Daily Archives: April 17, 2016

Hoe Kunnen Wij Fysieke Problemen Oplossen?

laitman_528_01Vraag: Is het belangrijk om Kabbalistische teksten steeds weer opnieuw te lezen?

Antwoord: Nee, dat is niet noodzakelijk. Lees wat je graag leest, wat dichtbij je staat, zodat je het gevoel hebt dat de tekst voor jou geschreven is. Eigenlijk is ook dat niet nodig. In principe maakt het niet uit wat je leest van de ware Kabbalistische bronnen, want het belangrijkste is dat je in je hart je streven en verlangen naar het Licht voelt.

Je zult geleidelijk aan voelen dat je, in antwoord op je grote verlangen, dichter bij de Schepper komt, dat je dat boven je problemen uit voelt, problemen die je door deze zelfde Kracht gegeven worden zodat je je tot Hem zult wenden. Na een roep tot Hem verdwijnen de problemen, je krijgt een korte adempauze, vervolgens weer een probleem en weer je streven en verlangen naar de Schepper.

Alles komt van de Schepper en alles wordt opgelost door dichter bij Hem te komen.

Vraag: Moet ik me met de vrienden verbinden als ik een bepaald probleem wil oplossen en dan met hen samen een boek lezen om de positieve Kracht aan te trekken?

Antwoord: Ja, de oplossing van het probleem ligt bij de verbinding met de vrienden, maar dit betekent niet dat je niets hoeft te doen aan de oplossing op het niveau van onze wereld.

Je kunt fysieke problemen niet uitsluitend op een spirituele manier oplossen. Je moet zeker ook op het fysieke niveau handelen, de oplossing zal komen door je verbinding met de vrienden en met de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Een Integratie-Eed Voor Immigranten

laitman_273_02Vraag: De Belgische overheid is op zoek naar manieren om het ​​gevoel van veiligheid in het land te herstellen en haar burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. Na de laatste terroristische aanslag in België waarbij 35 mensen werden gedood, hebben de autoriteiten besloten om de immigranten die niet uit de EU-landen komen, te verplichten om een eed voor ​​integratie te ondertekenen waarmee zij verklaren in te stemmen met de lokale waarden.

Alleen wanneer zij ondertekenen, krijgen de vluchtelingen toestemming om in het land te wonen. Het document bevat de belofte dat elke poging tot het plegen van terroristische daden voorkomen zal worden en dat dergelijke geplande acties gemeld zullen worden.

Antwoord: Er bestaat een heel eenvoudige methode om dieren te temmen, namelijk door beloning en straf. We kunnen tijgers, beren en elk ander dier zonder problemen temmen door het tonen van genegenheid en goedkeurende klopjes.

Mensen kun je echter niet temmen, zeker niet degenen die een ideaal en een doel voor ogen hebben. Daarom garandeert het ondertekenen van een dergelijk document niets.

Vraag: Het is interessant dat België niet heeft besloten om de toelating van immigranten te stoppen, maar hen alleen verplicht om een ​​eed af te leggen.

Antwoord: Natuurlijk, het is allemaal keurig Europees gedrag, maar het zal niet werken. Als de Europeanen een einde willen maken aan de terreur aanslagen, zullen ze volledig moeten voldoen aan de immigranten, aan hun eisen: zich bekeren tot de islam, naar de moskee gaan, enz. Zodra dit gebeurd is en het opnemende land dit beleid uitvoert, zal de golf van terreur ophouden. Trouwens, je tot de islam bekeren is een heel eenvoudig proces. Dus als de Europeanen op zoek zijn naar een uitweg, is het proces van bekering tot de islam de enige oplossing voor hen.

Vraag: Wat zal er gebeuren als ze besluiten om de grenzen te sluiten en een rechtse fascistische partij het overneemt?

Antwoord: Ook dat zal niet helpen. De Europese tolerantie zal Europa nog steeds naar de vernietiging leiden. Bovendien wordt er op hoger bestuursniveau alles gedaan om de Europeanen, de immigranten en de terroristen tegen Israël op te zetten. Binnenkort zal er vanuit Europa een kruistocht worden gehouden tegen Israël.

Vraag: Waarom zal iedereen tegen Israël zijn?

Antwoord: Waarom gold dat voor Hitler in zijn tijd, niet alleen in zijn land, maar ook in andere landen?

Hitler verkondigde een heel duidelijke boodschap: de Joden zijn de bron van al het kwaad in de wereld, het was hun gemeenschappelijke missie om ze te vernietigen. Hij en zijn aanhangers vonden dat het enige probleem dat in de weg stond en mensen van elkaar verwijderde, veroorzaakt werd door de Joden, als zij waren vernietigd zouden mensen in staat zijn om vriendschappelijke banden met elkaar te ontwikkelen, de juiste wederzijdse verbindingen en liefde.

Vraag: Zal ​​Europa uiteindelijk tot deze conclusie komen?

Antwoord: Zeker, Europa zal nazistisch worden en de moslims zullen de acties uitvoeren. Alles zal tegen de Joden in Europa en de staat Israël gericht zijn totdat we begrijpen dat we dat alleen kunnen weerstaan ​​door onze eenheid.

De eenheid van het Israëlische volk is essentieel voor de wereld, niet alleen om gered te worden maar ook om het volgende niveau van onze ontwikkeling te bereiken en het Doel van de Schepping te vervullen.

Vraag: Dit zijn heel grote woorden voor een gewoon mens.

Antwoord: Als we onze opdracht niet vervullen en ons niet verenigen, zullen nieuwe gaskamers ons dwingen om dit te doen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/3/16