De Ondergang Van De Grote Europese Beschaving, Deel 1

laitman_755_2Vraag: Europa gaat door moeilijke tijden heen: een economische crisis, het vluchtelingen probleem, de verspreiding van de islam en de heropleving van het fascisme en het nazisme, al deze problemen hebben een sneeuwbaleffect.

Toch heeft Europa een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de mensheid, waarschijnlijk zelfs groter dan alle andere continenten. Hoe komt het dat er zich in Europa zo’n hoge beschaving heeft ontwikkeld?

Antwoord: De oude beschaving ontstond in het Midden-Oosten, in het oude Babylonië, Perzië. Maar toen verplaatste deze beschaving zich naar Europa, naar het oude Griekenland en naar Rome, zij bouwden de Europese beschaving.

Vanuit Griekenland kwamen wetenschap en filosofie naar Europa, de Griekse wetenschappers hadden deze kennis van de Joden ontvangen tijdens de periode van de Eerste Tempel tot aan de vernietiging van de Tweede Tempel, duizend jaar voor onze jaartelling. Europese wetenschappers en filosofen schrijven hierover.

De Romeinen ontwierpen het sociale systeem waardoor Europa zich ontwikkelde. Toen het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van haar welvaart en macht was gekomen, bevond heel Europa zich namelijk nog in een barbaarse staat. Als de Romeinen Europa niet hadden veroverd en niet over alle grenzen van Europa waren getrokken vanaf het uiterste noorden tot in het Zuiden, is het moeilijk te zeggen wat er met de Europese beschaving zou zijn gebeurd.

De Romeinen zorgden ervoor dat Europa een statensysteem kreeg, zij legden verharde wegen aan. De Talmoed schrijft dat toen Judea viel, het Romeinse Rijk zijn kracht en wijsheid overnam en boven hen uitsteeg. Uiteindelijk kwam alles uit Israël, door de verwoesting die het Joodse volk had meegemaakt. De spirituele kennis van het volk Israël, het spirituele niveau wat zij bereikt hadden en hun kracht, waren uitgeput, er waren alleen nog maar een paar armzalige kruimeltjes van over.

Het volk Israël wist niet hoe ze met alles om moesten gaan omdat ze er niet voor geschapen waren om iets in deze materiële wereld te bouwen, ze waren hier alleen voor het spirituele werk. De Romeinen namen deze kennis over en gebruikten het om een materieel leven op te bouwen in de Europese landen.

De campagnes van Alexander de Grote hebben hier zeker toe bijgedragen, hij verklaarde dat hij deze moderne, wetenschappelijke, goed ontwikkelde publieke methode voor het bestaan ​​in de hele wereld wilde aanwenden. Dit was het doel van zijn veroveringen.

Daarbij was het christendom een grote hulp bij het verspreiden van de Romeinse invloed in Europa. Deze invloed was overgenomen van de Joden en groeide op basis van de resten die nog waren overgebleven na de vernietiging van de Tweede Tempel.

De eerste christenen waren joden die het christendom veranderden in een nieuwe religie, na de verwoesting van de Tweede Tempel.

Het christendom verplichtte zijn volgelingen om deze religie te ontwikkelen, om deze verder te verspreiden en er nieuwe zielen aan toe te voegen. Dit inspireerde het oude Rome om Europa te veroveren en wetenschap, filosofie en religie erheen te brengen.

Daarvoor woonden er barbaren in Europa, die geesten aanbaden. Het christendom gaf hen een systeem en boeken. De kunst begon zich te ontwikkelen omdat mensen analfabeet waren en er tekeningen nodig waren om dit idee aan hen uit te leggen.

Er bloeiden religies en filosofieën op de ruïnes van de joodse Tempel in verband met het feit dat het onmogelijk was om het spirituele gedachtegoed, dat ten val was gekomen en uiteen was gevallen, voort te zetten. De gehele Europese beschaving ontstond vanuit de weinige kruimeltjes die nog over waren van de verborgen Wijsheid, die de Joden in hun bezit hadden.

From KabTV’s “New Life #762 8/18/16

 

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed