Monthly Archives: February 2017

De Informatieoverdracht Van Kabbalist Naar Student

laitman_589_01Vraag: Vindt het bereiken van het Hoge Licht plaats door middel van de egoïstische eigenschappen van de leraar?

Antwoord: De egoïstische eigenschappen van de leraar betreffen zijn animale eigenschappen, deze hebben geen verbinding met de spirituele wereld,

Stel dat een leraar bepaald voedsel lekker vindt, op een speciale manier gaat slapen, van bepaalde dingen in deze wereld houdt, van iemand niet houdt of zelfs een hekel aan diegene heeft, dit alles heeft niets te maken met de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalisten die 100, 200 of zelfs 2000 jaar geleden leefden, hadden ook speciale gewoonten en gevoelens, dit alles is totaal onbelangrijk.

Maar als een mens bij een Kabbalist is en hem dichter wil naderen, moet hij zich op een niveau bevinden waarop hij zich op de juiste wijze kan verhouden tot zijn gebruiken en handelwijzen.

Vraag: Uw studenten geven ook les. Moeten zij hun studenten de weg wijzen naar u en hen het advies geven om naar uw lessen te luisteren?

Antwoord: Zij hoeven ze helemaal niet naar mij te verwijzen. Alles hangt af van het niveau waarop de studenten zich bevinden. Als ze bereid zijn om naar mijn lessen te luisteren, is het de moeite waard om ze hierheen te brengen. Dan kunnen zij samen met de hoofdgroep studeren en zien hoe we hier aan het werk zijn. Maar het is niet mijn intentie om ze naar mij te laten komen. Ik geef alles aan mijn studenten door en mijn studenten weer aan hun studenten, enz.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/7/16

 

Mijn Gedachten Op Twitter, 22-2-2017

twitter

We zijn ontzettend blij met een delegatie uit China die naar Israël kwam om het Wereld Kabbalah Congres bij te wonen.

Mensen die elkaar totaal niet kennen op het Wereld Kabbalah Congres 2017: het grootste evenement voor vrede in de wereld.

De heersende elite en pseudo liberalisme: een explosieve combinatie

haaretz

Michael Laitman’s column: Onder het mom van vrije meningsuiting is Amerika een fascistisch land geworden waar niet meer dan één opvatting wordt toegestaan.

haaretz.com

From Twitter, 2/22/17

* Vanaf woensdag 1 maart zullen de blogs weer dagelijks verschijnen.

Wat Is Het Verschil Tussen De Bijbel En De Torah?

laitman_032_06

* Vanaf woensdag 1 maart zullen de blogs weer dagelijks verschijnen.

Vraag: Wat is het verschil tussen de Bijbel, de Torah en de Pentateuch?

Antwoord: De Torah werd 3100 jaar geleden geschreven tijdens de reis van de kinderen Israëls door de woestijn, van Egypte naar het land Israël. De reis van de Joden door de woestijn duurde veertig jaar. De heilige Torah is een uniek geschrift dat niet veranderd kan worden, het is het belangrijkste boek van de Wijsheid van Kabbalah.

De Bijbel (van het Griekse woord ‘Biblia’ dat boek, boekrol, papier betekent) en andere boeken met verschillende titels die in dezelfde geest geschreven zijn, zijn op basis van de Torah geschreven en gingen door een correctiesysteem heen dat alleen voor bepaalde mensen geschikt is.

Dit gebeurde ook onder de Joden in het oude land Israël, 2500 jaar geleden, en na de vernietiging van Israël, 2000 jaar geleden.

Het resultaat hiervan is dat bepaalde passages vrij vertaald zijn, er werden personen toegevoegd aan een deel van de Torah, ook werden er namen veranderd en eruit verwijderd en er werden wetten en voorschriften gewijzigd. In grote lijnen werd dit de Bijbel en van daaruit ontstond een vrije manier van opvatten.

Tot de dag van vandaag bevestigen alle historische en archeologische onderzoeken – zoals de ontdekkingen die in de grotten van Qumran zijn gedaan – de ware en originele tekst van de Bijbel.

Het is heel belangrijk om de authenticiteit van het ware boek in stand te houden, het is het fundamentele boek voor de mensheid geworden, er staan sociale wetten in, wetten betreffende het familierecht en aanwijzingen voor regelgeving en educatie.

Als Kabbalisten de Torah lezen, begrijpen zij waarom elk symbool, elke letter en elk woord is geschreven, waarom men zich op deze manier heeft uitgedrukt en waarom juist deze volgorde in deze specifieke vorm is aangehouden, want de Torah is een code en niet zomaar een volgorde van letters.

Net zoals programmeertaal bepaalde symbolen gebruikt, is de Torah ook geschreven met behulp van symbolen. Het is verboden om er ook maar iets in te veranderen, want dan zou alles verloren gaan; het hele proces zou op een andere manier geleid worden.

Op heldere, nauwkeurige wijze geeft de Torah tekst de neerdaling van het Hoge Licht weer, dat aan het verlangen – dat door het Licht is geschapen – wordt gegeven en wordt de aaneenschakeling beschreven waardoor het Licht het verlangen zo ver brengt dat het gaat lijken op het Licht en er gelijkvormig aan wordt. Alleen hierover spreekt dit Boek.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

Hoe Bereiken Wij De Hoge Wereld?

laitman_942

*Van 14 – 28 februari zullen er minder blogs verschijnen i.v.m. het Wereld Kabbalah Congres 2017 “All as One” in Israël – Tel Aviv, op 21, 22 en 23 februari.

Vraag: Hoe bereiken wij de Hoge Wereld?

Antwoord: Als tien mensen zich ten opzichte van elkaar wegcijferen en zij dit samen doen voor de Schepper, omdat zij Hem als Ohr Makif (Omringend Licht) willen aantrekken voor hun correctie, creëren zij de eigenschap van de Schepper tussen hen.

Door dit te doen, creëren zij een Kli, deze Kli is een waarnemingsinstrument voor het bereiken van het volgende niveau. In dit ene verlangen voelen zij de Schepper. Daarna, door zich nog sterker met elkaar te verenigen, gaan zij de Schepper in een steeds sterkere mate ontdekken.

 

New Life 812 – Het Joodse Gebed

New Life 812 – Het Joodse Gebed

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Mensen hebben altijd een gevoel van onveiligheid gehad, daardoor wendden zij zich met allerlei vragen tot natuurkrachten. De neiging van een mens om zich tot de Hoge Kracht  te richten is iets natuurlijks, je kunt het al bij kleine kinderen zien. Een mens heeft kennelijk iets nodig dat boven hem staat. In de loop van de ontwikkeling van de mensheid heeft men hiervoor allerlei rituelen ontwikkeld.

Het Jodendom komt voort uit de relatie met de Hoge Kracht, 6000 jaar geleden, deze relatie is onthuld door Adam HaRishon (de Eerste Mens). Hij ontdekte het Systeem van de Natuur, Elokim (God) genaamd.

De mens is deel van dit Systeem, het Systeem van de Ziel. Hij moet weten wat de Hoge Kracht is en hoe je je tot Hem moet wenden. Dit Systeem werkt altijd ten gunste van mij. De Wijsheid van Kabbalah leert mij hoe ik me tot deze Hoge Kracht moet wenden. Dat wordt een gebed genoemd.

Het Systeem bestaat uit 10 Sefirot, ook wel HaVaYaH genaamd, het heeft een structuur en drie stadia: avond, ochtend en middag genaamd.

Als we ons op de juiste wijze tot het Systeem van de Natuur wenden, noemen we dat een gebed. Het woord tefilla (gebed) komt van “jezelf beoordelen”. Een gebed houdt zelfonderzoek in met betrekking tot het Plan van de Schepping, een mens onderzoekt hoe hij zijn verlangen gebruikt ten opzichte van de Natuur. In plaats van iedereen voor zijn eigen voordeel te gebruiken, moet hij zichzelf ten dienste stellen van anderen, van de Schepper.

De drie dagelijkse gebeden – sjachariet, mincha en ma’ariew – hangen samen met drie spirituele fasen, zij beginnen als er een nieuw egoïstisch verlangen in het Systeem komt en daarin werkzaam wordt. Het ontwaken van een nieuw verlangen in de mens, een corrupt verlangen, wordt avond genoemd.

Vanuit spiritueel perspectief begint elke dag ‘s avonds, erev (avond) betekent: onbekend met dingen, ik ben gedesoriënteerd, ik wil het verlangen niet veranderen, maar ervan leren. De duisternis komt en ik leer hoe tegengesteld ik me nu voel in vergelijking met wat ik gisteren over mijn leven dacht. Ik ga nadenken over hoe ik met deze staat moet omgaan. Ik moet mezelf wegcijferen t.a.v. dit nieuwe verlangen. Ik ben als een klein kind, alleen zo kan ik opgenomen worden in het Systeem. Ik gebruik dit nieuwe verlangen niet. Zo ga ik het Systeem leren kennen. Ik bid en vraag hoe ik kan werken met dit nieuwe verlangen in het Systeem. Dat wordt morgen genoemd.

Als een mens ervan afziet om het nieuwe verlangen dat in hem is ontwaakt, te gebruiken, komt de morgen. Dit betekent dat er dingen duidelijk worden, dat er begrip komt over de manier waarop er met dit verlangen gewerkt kan worden.

De fase van het werken met dit verlangen en de opname in het Systeem wordt middag genoemd. Een fase kan maanden duren.

Er is een staat in het Systeem van de Natuur die “Het einde van de Correctie”, Gmar Tikun, genoemd wordt. Naar deze staat zijn we op weg. In Gmar Tikun moeten we een staat bereiken waarin wij in één Systeem met elkaar verbonden zijn, “absolute liefde” genaamd.

From KabTV’s “New Life #812 – The Jewish Prayer,” 1/17/17

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Positieve Gedachten Verspreiden

laitman_942Vraag: Er zijn mensen die met elkaar afspreken dat zij gedurende een bepaalde periode positieve gedachten om hen heen gaan verspreiden. Kan de wereld hierdoor geholpen worden?

Antwoord: Gaan zitten, elkaars handen vasthouden, met aandacht elkaar aankijken en vriendelijk met elkaar praten is naïef.

Alleen als we volgens de methode van de Wijsheid van Kabbalah nauwgezet in een groep van Ten werken, kunnen we de positieve Kracht van de Natuur aantrekken. Op deze manier kunnen wij een positieve invloed op de omgeving uitoefenen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/3/16

 

Malchut En Bina, Zout En Zoet Water

laitman_740_01Vraag: Wat is de spirituele wortel van zoetwaterbronnen zoals meren en water reservoirs en wat is het verschil met de spirituele wortel van zout water?

Antwoord: Zout vertegenwoordigt Malchut en water vertegenwoordigt Bina. De verbinding tussen Malchut en Bina, dat wil zeggen: de stijging van Malchut naar Bina of de daling van Bina naar Malchut, brengt leven voort. Dat is het verschil tussen ons leven hier en het Hoge Leven.

Zout water is Bina dat speciale eigenschappen van Malchut heeft ontvangen. Er is een grote hoeveelheid zout water op het aardoppervlak en heel weinig zoet water. Het grootste deel van het zoete water is water waar het zout aan onttrokken is door filters, verdamping, enz. Er zijn ook veel verschillende systemen die evenwicht brengen tussen de eigenschap van Bina en de eigenschap van Malchut.

Vraag: In het geografische Israël hebben we zoet water in het Meer van Galilea en zout water in de Dode Zee.

Antwoord: Deze twee meren zijn volkomen tegengesteld. Het Meer van Galilea wordt vanuit het noorden, vanaf de berg Hermon, van water van smeltende sneeuw en regenwater voorzien.

De Dode Zee is het laagste punt op aarde, het is een kuil in de bodem die volledig met zout bedekt is. De zee brengt het zout omhoog en zelfs het zoete water dat van het Meer van Galilea komt, wordt zout. De bron van het zoute water in de Dode Zee is een andere dan de bron die de zeeën en de oceanen vult. We hebben op deze bijzondere geografische plek met een heel speciaal natuurkundig verschijnsel te maken

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/14/16

 

Korte Kabbalah Tips – 14-8-2016

laitman_286Vraag: Waardoor wordt bepaald waar een mens wordt geboren?

Antwoord: De hoge oorsprong van een mens bepaalt waar hij wordt geboren. Wij hebben niet het recht om tussenbeide te komen omdat we niet weten hoe en wat er zal gebeuren, dus in dit opzicht heeft het geen enkele zin om gissingen te doen. Wat er zal gebeuren met een mens zal gebeuren.

We kunnen niets beïnvloeden, één ding uitgezonderd: de eenheid met de vrienden om zo de Schepper tussen hen te onthullen. Al het overige ligt vast.

Vraag: Hoe kan ik ontdekken waar mijn ware thuis is en of ik moet wonen waar ik geboren ben?

Antwoord: Het is belangrijk dat je voelt waar je je spirituele verbinding het beste kunt realiseren, maar onderneem geen acties omdat er op een bepaalde plek een groep aanwezig is of iets dergelijks. Als je een bepaalde spirituele staat bereikt, word je van daaruit verder geleid, zoals dat ook met mij gebeurd is. Mijn leraar gaf mij twee jaar lang geen toestemming om dichterbij hem te gaan wonen.

Daarom raad ik je aan om er geen haast achter te zetten, dankzij internet en andere communicatiemiddelen kan je rustig blijven waar je nu bent en spiritueel groeien, later zal je zien waar dit je heen leidt.

Kom naar het Congres en kijk wat je met jezelf kunt gaan doen en hoe je de verbinding met anderen kan versterken, want alleen door onze onderlinge verbinding zal je je toekomst ontdekken.

Vraag: Heeft de Hoge Kracht de Afrikanen geschapen met een donkere huid zodat zij zich kunnen aanpassen aan het hete klimaat?

Antwoord: Nee, dit komt door de vier fasen van Direct Licht (Hochma, Bina, Zeir Anpin and Malchut), maar niet omdat zij een ander klimaat hebben, inheemse Amerikanen hebben een rode huid, Aziaten een gele huid en Europeanen een witte huid. Alles is van die fasen afhankelijk.

Feitelijk heeft het alleen te maken met de spirituele wortel, want alles daalt van Boven naar beneden neer. Mensen in Afrika hebben geen donkere huidskleur omdat de zon daar veel krachtiger schijnt, maar omdat het inherent is aan de spirituele oorsprong. Dit betekent dat alle lagere verschijnselen afkomstig zijn van een hogere oorzaak.

Vraag: Is het mogelijk om de Dode Zee te redden door een verbinding te maken met de Middellandse Zee en de Rode Zee? Moeten we de Dode Zee redden?

Antwoord: Dit is inderdaad mogelijk. Ik denk dat dit overwogen kan worden als het door middel van afsluiters en kleppen automatisch geregeld wordt. Er moet zeewater aan de Dode Zee toegevoegd worden, want de hoeveelheid water die vanuit het meer van Galilea naar het zuiden stroomt, is onvoldoende.

Vraag: Kan een mens uiterlijke verschijnselen beïnvloeden – zoals de beweging van de zon een halt toeroepen, bijvoorbeeld – door zijn innerlijke eigenschappen te veranderen?

Antwoord: Zulke dingen worden in de Torah beschreven, maar dit is absoluut onrealistisch. Niemand houdt zich daarmee bezig. Ik raad je aan om niet in deze richting te denken.

Vraag: Moeten we proberen om naar alles te kijken vanuit het gevoel dat tijd, beweging en plaats buiten ons niet bestaan, maar alleen vanuit het innerlijk van de mens naar buiten geprojecteerd worden?

Antwoord: Nee, op deze manier kan je niet steeds in het leven staan want je hebt dit spirituele niveau niet bereikt. Langzamerhand zal alles echter worden onthuld en zal je er innerlijk mee vertrouwd raken, dan zal je de hele werkelijkheid rustig vanaf de kant gadeslaan.

Vraag: Als de natuur reageert op de negatieve handelingen van een mens, betekent dit dan dat zelfs de handelingen van één enkel individu problemen, ongemakken en moeilijkheden veroorzaken?

Antwoord: Natuurlijk, voor ieder van ons.

Vraag: Wat is het werkelijke doel? Moet iedereen dat zelf ontdekken met behulp van de methode van Kabbalah?

Antwoord: Ja, het werkelijke doel wordt ons in de loop van het leven duidelijk, dat gebeurt zelfs in meer dan één leven van spirituele ontwikkeling. Op het moment dat wij onze complete vervulling hebben bereikt, zullen we kunnen zeggen dat wij ons doel hebben bereikt, dat we begrijpen en voelen dat “Ik nu eindelijk in het Doel van de Schepping aanwezig ben.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/14/16

 

Mijn Zegen Voordat Het Congres Gaat Beginnen

laitman_938_03De Wijsheid van Kabbalah bestuderen en ervaren betekent: je met elkaar verbinden, want als wij ons met elkaar verbinden door middel van onze eigenschappen, onze verlangens en onze innerlijke hunkering, voelt een ieder van ons enorm grote nieuwe capaciteiten. Deze kracht is niet alleen in ons denken en ons hart aanwezig, maar ook in onze ervaring van een innerlijk bereiken, een innerlijk voelen.

Probeer daarom vrij te zijn, zodat je in staat zult zijn om de behoefte te voelen om je met iedereen te verbinden die ons pad gaat. Het maakt niet uit hoe je de vrienden waarneemt, zolang er maar een groot verlangen van je uitgaat naar hen. Dan zal je het volgende niveau van je spirituele ontwikkeling door middel van hen gaan voelen.

