Volgens Het Plan Van De Schepper

Laitman_632_3Torah, Dewariem (Deuteronomium) 9:25 – 9:27: Ik wierp me in aanbidding neer voor de Eeuwige, gedurende die veertig dagen en veertig nachten die ik zo doorbracht, omdat de Eeuwige gezegd had, dat Hij jullie wilde vernietigen, en bad tot de Eeuwige. Ik zei: “Mijn Heer, eeuwige God, stort toch niet Uw volk in het verderf, Uw eigen bezit dat U door Uw grootheid verlost hebt, dat U met sterke machtsmiddelen uit Egypte hebt gevoerd. Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov en let niet op de hardnekkigheid van dit volk noch op hun slechte en zondige aard. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Mozes beschermt zijn volk onafgebroken omdat hij een eigenschap van Bina is. Hij is de enige die verbinding met de Schepper heeft. Dit is een eigenschap die diep in ons aanwezig is, in deze tijd proberen wij om deze eigenschap te creëren in de verbinding tussen de vrienden in de groep. Deze eigenschap zal ons redden.

Vraag: Wanneer werp ik mij in aanbidding neer voor de Schepper?

Antwoord: Als ik beaam dat alles wat gedaan wordt, ten goede door Hem gedaan wordt en als ik bereid ben om te buigen voor alles wat Hij ten behoeve van mij doet. Ik ben het met alles absoluut eens. Dit wordt als een heel hoog niveau beschouwd.

Als ik dat niet doe, zal ik geen enkel van mijn 613 verlangens kunnen corrigeren, ik zal dan namelijk niet in staat zijn om de 613 Mitzvot (geboden) uit te voeren. Dit is de betekenis van: “mijn volk vernietigen”.

Vraag: En wat betekent de uitroep: “Denk aan Uw dienaren, aan Awraham en Jitschak en aan Ja’akov”?

Antwoord: De voorvaderen zijn geen slaven van Farao, maar dienaren van de Schepper. Zij hebben het fundament gelegd voor de drie lijnen in onze ziel. Wij kunnen dus, dankzij hun voorbereiding in ons, voorwaarts gaan. Zij houden voortdurend de verbinding tussen het volk en de Schepper in stand.

Vraag: Met andere woorden: is het een verzoek? Hierdoor wordt het voor ons mogelijk om langs de middellijn voort te gaan, terwijl wij steeds naar de linkerkant afwijken.

Antwoord: Zo zou het moeten zijn. Een mens zou vreugdevol moeten zijn als er iets met hem gebeurt dat heftig en serieus is. Dit betekent dat hij nu naar een staat is opgestegen waarin hij een extra last kan accepteren en dus ook meer verbinding met de Schepper.

Vraag: Gewoonlijk doen zulke staten zich voor als wij ze niet verwachten. Maar kunnen wij ze ook zelf veroorzaken, voelen dat wij geen uitweg meer zien en daarmee gaan werken?

Antwoord: Ik zie geen staten die een mens zelf kan veroorzaken en meer dan dat: wij kunnen ze niet veroorzaken, maar ook niet uitlokken.

De Schepper heeft Zijn plan, Zijn voorwaarden, en Hij werkt daar uiterst nauwkeurig mee, want op elk niveau bestaat alles uit tien Sefirot, vijf Partzufim, 125 niveaus en 613 verlangens. Dit betekent dat alles van Bovenaf wordt gekalibreerd en vastgesteld. Van onderaf kunnen wij alleen maar volgens dezelfde wetten opstijgen

From KabTV’s, “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed

Previous Post: