Monthly Archives: August 2016

De Hele Wereld Bevindt Zich In Ons

laitman_928Vraag: Heeft de Wijsheid van Kabbalah betrekking op het concept van de innerlijke waarnemer, en zo ja, is er verschil tussen degene die iets voelt en de plek waar hij dat voelt?

Antwoord: Als iemand de Wijsheid van Kabbalah gaat studeren, voelt hij zowel de wereld buiten hem als de wereld in hem.

Wat zich ogenschijnlijk aan de buitenkant afspeelt, bestaat uit niets anders dan onze innerlijke eigenschappen waarvan de wereld buiten ons een afspiegeling is. Wij zien onszelf, onze innerlijke eigenschappen, de delen van ons innerlijke systeem op het minerale niveau, het vegetatieve, het animale niveau en in de menselijke natuur, wij nemen dit waar als de wereld die zich buiten ons bevindt.

Dit wordt aangetoond in de Wijsheid van Kabbalah en ook in Het Boek De Zohar, een speciaal boek dat 2000 jaar geleden werd geschreven en ons alle geheimen van de natuur vertelt. In de Introduction to The Book of Zohar staat dat de wereld aan ons wordt getoond als iets buiten ons, maar dat het een illusie is en dat deze wereld zich in feite in ons bevindt.

Dit is heel moeilijk waar te nemen. De relativiteitstheorie die nu door wetenschappers wordt ontdekt, beschrijft de integraliteit van het universum en het feit dat het eendimensionaal is. Dit werd duizenden jaren geleden al door de Wijsheid van Kabbalah beschreven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

De Uitslag Van De Verkiezingen In De VS

Laitman_080Vraag: Waarom bent u er onlangs mee gestopt om te schrijven over de verkiezingen in de VS, terwijl u zich tot voor kort positief hebt uitgelaten over Donald Trump?

Antwoord: Ik zie dat er in ieder geval een crisis op komst is en een ineenstorting, ongeacht wie er president zal worden. De wegen naar de crisis kunnen verschillen, maar de afloop zal hetzelfde zijn.

 

Het Einde Van Het Geldtijdperk, Deel 4

Laitman_115_04Alle destructies zijn een voorbereiding op correctie. De eerste destructie, de allereerste zonde van Adam, was de zonde van de boom der kennis van goed en kwaad. Later, als gevolg van deze fundamentele zonde, ontstond er van generatie op generatie veel verdeeldheid.

In elke generatie werd er steeds meer verdeeldheid onthuld, totdat deze verdeeldheid in het oude Babylonië zo sterk zichtbaar werd dat het volk Israël afgescheiden raakte van de andere volkeren van de wereld. Hierbij spreken wij niet over mensen, maar over twee methoden van correctie. Eén methode zegt: “Wij zullen de weg volgen die de natuur ons laat zien. De Schepper heeft ons geschapen met het verlangen om te genieten en te slagen in het leven, dit verlangen gaan wij vervullen.”

De tweede methode zegt: “De Schepper heeft een verlangen om te genieten geschapen, niet om succes te hebben in het leven. Er zal niets goeds gebeuren als ik mijn egoïstische verlangen volg. Op een dag komt er immers een einde aan het leven. Ik moet mijn verlangen om te genieten gebruiken om er bovenuit te stijgen. Als ik de juiste inspanning lever om tegen het verlangen om te genieten in te handelen, ontvang ik van Boven de Hoge Kracht van de natuur. Het is een wonder. Het is voldoende als ik aan mijn egoïsme werk door het te weerstaan en te proberen om mij met anderen te verenigen. Dan zal er een groot Licht naar ons toe komen dat ons zal helpen om ons boven ons egoïsme uit te verbinden. Op deze manier gaan we de Schepper onthullen.”

Er zijn dus twee methoden. Ofwel we werken op basis van ons egoïsme en met de hulp daarvan organiseren wij onszelf en de wereld, of we willen – als gevolg van de wens om genot te ontvangen – het hogere niveau organiseren en het egoïsme alleen als middel gebruiken.

Vraag: Als elke vernietiging een voorbereiding is voor correctie, welke onderlinge verdeling bereidt de wereld dan beter voor op correctie, het Amerikaanse model of het Europese model? Welk continent ligt dichter bij de verwezenlijking van het kwaad en de correctie daarvan?

Antwoord: Amerika is een beginfase, met een vleugje egoïsme. Eens brachten zij mensen van verschillende nationaliteiten uit verschillende landen bij elkaar, mensen die niets bezaten en vanuit het niets begonnen om het land op te bouwen op basis van één enkel principe: de macht van het geld.

Als gevolg daarvan is de Amerikaanse cultuur nauw verwant aan de hele wereld, deze cultuur kan overal heen geëxporteerd worden. Overal begrijpen mensen immers wat geld is. In Europa was dat anders. Europa is trots op haar individuele, speciale cultuur die zij in al haar kolonies probeerde te introduceren.

Het gebrek aan eenheid werd veel sneller in Europa onthuld. Daar zijn er conflicten tussen landen en regeringen, en er zijn territoriale claims. Volgens het programma van de schepping moesten zij ontdekken dat het Amerikaanse project dat alles in geld vertaalt met name in Europa niet kan worden gerealiseerd, waar vele parameters afgewogen moeten worden zonder geld als meeteenheid te hebben.

Het gevolg hiervan zal ertoe leiden dat men in Europa gaat begrijpen dat men door lijden heengaat. Elk programma dat zij nu aanbieden zal groot lijden ten gevolge hebben.

Vraag: Wanneer zullen de groep van Abraham en de groep van Nimrod elkaar weer ontmoeten en zich met elkaar verenigen?

Antwoord: De groep van Nimrod handelde – vanaf het oude Babylonië en daarna – alleen vanuit het principe van de macht van het geld. Deze aanpak is in elk land tot op de dag van vandaag diep ingeworteld, met kleine verschillen door het nationale karakter van elk land.

In de groep van Abraham begon men zich, niet op basis van geld maar op basis van het principe van eenheid, met elkaar te verbinden. Dus in hun houding domineerde niet het geld, maar wel: geven aan elkaar. Dit betekent dat de inspanningen om zich met elkaar te verenigen ofwel uit de portemonnee kunnen komen, of uit het hart.

Deze groep slaagde erin om de Tempel te bouwen en om eenheid te bereiken, maar toen viel deze groep uiteen. Nu wil de groep van Abraham zich echter met de groep van Nimrod vermengen. In deze tijd willen vooral de Joden in Amerika en Europa zich zoveel mogelijk met de groep van Nimrod verbinden, zij zullen echter ontdekken dat dit niet werkt.

Ze zouden heel graag willen opgaan in de gehele mensheid en hun gewoonten willen overnemen, maar daarin zullen zij niet slagen. De mensheid mag hen niet. De Joden worden geminacht en gehaat, zij worden geweerd. De Joden beseffen niet hoezeer ze door alle landen van de wereld gehaat worden.

Deze twee groepen kunnen alleen gaan samenwerken op voorwaarde dat – als resultaat van het werk van de groep van Abraham, namelijk de Kabbalisten – het Hoge Licht op de groep van Nimrod zal gaan schijnen en het hen mogelijk zal maken om te begrijpen dat zij zich bij de groep van Abraham moeten voegen, bij de methode van verbinding. Deze methode zal zich onder alle volkeren verspreiden. Alleen in deze vorm kunnen er correcties gemaakt worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Waarom Moeten Wij “The Study Of The Ten Sefirot” (TES) Bestuderen?

Laitman_137Vraag: Is onze methode niet overladen met termen die de egoïstische mind alleen maar vergroten, wat nutteloos is in spiritualiteit?

Antwoord: Onze studie van de Wijsheid van Kabbalah is gebaseerd op een zeer beperkte studie van Talmud Eser Sefirot (TES), waarbij de nadruk valt op de studie van de basisbegrippen van het spirituele werk.

Ik betreur constant het feit dat ik met mijn studenten TES (The Study of the Ten Sefirot) niet in de mate kan bestuderen die noodzakelijk is. Het bestuderen van de Hoge Wereld, van het leiderschap dat ons bestuurt, is namelijk essentieel om het Omringende Licht aan te trekken – het Licht dat zich buiten ons bevindt zolang wij nog niet gecorrigeerd zijn – zoals het staat geschreven in paragraaf 155 van de “Introduction to The Study of the Ten Sefirot”.

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 3

Laitman_115_05Vraag: Is er een andere gemeenschappelijke noemer, afgezien van geld, die Europa zou kunnen verenigen?

Antwoord: Het is onmogelijk om een ​​andere standaard te vinden die door iedereen zou worden aanvaard. Daarom zal Europa verdeeld blijven. Europa wilde het voorbeeld van Amerika volgen en besloot zich te verenigen.

Maar dit zal uiteraard niet lukken, omdat het onmogelijk is om de bestaande verschillen te overwinnen, om boven de haat, het verschil in talen, religies, gewoontes en de tegengestelde mentaliteit van de volken uit te stijgen.

De eenwording van Europa is een complex recept, daarvoor is een heel ervaren kok nodig. Iemand die kruiden aan dit gerecht toevoegt en precies weet welk land kan worden gecombineerd met welk ander land, wat er precies gecombineerd kan worden en in welke hoeveelheden. Daarom is er geen enkele reden om ook maar te dromen over een verenigd Europa.

Men wilde zich verenigen om net zoals Amerika te worden en dat gericht tegen Amerika, maar het lukte niet.

Vraag: Is het mogelijk dat Europa zich zal verenigen rondom het gemeenschappelijke probleem van de radicale islam?

Antwoord: De radicale islam is een ander bijkomend probleem voor Europa. Binnenkort zal dit verschijnsel zich ook voordoen in Amerika, als de radicale islam daar eenmaal is ingevoerd met behulp van hooggeplaatste pleitbezorgers zoals Obama. Hij verbergt zijn plannen niet om 10.000 Syrische vluchtelingen in de loop van het jaar naar de Verenigde Staten te halen. Het is zijn programma en dit is heel belangrijk voor hem.

Op het ogenblik laten zowel Europa als Amerika hun teleurstelling blijken. Wij kunnen hier niet omheen en maar gewoon verder genieten van het leven, er is duidelijk een negatieve trend in de samenleving, in de economie, en in het gezinsleven. Deze trend is ronduit verschrikkelijk, in zowel Europa als de Verenigde Staten.

Wij kunnen dit vergelijken met een terminale patiënt die zich kort voor zijn dood plotseling een paar dagen beter gaat voelen, ogenschijnlijk tot leven komt en gezonder lijkt te worden. Dit gebeurt echter vlak voordat hij sterft.

De eenwording van Europa is niet consistent. Het is een direct gevolg van het oude Babylonië.

De groep die zich liet leiden door Nimrod en geld als maatstaf koos, verspreidde zich over de hele wereld. Na de hele geschiedenis van de egoïstische ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt, is deze groep tot de ontdekking gekomen dat dit principe niet meer werkt.

Er is niets mis mee. Zij hebben hun werk gedaan om dit uiteindelijk te ontdekken. Ondertussen deed Abraham ook zijn werk met de tweede groep, voltooide het en bereidde alles voor wat nodig was.

Nu verkeert de groep van Nimrod in een machteloze situatie. De groep van Abraham is echter ook machteloos. De tijd is gekomen om zijn methode te onthullen. Het is duidelijk dat we op geen enkele andere manier succesvol kunnen zijn.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

De Weg Naar De Hof Van Eden

laitman_747_01Torah, Dewarim 8:7 – 8:8 en 8:10 (Deuteronomium): Want de Eeuwige, je God, brengt je naar een goed land, een land van stromend water, bronnen en ondergrondse wateraders, die in berg en dal ontspringen. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen en granaat-appels, een land van oliehoudende olijven en van honing.

En als je dan genoeg gegeten hebt, dank dan de Eeuwige, je God, voor het goede land dat Hij je gegeven heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: De Torah geeft ons een doel en zegt dat je er geen spijt van zult hebben als je het bereikt.

Antwoord: Het hangt er helemaal vanaf of je daar zult komen. Maar als je het bereikt, treed je verlangens binnen die zo gecorrigeerd zijn, dat zij werkelijk gevuld zijn met het Hoge Licht en elk daarvan geeft je wijn, olijven, zon en honing. Kortom, dit is het paradijs.

Alles heb je immers al gecorrigeerd in wat je daarvoor gedaan hebt. Egypte verandert in een woestijn omdat je nu de Egyptische egoïstische verlangens, waarin alles tot je beschikking stond, verwerpt. Je wilt in deze verlangens niets meer voor jezelf ontvangen. Je stemt in met de woestijn, met de manna die je eet – net genoeg om jezelf enigszins op de been te houden – en het water dat je drinkt.

Dan bereid je je erop voor om een nieuw niveau binnen te gaan: de eigenschap van geven en liefde, buiten jezelf.

Dit betekent dat dezelfde enorm grote verlangens die in je innerlijke spirituele staat, Egypte genaamd, werden onthuld, geleidelijk verschuiven naar de staat van woestijn, je rijst boven deze verlangens uit omdat dit noodzakelijk is. Vervolgens bouw je uit deze verlangens de eigenschap van geven en liefde. En daar, als je boven jezelf uitstijgt in geven aan anderen, verheug je je over het feit dat je iedereen met goedheid vervult.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/27/16

 

De Remedie Voor Kwaadspreken

laitman_571_06Vraag: Wanneer gaat kwaadspreken een rol spelen? Hoe kan ik dat moment vermijden, zodat ik het voorkom om daarin terecht te komen?

Antwoord: Kwaadspreken komt voort uit een gevoel van trots. Als je over iedereen alleen maar goede dingen zou zeggen, zou je geen mogelijkheid hebben om jezelf op een voetstuk te plaatsen. De behoefte om zichzelf belangrijker te maken dan anderen, dwingt een mens ertoe om kwaad te spreken over anderen.

Een algemene regel is: wij moeten alleen met de Schepper spreken.

Congress in Moscow, Lesson 4, 5/3/16

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 2

Laitman_004Vraag: De Amerikanen zijn erin geslaagd om patriottisme en nationale trots onder de bevolking te kweken. Waarom is dit niet in Europa gebeurd vanaf het moment dat de gemeenschappelijke markt werd gecreëerd?

Antwoord: Dit ligt voor de hand. In de VS is er één leger, één politie, één hoofdstad en alleen het Witte Huis. En hoewel elke staat zijn eigen wetten en bestuur heeft, betekent dit niet meer dan een administratieve verdeling. Het is één land, daardoor ziet Amerika er totaal anders uit dan Europa.

In de Europese Unie zijn er dertig talen, dertig landen, dertig verschillende culturen en er zijn zelfs verschillende religies, die door de geschiedenis heen met elkaar hebben gevochten. Als het over grenzen gaat, legt iedereen een claim op de buurman. Elk land koestert wrok tegen de dichtstbijzijnde buren. Daarom kan er niet een zodanige eenheid tussen hen bestaan als in de VS.

In de VS hangt men één enkel principe aan: geld en vrijheid van economisch ondernemerschap. Zolang je opereert binnen het wettelijke kader, kun je doen wat je wilt en vervolgens wordt een ieder naar waarde geschat op basis van de hoeveelheid geld die hij op zijn bankrekening heeft staan.

Het egoïsme bloeit als men de mogelijkheid heeft om vrij te werken. Daarbij gelden de volgende maatstaven: Hoeveel weeg je?  Maar honderd dollar? En hij weegt honderd miljoen dollar, dan respecteren wij hem. Hierdoor wordt de waarde van alles echter duidelijk gemeten en het hele systeem werkt soepel.

Iedereen wordt op deze manier beoordeeld, wie hij ook is: musicus, schrijver of professor. Het eerste wat hem wordt gevraagd is hoeveel hij waard is, dat wil zeggen: hoeveel geld hij op zijn bankrekening heeft staan. Dat bepaalt alles.

Maar in Europa is alles vaag, want de Europeanen waarderen cultuur, onderwijs en de idealen van de Franse Revolutie, dat wil zeggen: verschillende waarden die niet afgemeten kunnen worden aan geld. De Europeanen houden deze waarden in stand en hebben er waardering voor. Enerzijds is dit goed. Anderzijds zijn dit echter geen duidelijke egoïstische principes die kunnen leiden naar een gemeenschappelijke noemer om alle landen aan af te meten.

Het is noodzakelijk om één standaard maateenheid te hebben voor iedereen, die is er echter niet. Voor de Fransman is het Franse wijn, voor de Belg gedroogde vis en voor de Duitser bier, deze dingen zijn belangrijker dan Europa. Zulke verschillen waren er niet in Amerika, daardoor was het gemakkelijk om mensen met elkaar te verbinden, zij kwamen alleen om rijk te worden en een goed leven voor zichzelf te op te bouwen. Maar in Europa is een dergelijk simpel principe niet aanwezig, Europa is verdeeld door verschillende waarden.

Eén enkele standaard is daar niet aanwezig, er is geen gemeenschappelijke noemer tussen de landen, daarom kunnen deze landen zich niet verenigen. De gemeenschappelijke noemer is niet eenvoudig te vinden, namelijk iets gemeenschappelijks tussen ons allemaal, tussen jou en mij, tussen jou en hem. We hebben iets gemeenschappelijks nodig dat tussen ons aanwezig is, maar in Europa werkt dit niet. Het is daar zelfs niet mogelijk om eenheid te scheppen volgens het Amerikaanse principe: namelijk zich verrijken en de Verenigde Staten van Europa creëren.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 1

Laitman_115_06De zonde die de eerste mens beging met de boom van de kennis van goed en kwaad, bestond er uit dat Adam proefde hoe groot het plezier was dat men kan ontvangen door de Schepper vreugde te brengen, hij kon het niet weerstaan om dit op een ​​egoïstische manier te ontvangen. Hij zou dit plezier hebben kunnen ontvangen op voorwaarde dat hij de hele wereld naar verbinding zou leiden, op deze manier zou hij een scherm over de egoïstische wijze van ontvangen hebben gecreëerd. Hij had zo’n scherm echter niet, daarom heeft hij gezondigd.

De onthulling van dit enorm grote egoïstische verlangen wordt de oorspronkelijke zonde genoemd, en wij allemaal, onze hele wereld, zijn het resultaat van deze zonde. Dit werd de eerste keer in het oude Babylonië onthuld. Toen zij eenmaal ontdekten dat een egoïstische verbinding ons naar een crisis leidt, besloot een aantal Babyloniërs eenvoudigweg om uiteen te gaan. Hetzelfde gebeurt nu in Europa en het zal binnenkort ook in Amerika gaan gebeuren.

Het andere deel van de Babyloniërs zei: “Nee! Wij hebben een leraar, Abraham, die zegt dat het mogelijk is om een ​​Kracht te vinden die ons kan verenigen.” Sindsdien splitste de mensheid zich en ging zij op twee verschillende manieren verder.

Degenen die zich bij Abraham aansloten, noemden zich het volk Israël, maar ook zij vervielen in hetzelfde egoïsme als de andere naties van de wereld. Toch konden zij, dankzij de verdeling die in het oude Babylonië had plaatsgevonden, niet gelijk worden aan de anderen, en dit loopt als een rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Tot op de dag van vandaag gaat deze zelfde strijd door.

Zodra er een nieuw egoïstisch verlangen in Adam werd onthuld, kon hij aan niets anders meer denken dan aan ontvangen. Onze hele wereld is een gematerialiseerd gevolg van dit gebeuren, daarom is deze wereld volledig op materieel succes gebouwd. Alles wordt hier afgemeten aan geld dat een equivalent is van elke handeling van een mens.

We kunnen mensen niet beoordelen op basis van hun psychologie en hun prestaties in cultuur en onderwijs. Uiteindelijk wordt alles toch vertaald naar geld. Zo zit de hele wereld in elkaar, maar nu begint dit meetmiddel ineen te storten. Het zal binnenkort onmogelijk zijn om alles aan geld af te meten, het zal verdwijnen en niet langer meer het enige criterium zijn.

Het verval is al in de Verenigde Staten begonnen, daar was voorheen geen enkele andere manier van betalen mogelijk dan met geld. Dit land werd immers opgebouwd door mensen vanuit allerlei landen en culturen. Zij besteedden geen aandacht aan het feit of je huid zwart, wit of geel is, ze maakten zich alleen druk over geld. Geld is een stuwende kracht.

Nu is de kracht van het geld aan het verdwijnen en uiteindelijk zal er geen enkel meetmodel meer over zijn. Tijdens de driehonderd jaar dat Amerika bestaat, was het echter heel praktisch dat zij met geen enkele andere waarde rekening hoefden te houden dan met geld.

In Europa was het anders. Amerika is één land waarin vele volkeren wonen, in Europa zijn er echter veel verschillende landen, meningen, ideologieën, idealen van vrijheid en gelijkheid, Europa heeft een lange geschiedenis achter de rug op het gebied van onderlinge relaties en conflicten tussen allerlei landen. Daarom was de unie niet gemakkelijk voor hen, in plaats van zich te verbinden, gingen ze vechten.

Na de oorlogen probeerden de Europeanen zich te verenigen naar het Amerikaanse voorbeeld, zij wilden de Amerikaanse droom voor zichzelf realiseren. Daarvoor hadden ze echter een ‘Verenigde Staten van Europa’ moeten worden en dat is niet eenvoudig. Zij hadden niet één regering en één natie. Daarom werkte het niet. Bovendien stond onenigheid op het gebied van psychologische principes hen in de weg. In Amerika was er maar één principe: geld! In Europa waren er vele verschillende principes, het is tenslotte een speciale oude cultuur. Hoewel, wat er ook gebeurt, het ene stort in van de ene kant, het andere van de andere kant en uiteindelijk zullen ze beide vernietigd worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zullen er nodig zijn om mensen te organiseren in Kabbalistische groepen die met elkaar communiceren en zo de kern creëren van de wereld gemeenschap?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet zo lang duren.

Het gaat erom dat de maatschappij nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven, waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er op het ogenblik gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gaan.

We moeten in ieder geval onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – op de juiste wijze zullen kunnen beantwoorden, dan zullen zij voor zichzelf een goede, veilige omgeving tot stand kunnen brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16