“Jullie Hebt Je Als Rebellen …”

laitman_531_02-jpgTorah, Dewariem 9:24 (Deuteronomium): Jullie hebt je altijd als rebellen tegenover de Eeuwige gedragen van de dag af dat ik jullie ken. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent de zin: “van de dag af dat ik jullie ken.”?

Antwoord: Dit betekent: van de dag af dat Mozes werd geroepen om aan zijn volk leiding te geven.

Alles was een geschenk van de Schepper! Overal waar het maar mogelijk was, brak het egoïsme uit onder de zonen van Israël. Daarom was het noodzakelijk om hun houding naar elkaar vast te stellen, te vergelijken en er steeds veranderingen in aan te brengen, op die wijze kwamen zij tot het besluit om uit Egypte te trekken.

Bovendien moesten zij zich bewust worden van de toekomstige staat waarheen zij op weg waren. Het gaat hierbij niet over de fysieke uittocht van Egypte naar de Sinaï, maar over de uittocht uit hun egoïsme, hun afscheid daarvan, het er bovenuit stijgen.

Zo kreeg het rebelleren vorm. Het egoïsme veroorloofde zich een volledige vrijheid van handelen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed