Geloof En Nederigheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten tussen de begrippen ‘geloof boven de rede’ en ‘nederigheid’?

Antwoord: Geloof boven de rede is ‘geven’, het ‘hangt’ boven het egoïsme, ondanks dit egoïsme. Nederigheid is bereidheid om de koers van Boven te volgen en het is de de weg naar geloof boven de rede. Nederigheid gaat vooraf aan geloof boven de rede.

Geloof betekent: de eigenschap van geven.

From the Novosibirsk Convention 12/9/12, Lesson 5

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed