De Ondergang Van De Grote Europese Beschaving, Deel 2

laitman_431_04De spirituele kennis die het volk Israël na de verwoesting van de Tempel verloor, gaf een bijzondere impuls aan de ontwikkeling van de Europese beschaving. Daardoor kregen de Europeanen een uitzonderlijke geestkracht, de wens om te veroveren, om nieuwe gebieden te verkennen en te ontwikkelen.

Er reisden pelgrims over de wegen, zij verspreidden de christelijke religie overal, zij leerden mensen bidden. Hierdoor werden wetenschap, kennis en geloof naar de inwoners van Europa – die toen nog complete barbaren waren – gebracht. De religie van toen biedt mensen tot op de dag van vandaag steun.

De Oude Grieken ontvingen hun wijsheid van de Joden. Aanvankelijk waren er in het oude Griekenland heel primitieve geloven en heerste er veelgodendom. De legendes van het oude Griekenland zijn zo naïef dat zij alleen voor jonge kinderen aantrekkelijk kunnen zijn. De wetenschap en de opvatting over de menselijke ziel die zich – naar men veronderstelde – vanuit een diepe ademhaling had ontwikkeld, waren ook primitief.

Het oude Griekenland ontwikkelde zich dankzij de ideeën die het overnam uit de Wijsheid van Kabbalah die onder het volk Israël leefde. Hoewel de Grieken daarvan alleen de externe ideeën leerden in een verwrongen vorm, ontwikkelde de Europese beschaving zich juist daaruit en kreeg Europa hierdoor zijn huidige vorm.

Dankzij deze invloed, kwam er in Europa een bijzondere geest die ernaar streefde om dit aan de hele wereld door te geven. Daarom trokken de Europeanen erop uit om nieuwe landen en continenten te ontdekken, hun belangrijkste motief was echter religieus en missionair.

Vanuit de religie ontwikkelden zich de wetenschap, alchemie en geografie, dit was nodig om aan iedereen te bewijzen dat de christelijke religie het enige ware geloof was dat de wereld veroverde. Dit was heel belangrijk voor de Europeanen. De koloniale oorlogen en veroveringen hadden aanvankelijk uitsluitend religieuze doeleinden. Pas later realiseerde men zich dat dit ook economisch voordeel kon opleveren.

Meer naar het heden toe gingen schepen goederen uit China en India naar Engeland vervoeren en ontstond de behoefte aan het Suezkanaal.

Er kwam een overgang van de christelijke religie naar de wetenschap. Europa verschoof de focus van God naar de mens, de menselijke geest en de menselijke waarden. We kunnen zeggen dat deze verandering begon met de Franse Revolutie die werd gevolgd door revoluties in andere landen. De wetenschap begon zich snel te ontwikkelen in aanvulling op de religie.

Er was geen ander continent waar zoveel verschillende landen dicht bij elkaar lagen en een gemeenschappelijke religie en filosofie hadden gekregen vanuit Rome en Griekenland. Daarnaast woonden er mensen uit Israël, die uit hun ballingschap kwamen, in de Europese landen. Ze verhuisden van het ene land naar het andere en legden contacten met diverse landen, ze gaven de spirit door die in hen leefde. Daardoor heeft Europa zich als geen ander land ontwikkeld.

Wij kunnen zeggen dat de plekken waar mensen uit Israël zich vestigden begonnen te bloeien. Zodra zij daar vandaan werden verdreven, leidde dit onmiddellijk tot een val. Dit betekent dat we twee wijzen van ontwikkeling in Europa kunnen zien. De eerste is de ontwikkeling van de christelijke religie, de tweede is de ontwikkeling van de joodse geest. Deze twee richtingen, die elkaar beïnvloedden, hebben de Europese beschaving gebouwd.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed