Monthly Archives: May 2016

Groot Of Gebrekkig?

Laitman_001_01Vraag: Maakt het een mens groot in de ogen van de vrienden of van de Schepper als hij gelijkvormig is aan de Schepper? Als we het in ons fysieke lichaam moeten bereiken, is het moeilijk voor een mens om een gevoel van superioriteit te vermijden, want dit is onze aard.

Antwoord: Nee, als we op de Schepper gaan lijken om gelijkvormigheid met Hem te bereiken, verdwijnt het gevoel dat we, in de ogen van de vrienden of in de ogen van de Schepper, superieur zouden zijn aan anderen. Integendeel, wij krijgen de eigenschappen van liefde, geven en bescheidenheid, ik zou zelfs willen zeggen van nederigheid, want wij gaan zien hoe lelijk en gebrekkig wij zijn voordat we op de Schepper lijken. Met andere woorden: we bezitten totaal niets om trots op te zijn. De mens is het meest corrupte schepsel in de wereld. Als we naar de mensheid kijken en naar hoe we handelen in de wereld, zien we dat er niets is om trots op te zijn.

Als een mens geleidelijk aan op de Schepper gaat lijken, verliest hij het verlangen om ergens trots op te zijn volkomen, vooral wanneer hij niet alleen tot het besef komt wie hij is ten opzichte van de Schepper, maar ook voelt dat hij de minste is van de gehele mensheid, hoewel hij eigenschappen heeft die boven anderen uitsteken. Het punt is dat de mensheid niet voelt dat zij corrupt is en correcties nodig heeft, een Kabbalist voelt dat wel. Daarom voelt hij zich gebrekkig tegenover alle andere mensen in de wereld.

Vraag: Als wij, doordat wij de eigenschappen van de Schepper hebben verkregen, een gevoel hebben dat wij tekort schieten, waarom moeten wij daar dan naar verlangen?

Antwoord: Een mens komt juist dichter bij het Doel door de mate waarin hij voelt hoe gebrekkig hij is, maar tegelijkertijd krijgt hij sublieme eigenschappen, want iedereen die een bepaalde wetenschap bestudeert en daarbij begrijpt dat er dingen zijn die hij niet weet, verkrijgt deze kennis juist doordat hij zich bewust is van wat hij niet weet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Hoe Kunnen We De Wijsheid Van Kabbalah Bevatten?

laitman_525Vraag: In de reguliere wetenschap bereik je alles op een logische manier via je intellect. Er wordt gezegd dat een mens bij de Wijsheid van Kabbalah zich alles eigen moet maken via het gevoel, zonder fysieke beelden te vormen. Hoe kunnen we in het begin van de studie de Wijsheid van Kabbalah bevatten en leren, de tekeningen onthouden, de definities en – zoals gebruikelijk in de wetenschap – logische circuits in de hersenen opbouwen?

Antwoord: In paragraaf 155 van de “The Preface to the Study of the Ten Sefirot” wordt gezegd dat Kabbalisten hun boeken zodanig hebben geschreven dat de studenten tijdens het lezen van deze boeken een begin maken met het opwekken van bepaalde Lichten over hen, en dat dit daarna voortgang heeft.

Zij hoeven niets te begrijpen en zijn daar ook niet toe in staat, want zij hebben nog niets kunnen onthullen. Door het Hoge Licht aan te trekken, beginnen ze echter langzamerhand te veranderen. Door deze veranderingen worden er in hen elementen gebouwd die met verschillende verworvenheden te maken hebben, te vergelijken met cellen in een honingraat, tien rijen hoog, tien rijen diagonaal en tien rijen naar beneden, maar alleen in een n-dimensionale ruimte, voor elke waarneming zijn er 620 van dergelijke ‘honingraten’.

Het gaat hier over een uitermate belangrijk en interessant systeem van de psychologie van de ziel van een mens, het element dat hij waarlijk verwerft heet ‘ziel’. De mens is op weg naar het bereiken van zijn oorsprong wanneer hij zich afvraagt: “Waar ben ik? Wie ben ik? Wie heeft mij geschapen?” Onderweg wordt hem duidelijk hoe hij de studie moet aanpakken en het scheppingsplan onderzoeken waar hij deel van is. Waar zal dit toe leiden? Zal hij zijn doel op de best mogelijke manier kunnen realiseren, zijn ontwikkeling kunnen versnellen, de uiteindelijke uitkomst kunnen veranderen, enzovoort. Wat hier plaatsvindt is: de toekomst bestuderen en onderzoeken. Als een mens zo ver komt dat hij de gehele aaneenschakeling van innerlijke transformaties die in hem plaatsvinden, gaat begrijpen, wordt hij een Kabbalist.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

Korte Kabbalah Tips – 14/2/16

laitman_281_02Vraag: Keer ik de Schepper de rug toe als ik geen aandacht besteed aan wat Hij geeft aan hints en gedachten?

Antwoord: Ja, hoewel er in principe niet zo’n systeem bestaat, moeten we toch denken aan de droefheid die wij veroorzaken bij de Schepper, want als wij dat niet doen, focussen wij ons niet op de juiste wijze op onze correctie. Ik moet me afvragen hoe ik hem genot kan brengen en om dat te kunnen doen, ontwikkel ik bepaalde eigenschappen waardoor ik genot kan ontvangen uit de Hoge Wereld.

Vraag: Deze wereld is een illusie, is dan het lijden ook een illusie?

Antwoord: Zoals we de wereld nu voelen is zij geen illusie voor ons. Een mens heeft het gevoel dat hij hier concreet leeft. Het lijden is ook geen illusie. Wij zouden in staat zijn om te zeggen dat het een illusie was als wij onze staat volledig gecorrigeerd zouden hebben, dan zou de Schepper ook onthuld worden.

Vraag: Door wie is de Schepper geschapen?

Antwoord: Dit is een zinloze vraag omdat wij niet boven dat niveau kunnen uitstijgen. In principe kunnen we zeggen dat een hogere Schepper de Schepper heeft geschapen. Elk niveau boven ons noemen we de Schepper, omdat dat het niveau is dat ons schiep. Daarom zijn er vele Scheppers, de één hoger dan de ander. Wij moeten niet vergeten dat de Schepper een krachtenveld is, een eigenschap en geen beeltenis heeft.

Vraag: Wat is een echt wonder in de wereld van illusies?

Antwoord: Een wonder is alles wat ik in mijn denken en voelen niet kan waarnemen als een vertrouwd verschijnsel. We noemen alles wat zich buiten mijn inzicht, mijn gevoel en mijn bewustzijn bevindt een wonder.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

De Twaalf Stammen Met Elkaar Verenigen

laitman_933Vraag: Waarom spreekt u steeds over de eenheid van het Joodse volk? De twaalf stammen die in het verleden leefden, vermengden zich niet met elkaar. Waar was toen hun eenheid?

Antwoord: Dat is niet belangrijk. De twaalf stammen vermengden zich niet met elkaar omdat dit de manier was waarop zij een eenheid vormden, ondanks hun onderlinge verdeling.

Eenheid kan alleen plaatsvinden boven de innerlijke verdeeldheid uit! Een min kan niet zonder een plus bestaan en een plus kan niet zonder een min bestaan!

Daarom waren degenen die tot de twaalf stammen behoorden in een staat van absoluut evenwicht, hoewel zij zich niet mochten vermengen met elkaar. Dit betekent dat zij op de juiste manier met elkaar moesten samenwerken en zo een evenwichtig systeem moesten creëren.

Het is niet zo dat mensen aan elkaar gelijk gemaakt worden, zij vullen elkaar echter aan en iedereen behoudt zijn eigen individualiteit.

From the Webinar 5/8/16

 

Vrouwelijke Kracht: De Kracht Van Creatie

laitman_610_2Vraag: Waarom zijn er mannen en vrouwen in de wereld?

Antwoord: De spirituele wortel van de schepping bestaat uit een mannelijke kracht (de kracht van geven) en een vrouwelijke kracht (de kracht van ontvangen). In onze wereld speelt de mannelijke kracht de rol van de Kracht van de Schepper en de vrouwelijke kracht de rol van het geschapene. Maar in feite zijn dit niet meer dan symbolen.

Als wij de man en de vrouw bekijken vanuit de taal van de afgeleiden (de takken), vanuit de spirituele oorsprong van onze wereld, vindt de realisatie van mannelijk en vrouwelijk specifiek in deze fysieke wereld plaats, ze zijn hier absoluut evenwaardig, ze leggen evenveel gewicht in de schaal.

Daarbij vervult de vrouw een rol die veel belangrijker is dan die van de man. Zij is nauw verbonden met de schepping, daarom verloopt alles via haar: geboorte, opvoeding van de kinderen, zorg voor het huis, voor het familie- en gezinsleven. Ze maakt haar man duidelijk wat hij moet doen, want het belangrijkste is te kunnen bestaan in onze wereld.

In de Wijsheid van Kabbalah is het net zo, want onze wereld is op fysiek gebied op dezelfde manier gebouwd en ingericht als het spirituele systeem. Het is aan ons om de verbinding tussen de parallelle werelden te gaan begrijpen. Hieruit volgt dat de vrouwelijke kracht zich op een hoger niveau bevindt dan de mannelijke kracht en deze vrouwelijke kracht is bepalend. In de Wijsheid van Kabbalah wordt de opgang en de neergang van de schepping op verschillende niveaus gestabiliseerd volgens de mate van de correctie van het verlangen.

Wat we ook mogen beweren, enerzijds kwam de wereld tot stand toen de vrouw Adam naar de val leidde, naar de onderdompeling in het egoïsme. Anderzijds wordt de wereld ook door haar gecorrigeerd. Ze krijgt kinderen, ze voedt ze op en brengt de wereld vooruit.

De vrouw brengt de wereld naar een hogere staat, dat doet ze echter door middel van de man! Dus zij oefent invloed op hem uit. Hoewel het er misschien op lijkt dat de man zich op een hoger niveau bevindt – omdat hij de heer des huizes is in het gezin – wordt eigenlijk alles bepaald door het vrouwelijke vermogen om zijn activiteiten correct bij te stellen en te sturen.

In de Wijsheid van Kabbalah is dit de heel precieze afstemming tussen de mannelijke en de vrouwelijke kracht, tussen rechts en links. Waar zij samenwerken, ontstaat er een kracht die in het midden ligt. Op die manier moeten wij de juiste wederzijdse samenwerking vinden, waarin de vrouwelijke kracht de mannelijke kracht in evenwicht brengt en de mannelijke kracht de vrouwelijke kracht balanceert, dan werken en functioneren beide krachten in een volmaakte harmonie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Hoeveel Jaar Kost Het Om Kabbalist Te Worden?

laitman_567_01Vraag: In onze wereld kost het aardig wat jaren om een bepaald gebied van de wetenschap te leren begrijpen. De Wijsheid van Kabbalah is ook een wetenschap, hoeveel jaar kost het om tot de juiste perceptie van de werkelijkheid te komen?

Antwoord: Het kost een jaar of twintig serieuze studie om een ware Kabbalistische wetenschapper te worden. Het kan minder tijd vragen maar ik wil mensen geen valse hoop geven en waarschuwen voor illusies.

Wij stellen niet als doel om zalen vol mensen te trekken en we willen mensen met een druk bezet leven niet lastig vallen. Als iemand werkelijk Kabbalah wil studeren, moet hij de Wijsheid van Kabbalah benaderen als een wetenschap, maar deze studie gaat niet over het schrijven van een thesis, een onderscheiding krijgen of trots promoveren.

Vraag: De studie voor een academische graad vraagt vijf haar, een master thesis schrijven kost ook vijf jaar en promoveren kost nogmaals vijf jaar. Dan heeft iemand de kans om misschien de Nobelprijs te winnen.

Antwoord: Gewone wetenschappers worden door de maatschappij aangemoedigd, het is anders wanneer je de Wijsheid van Kabbalah bestudeert. Iemand die twintig jaar van zijn leven besteed aan het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah, of misschien wel zijn hele leven, weet in ieder geval waarvoor hij leeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

Wij Moeten Niet Op Onze Staat Neerkijken

laitman_423_02Vraag: Als iemand de spirituele wereld binnengaat, voelt hij zich dan onverschillig ten opzichte van deze wereld?

Antwoord: Nee, zo iemand voelt zich niet onverschillig. Deze wereld is juist heel belangrijk, want dankzij deze wereld stijgen we op naar de Hoge Wereld, verwekken we onze ziel, gaan we alles ervaren en voelen, en groeien we daar.

Hoe verder een mens in spiritualiteit komt, hoe meer hij onze wereld nodig heeft, waardeert, en op de juiste wijze kan gebruiken. Daarom mogen we op geen enkele manier neerkijken op onze huidige staat

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/21/16

 

Trekken Jullie In Tegengestelde Richting Op Zodat Je Komt Naar Het Bergland Van De Emorieten

Turn And Journey De Torah, Devarim (Deuteronomium) 1:06-1:07: “De Eeuwige, onze God, sprak tot ons in Choréw (Horeb): Lang genoeg zijn jullie bij deze berg gebleven. Trekken jullie in tegengestelde richting op zodat je komt naar het bergland van de Emorieten …” (Vertaling Jitschak Dasberg)

Trekken jullie in tegengestelde richting op – ga op weg en corrigeer jezelf innerlijk.

Zodat je komt naar het bergland van de Emorieten – naar een verlaten plek waar geen water en geen voedsel aanwezig is, waar je spiritueel uitgeput raakt, alleen eenheid zal je dan de mogelijkheid verschaffen om voedsel te vinden bij de Hoge Kracht, MAN genaamd.

Lang genoeg zijn jullie bij deze berg gebleven – jullie egoïsme is al gerealiseerd bij het ontvangen van de Torah, de Hoge Energie. Begin nu het Licht dat in je aanwezig is te gebruiken en corrigeer je egoïsme met behulp daarvan.

Berg – van het woord Irurim (twijfels, verstoringen). Iedere volgende berg of de woestijn waar je 40 jaar doorheen trekt, is de periode waarin je geleidelijk in jezelf nieuwe egoïstische leegten onthult, tegenstellingen, twijfels en je corrigeert ze.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book”, 12.30.2015

 

Strijd Tussen De Tegenstellingen Of Harmonie Daartussen?

laitman_623Vraag: Zijn de zielen op basis van geslacht verdeeld?

Antwoord: De zielen zijn inderdaad op basis van geslacht verdeeld, net zoals de lichamen in deze wereld. Alleen simpele organismen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk functioneren.

In feite begint alles vanuit plus en min, positief en negatief, zelfs op atomair niveau. Het universum is na de Big Bang geschapen en begon uit te zetten toen een kleine Lichtvonk vanuit het Hoge Niveau onze wereld binnendrong.

Deze vonk begon positieve en negatieve natuurelementen voort te brengen, zoals elektronen, protonen, neutronen, enz. Daardoor is de gehele natuur op tegengestelde paren gebouwd waarbij de ene kant niet kan bestaan zonder de andere. Tegelijkertijd bestaat er geen strijd tussen deze tegenstellingen, dit menen we in onze wereld te zien doordat we alleen vanuit egoïstische motieven kijken, maar alles is gevormd uit de juiste verbinding tussen tegengestelde paren.

Daarom moeten we niet denken dat iemand goed of slecht is. We moeten inzien dat onze evolutie, onze vooruitgang en zelfs ons bestaan niet mogelijk zou zijn zonder de juiste samenwerking tussen mannen en vrouwen.

Er is dus geen plaats voor oorlogen tussen de seksen. Er kan geen plus zijn zonder een min, geen positieve kracht zonder een negatieve kracht, geen noordpool aan een magneet zonder een zuidpool. Elk onderdeel van de natuur is gebouwd volgens zijn specifieke tegendeel, want op een andere wijze kunnen de delen niet bestaan.

Als de natuur met al haar innerlijke krachten werkt, ontwikkelen wij ons op een harmonieuze manier, alles in namelijk gebouwd op de harmonie tussen twee staten, polen, en de tegengestelde krachten die daarin aanwezig zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Het Geheim Van Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom spreekt u zo weinig over het genot dat het bereiken van de spirituele wereld verschaft?

Antwoord: Ik zou wel willen spreken over dat genot, maar het is helaas niet mogelijk om het te verwoorden.

Kabbalisten schrijven dat wanneer we alle genoegens van deze wereld die de mensheid ooit beleefd heeft, beleeft en in de komende tijden zal beleven, bij elkaar optellen, deze som niet meer betekent dan een kleine lichtvonk in vergelijking met het Hoge Licht dat op het laagste spirituele niveau een miljard maal groter is.

Ik geloofde hen niet, maar later ging ik het na en ik raakte ervan overtuigd, ik wens jullie hetzelfde toe.

Opmerking: Het enige wat je je kunt voorstellen is hoe goed een mens voorbereid moet zijn om alle genot van de hele geschiedenis van de mensheid te weerstaan!

Antwoord: Als een mens met de intentie om te geven werkt en niet met de intentie om te ontvangen, kan hij alle genoegens van de wereld door zich heen laten gaan zonder een ‘elektrische schok’ te krijgen, want hij wordt een geleider in plaats van een ontvanger.

Hij is te vergelijken met een kanaal waardoor alles naar anderen toegaat, hij geniet dus niet van het Licht zelf, maar van de uitkomst die ontstaat door anderen te vervullen. Dit is het hele geheim.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/28/16

 

Page 1 of 41234