Europa Op Een Kruispunt, Deel 1

Laitman_409Vraag: De Europese crisis veronderstelt dat het tijdperk van de grote Europese beschaving voorbij is en er een nieuwe tijd is aangebroken. Hoe ziet u de staat van het toekomstige Europa en zijn plaats in de wereld?

Antwoord: Ik zie in Europa geen echte ontwikkeling naar vrijheid, gelijkheid en al die mooie slogans van de Franse Revolutie. Natuurlijk kunnen we de bijdrage van de Europese beschaving aan de ontwikkeling van de wereld niet ontkennen. We moeten echter begrijpen dat al deze prestaties alleen betrekking hebben op materieel gebied, in het kader van deze wereld en gebaseerd op het menselijk egoïsme.

Daarom verandert het prachtige verguldsel van ons egoïsme, de trend van democratie en vrijheid, in feite niets in een mens. Het bewijs hiervan is de manier waarop Hitler in staat was om in een handomdraai de beschaafde Europeanen in barbaren te veranderen.

Als hij het slimmer had aangepakt en in plaats van het veroveren van landen iedereen had overtuigd van zijn ideeën, zou heel Europa zijn bondgenoot geworden zijn. Bovendien was het heel gemakkelijk voor hem om Europa bijna zonder tegenstand te veroveren. Hieruit blijkt dat het beeld van de “verlichte Europeaan”, bekend om zijn speciale, hoge cultuur in vergelijking met de rest van de wereld, niet meer betekent dan een uiterlijk symbool zonder inhoud.

Het culturele imago en de goede manieren konden niet verhinderen dat de Duitsers door het doden van mensen naar het dierlijke niveau afdaalden. Hierdoor blijkt dat mensen vanuit hun egoïsme voor altijd barbaren zullen blijven. Hoe meer zij zich in dit opzicht ontwikkelen, hoe slechter ze zullen worden, maar ze zullen leren om hun egoïstische bedoelingen te verbergen en zich als politici te gedragen.

Als de mensheid van het volk Israël niet het innerlijke gedachtegoed overneemt, de Wijsheid van Kabbalah, over verbinding en eenheid boven het egoïsme uit, zal er geen toekomst meer mogelijk zijn. Intussen heeft de mensheid zich uitsluitend beperkt tot de buitenkant van dit gedachtegoed en is het in een verwrongen vorm opgevat, in die vorm ontwikkelde het zich. De evolutie zal ons ondanks alles voortduwen naar eenheid, maar dan door middel van lijden, want het zal voor Europa onontkoombaar zijn om het pad van eenheid te gaan.

Aangezien het Europese egoïsme heel groot is en veel meer ontwikkeld is dan in andere landen en continenten, moet Europa als eerste deze methode implementeren. Als Europa dit niet doet, zal het meer te lijden krijgen dan andere delen van de aarde. Ik ben niet erg optimistisch over de toekomst van Europa.

Kabbalah biedt een methode die het mogelijk maakt om de prachtige idealen van de Franse Revolutie – die tot dusverre niet meer dan slogans waren in Europa en geen invloed hebben op de innerlijke essentie van de mens – in praktijk te brengen. Iedereen droomt over vrijheid, gelijkheid en broederschap, men sprak erover in Rusland en Europa, maar men was iet in staat om het te implementeren. Alleen de Wijsheid van Kabbalah biedt deze mogelijkheid.

Daarom wordt deze Wijsheid onthuld nu Europa de wanhoop van zijn onmacht en het onvermogen om zijn idealen te realiseren omarmt. En dit gebeurt in een tijd waarin nieuwe, volkomen vreemde idealen vanuit de donkere tijden van de middeleeuwse barbarij Europa bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah heeft de kracht om gelijkheid en vrijheid waar de Europeanen zo trots op zijn, in praktijk te brengen. Europa weet hoe de Hoge Kracht van de natuur aangetrokken kan worden.

Vraag: Moeten wij terug naar religie?

Antwoord: Deze methode heeft niets met religie te maken. Het gaat over het vermogen om de Kracht van Eenheid te gebruiken die in de natuur verborgen is. Kabbalah maakt het mogelijk om deze Kracht te onthullen en te gebruiken om één te worden.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed