Daily Archives: February 19, 2015

Een Conventie Volgens De Methode Van Abraham

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal een ieder die naar het Congres komt zijn ziel vinden en aan een spiritueel leven beginnen?

Antwoord: Het zal een poging zijn. Misschien zal het niet meteen lukken, maar een mens zal zeker in de goede richting komen.

Daarom nodigen Kabbalisten veel mensen van over de hele wereld uit naar hun congres, om zich met elkaar te verbinden. We zingen, dansen, luisteren naar gesprekken en lessen, we doen workshops in kringen en komen als vrienden bij elkaar (Yeshivat Haverim). Duizenden mensen van over de hele wereld komen bijeen, uit de meest afgelegen gebieden zoals Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Amerika, Japan en China.

Kabbalisten brengen al deze mensen bijeen en leren hen hoe zij zich met elkaar kunnen verbinden volgens de methode die onze aartsvader Abraham heeft ontwikkeld.

Op die manier vergroten wij met elke Conventie de kracht van onze verbinding. Geleidelijk komen we tot een zodanige verbinding dat deze voldoende zal zijn voor onze volgende staat, het hogere niveau, de spirituele wereld. Dit is het doel van Kabbalistische Conventies.

From KabTV’s “A New Life” 2/8/15

 

Waarom Moet Ik Niet Naar Een Psycholoog Gaan?

laitman_547_05Vraag: Men denkt dat depressieve mensen de grootste realisten zijn. Psychologen beschouwen optimisten als mensen die in een bepaalde illusie leven. Waarom houden we onszelf voor de gek?

Antwoord: Dat komt omdat onze essentie het verlangen om genot te ontvangen is. Waarom zou ik de waarheid onder ogen zien en lijden? Ik houd mezelf liever voor de gek en ga van het leven genieten.

Vraag: Er zijn bewijzen dat maar 2% van de bevolking de werkelijkheid ziet zoals deze is, zonder deze mooier te maken. Het zijn allemaal psychiatrische patiënten. Waarom zit de werkelijkheid zo in elkaar dat ik mij constant moet verdedigen, mijn verlangen om te genieten? Waarom voel ik altijd een soort bedreiging?

Antwoord: Eigenlijk stel je de vraag: “Waarom ben ik geen dier? Waarom ben ik een mens?” Dieren hebben zulke problemen niet. Ze hoeven alleen maar alles over hun eigen leven te weten, anders hebben ze geen kans om te overleven. Wij voelen bedreigingen en wij kunnen alleen het hoofd boven water houden als er een goede verhouding tussen ons bestaat.

In tegenstelling tot dieren kunnen wij kiezen. Tegenwoordig zijn we zo ver in onze ontwikkeling dat we een maatschappij moeten bouwen die ons zal vervullen met iets dat niet door de natuur is gegeven. Dan zullen we ons verlangen volledig met vreugde kunnen vervullen, dat is de essentie van onze natuur want niets anders zal ons vervullen.

Vraag: Waarom moet niet ik naar een psycholoog gaan?

Antwoord: Als je psycholoog weet wat integrale educatie is en je kan helpen om de juiste relatie tot de werkelijkheid om je heen op te bouwen, natuurlijk, ga dan. Wij moeten nu een beroep in het leven gaan roepen dat ‘integraal psycholoog’ heet.

Vraag: Zal degene die tegenover mij zit me kunnen helpen om mezelf te leren kennen?

Antwoord: De psycholoog kan niet één op één met je werken. Integrale educatie vereist groepswerk. Je psycholoog moet je oefeningen geven die je in je omgeving gaat gebruiken en onder invloed daarvan zul je veranderen. Dankzij hem leer je hoe je op de juiste manier met de wereld communiceert.

From KabTV’s “A New Life” 11/7/14

 

Een Gebied Dat Beschermd Is Voor Het Ego

laitman_933Vraag: Er staat geschreven: “Het verlangen is elk moment in de harten van de kinderen Israëls aanwezig. Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben, zouden zij met de Goddelijke Aanwezigheid beloond zijn.” Wat betekent: “Als zij werkelijk gevraagd zouden hebben?”

Antwoord: Een sterk verlangen betekent dat wij maar één ding willen: met elkaar tot één geheel samengesmolten zijn, zodat er in deze verbinding voor een ieder afzonderlijk geen plaats meer is, dan is er een spiritueel vacuüm gevormd. Wij hebben een diep verlangen dat alleen de Schepper in die lege plaats Zijn Aanwezigheid zal kunnen tonen.

Zo’n plaats wordt tussen ons zichtbaar, deze plaats behoort aan geen van ons en tegelijkertijd aan iedereen. Daar is geen spoor van ons ego meer aanwezig. Wij ontdekken een hogere dimensie in onze verbinding,

 

Ons ego bevindt zich buiten ons en wij komen innerlijk samen, zodat er in het midden een lege plaats is die eerder nog niet bestond. Zoiets als een lege plek bestaat niet, maar hier wordt die plek gecreëerd en we voelen dat daar niets aanwezig is, zelfs de Schepper niet.

Wij hebben zo’n gebied gecreëerd door ons ego weg te werpen en ons diepe verlangen om met elkaar samen te smelten vormt zich tot één zuivere intentie door onze afkeer van het ego. Daardoor ontstaat er een lege plaats en deze plaats behoort al tot een andere dimensie.

De ruimte waarin wij ons bevinden behoort tot het animale niveau en het lege gebied is de plaats voor de vorming van de mens. Daar wordt de Schepper onthuld: in de eerste tien Sefirot die wij zijn, degenen die in deze verbinding opgenomen zijn.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/3/14, Shamati #66