en ze zorgt voor haar kinderen en het huis. Moet ze dan toch nog haar man met “gebogen hoofd” volgen?

Antwoord: Ik begrijp hoe het geschetste beeld lijkt te zijn voor je, maar het is totaal anders dan je denkt. Als we onze huidige situatie bekijken, kan een vrouw hetzelfde werk doen als een man, alleen is aan haar een bijzonder recht gegeven: om voor de continuïteit van het nageslacht te zorgen. Ook de zorg voor het huis, wat voor opvattingen men er ook over heeft, rust op haar schouders. Er bestaat nog steeds verschil en het heeft geen zin om dat uit te wissen.

We gaan door een ontwikkelingsperiode van de mensheid heen, waarin we revolutionair willen zijn, we willen de wereld naar onze hand zetten, volgens onze eigen inzichten en verlangens. Maar we zullen uiteindelijk inzien dat het resultaat veel slechter zal zijn dan we nu denken en dat het beter is om naar de bronnen terug te keren en te handelen volgens de natuur van de wereld en onze eigen natuur, en niet zelf iets anders te bedenken.

Waarom zou een vrouw net zo werken als een man en alles hetzelfde doen? Het werkloosheidspercentage bedraagt nu 30 à 40 %. Zou het niet beter zijn als alleen mannen een baan hadden in deze wereld? Vrouwen zouden zich dan bezig kunnen houden met de educatie van kinderen, met zelfstudie, en voor een vruchtbare bodem voor de mannen kunnen zorgen. Dan zou het gezin veel sterker worden en de wereld zou veel warmer en beter zijn, zonder oorlogen en verdere problemen.

Laat eenieder zich met zijn eigen taken bezighouden! Ik zie de opvoeding van kinderen en de zorg voor het huis allerminst als iets dat minder is dan het werk van een man die bijvoorbeeld achter zijn computer zit.

Kinderen ter wereld brengen, de mensheid van generatie op generatie vooruit helpen is het werk van de vrouw! Wat kan er essentiëler en noodzakelijker zijn?

Vraag: Betekent dit dat 80% van het werk dat nu gedaan wordt geen nut heeft?

Antwoord: Natuurlijk heeft het geen nut! Wat levert het tenslotte op? De kinderen lopen ergens rond, maar we hebben geen idee waar en hoe. En wat er van hen terecht zal komen is onduidelijk. Een vrouw moet psychologisch en pedagogisch geschoold worden om kinderen op te voeden, om op de juiste manier voor hen te kunnen zorgen en op de juiste wijze een gezin op te bouwen.

Een vrouw personifieert “thuis”. In het Hebreeuws is “thuis” de vrouw, de moeder, de echtgenoot, de vrouw des huizes. De man is iemand die haar aanvult, hij brengt zijn salaris naar huis en hij zorgt voor fysiek en spiritueel voedsel. De vrouw doet haar spirituele werk door middel van “thuis”. Deze verdeling is heel belangrijk.

Maar we bevinden ons nu in een situatie, in een incarnatie, waarin alles omgekeerd is. We zullen echter moeten terugkeren naar het vervullen van onze ware taken, want in de huidige situatie kunnen we de correctie van de wereld niet volbrengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/4/16

 

Spirituele Taal Is Eeuwig

laitman_216_03Vraag: De Shamati artikelen zijn geschreven vanuit het perspectief van geven, in vormen die pasten bij de generatie die toen leefde. Moeten de artikelen en boeken niet aangepast worden aan de generatie van nu?

Antwoord: Eerlijk gezegd begrijp ik niet wat het verschil is. Mensen zijn sindsdien niet veranderd. Als wij voorbeelden gebruiken uit die tijd zijn ze ook begrijpelijk voor de moderne mens van nu. Begrippen als: ouders, kinderen, voedsel, lijden en goedheid, zijn begrippen die door iedereen worden geaccepteerd.

Er zijn nog geen 100 jaar voorbij sinds Shamati werd geschreven. Door de Wijsheid van Kabbalah wordt dit helemaal niet opgevat als een tijdsperiode. Wij gebruiken Kabbalah boeken die 4.000 jaar geleden geschreven zijn, en dat is wonderbaarlijk!

Stel je voor dat je plotseling iemand zou ontmoeten die duizend jaar geleden in Europa leefde. Je zou met hem geen gemeenschappelijke taal hebben, geen gemeenschappelijke behoeften en geen gemeenschappelijk begrip. Maar als je iemand zou ontmoeten die zich – in de tijd waarin hij leefde – in de Wijsheid van Kabbalah had verdiept, zou je, zelfs al zou dat 4.000 jaar geleden zijn, wel een gemeenschappelijke taal en een gezamenlijke interesse hebben.

Wat zou je hem dan vragen of van hem kunnen leren? Vóór het verval van de generaties, stonden mensen veel dichter bij spiritualiteit en voelden ze het veel zuiverder aan. Onze taal zou absoluut identiek zijn.

Vraag: Waarom hebben alle talen veranderingen ondergaan en is het Hebreeuws niet veranderd?

Antwoord: Omdat de Hebreeuwse taal een onveranderlijke spirituele wortel heeft.

Hebreeuws is een taal die – zoals wetenschappers het nu ook bewijzen – zelfs vooraf ging aan de Egyptische hiëroglyfen. Het is precies dezelfde taal als de taal die Adam 6.000 jaar geleden sprak, in het algemeen wordt Hebreeuws beschouwd als een oudere taal. Het is een taal die een spirituele wortel heeft, daarom zijn de vorm van de geschreven taal en de uitspraak niet veranderd, de spirituele wortel is immers permanent.

Wij zouden dus vrij met onze spirituele voorouders kunnen spreken, hen kunnen verstaan en spiritueel met hen kunnen communiceren, en dat doen wij ook. Als wij de spirituele niveaus bestijgen, stijgen we in feite op naar hen en beginnen we met hen te communiceren. Dat is dan echter niet meer op fysiek niveau maar op spiritueel niveau, zij worden dan aan ons onthuld als uiterst precieze componenten van de alomvattende ziel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/27/16