Laten we ons op deze manier voorbereiden voor het congres, dan zullen wij succes hebben. Ik werk er zelf voortdurend aan, voor een congres ben ik innerlijk altijd enigszins in de war. Tijdens het congres verbind ik me met iedereen. Dan heb ik op die manier de mogelijkheid om ons nieuwe niveau door middel van jullie te zien, en dan kunnen jullie het samen met mij zien.

Een onthulling is een verbazingwekkend en wonderbaarlijk gebeuren!

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/4/16

 

De Wijsheid Van Kabbalah Over Depressie

laitman_532Vraag: Tegenwoordig lijden veel mensen aan depressie, zowel jongeren als ouderen. Om de een of andere reden wordt het als een mentale ziekte bestempeld. Is er volgens de Wijsheid van Kabbalah een oplossing voor depressie?

Antwoord: Er is een oplossing. Depressie is het gevolg van onvervulde verlangens. Een mens bestaat uitsluitend uit verlangens, als deze verlangens worden vervuld, voelen we vreugde. Als ze gedeeltelijk worden vervuld, voelen we ons gedeeltelijk ontevreden, dat is een staat waarin we ons allemaal van tijd tot tijd bevinden, daar zijn we aan gewend.

Wij proberen deze ontevredenheid op verschillende manieren te neutraliseren: door naar een film te gaan kijken, te gaan voetballen, drugs te gebruiken, enz. en op die manier houden we ons op de been.

Er zijn vormen van depressie waarbij we een diepe, zwarte, gapende leegte in ons voelen, we voelen geen enkele vervulling in het heden en we voelen evenmin dat er ooit een vervulling zal kunnen komen, dit is een moeilijke situatie.

Gewoonlijk leeft een mens met hoop voor de toekomst. Hij maakt plannen om op vakantie te gaan, te gaan vissen, te gaan voetballen met vrienden, enz. Een mens is gewoonlijk in gedachten bezig met voedsel, seks, gezin, rijkdom, respect, kennis en ontspanning. We hebben dit alles in onze wereld uitgevonden als afleiding, een mens die ernstig depressief is, is bereid om te sterven. In verband hiermee staat er geschreven: “De dood is mij liever dan het leven.”

Op het moment dat een mens zulke vormen van depressie begint te voelen, stelt hij zichzelf vragen over de zin van het leven: “Heeft het leven in deze wereld wel zin?” Zulke situaties leiden hem naar de Wijsheid van Kabbalah. Hieruit volgt dat het vrijwel onmogelijk is om tot de Wijsheid van Kabbalah te komen zonder een gevoel van depressie, want het is immers een vraag naar de betekenis van het bestaan.

Als een mens voldoening vindt in bezigheden als slapen, eten, reizen, en in het algemeen gesproken in genieten, komt de vraag naar de betekenis van het leven niet in hem op. Hij voelt zich prima, dit is echter de zin van het leven op animaal niveau. Als een mens geen voldoening vindt in zulke bezigheden, komt hij tot de Wijsheid van Kabbalah.

Daarom is de eerste vraag die een mens stelt als hij de tot de Wijsheid van Kabbalah gekomen is: “Wat is de zin van het leven? Hoe kan ik vervulling geven aan dit leven? Waar gaat het in dit leven eigenlijk om?” Een mens ontwikkelt zich juist door zinloosheid, want onze hele ontwikkeling vindt alleen onder druk en lijden plaats, vanuit het verlangen om iets te ontdekken en te bereiken. Een mens voelt wel dat het hem aan iets ontbreekt, maar eigenlijk mist hij de zin van het leven.

Na alles wat er door de geschiedenis van de mensheid heen is ontdekt, blijft de vraag: “Waarvoor? Waarom? Wat betekent dit allemaal?” Uiteindelijk moet dit ons leiden naar de ontdekking van de ware betekenis van het leven.

Het is van belang om te begrijpen dat onze wereld een springplank is, waar vanaf wij ons moeten afzetten om op een hoger plan te komen, in de volgende dimensie die hier, in deze wereld, te vinden is. We gaan naar de volgende dimensie terwijl wij in ons fysieke lichaam leven, in deze wereld, met een gezin, een baan en wat er nog meer is, tegelijkertijd beginnen we echter de volgende wereld te bereiken. Dit is de ware zin van het leven.

Het Systeem pusht ons om naar deze betekenis op zoek te gaan, er bestaat niets anders dan dit. Daarom is ons ego een tegenstrijdige hulp, want juist het lege ego geeft een mens een duw in de juiste richting.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/2/16

 

Page 1 of 212