Daily Archives: December 4, 2012

Vandaag Zijn Wij Hier ALLEN Bijeen Gekomen

Dr. Michael LaitmanIsrael is een hoog niveau. Een ieder die zich heeft losgemaakt van materieel belang en zich alleen richt op gehechtheid aan de Schepper, aan de Kracht van geven volgens de wet van gelijkvormigheid en zich hier ieder moment aan wijdt, draagt de naam Yashar-El (rechtstreeks naar de Schepper), Israel.

Eén van de fasen op het pad bestaat uit het sluiten van een akkoord, als een mens de anderen namelijk in zichzelf opneemt, zij die ook Israel heten. Eens waren ze al met elkaar verenigd, maar het verlangen om te genieten, de neiging tot het kwaad, kwam tussen hen in te staan en scheidde hen van elkaar. En nu, ondanks het feit dat zij die afscheiding ontdekken, werken zij voortdurend aan de verbinding met elkaar omdat zij verbinding willen bereiken en zij aan de Schepper de kli (vat) voor het ontvangen van genot willen geven.

Het Doel van de schepping is: de schepselen vreugde te geven. Dit is een handeling van de zijde van de Schepper, maar waarom werd dit dan als opdracht aan de schepping gegeven? Omdat de schepping zichzelf naar een staat moet brengen waardoor het voor de Schepper mogelijk wordt om vreugde te geven. Het is ons werk om deze kli voor het ontvangen van genot te onthullen. En het genot bestaat eruit dat we de Schepper de gelegenheid bieden om te geven.

Zoals er geschreven staat over het wonder dat bij de berg Sinaï plaats vond: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen”, dit betekent dat wij vanaf deze plek de mogelijkheid ontvangen om ons met elkaar te verbinden en het waard zijn om gekleed te worden in de hogere Kracht. En nu worden we het uitverkoren volk genoemd: deze gezamenlijke kli heet het volk Israel. En Hij die deze kli vult volgens de wet van gelijkvormigheid zal onze Schepper genoemd worden.

Daarom is er een voorwaarde: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen” betekent dat we allemaal samen moeten komen om één te worden: één gezamenlijke kli om het Doel van de schepping mogelijk te maken: goed te doen aan de schepselen.

Er staat geschreven: “En het volk stond aan de voet van de berg”, dat betekent dat zij alle twijfel (Har – berg, Irurim – twijfels) hadden gebroken om tot eenheid te komen. Wij moeten zorg dragen voor onze gezamenlijke verbinding zodat niemand van ons het zal vergeten.

Hiervoor hebben we echte verantwoordelijkheid voor elkaar nodig. Dit ontbreekt en daarom is het ons nog niet gelukt om een gemeenschappelijke kli te bouwen. Het komt door het gemis aan betrokkenheid voor elkaar, aan zorg, zodat iedere vriend zich voor de anderen inzet om tot eenheid te komen en wij “hier ALLEN bijeengekomen zijn!”

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 12/03/12

Een Vrijwillig Rechtvaardige

Dr. Michael LaitmanAls de hoge Voorzienigheid aan ons onthuld zou worden, zou iedereen op de wereld volkomen rechtvaardig worden. Men zou zich gedwongen voelen om aan de wet van geven te gehoorzamen, men zou zich namelijk genoodzaakt voelen om rechtvaardig te worden en het zou niet uit vrije wil voortkomen.

Dit zou gebeuren als de Schepper zich aan ons zou onthullen. Wij wachten allemaal op Zijn onthulling, maar we zouden onze vrije wil onmiddellijk kwijt raken. We zouden net zoals de dieren alle bevelen van de natuur blindelings uitvoeren, op dezelfde manier als we nu gedwongen worden om aan onze egoïstische natuur te gehoorzamen. We zouden de opdrachten die kenmerkend zijn voor geven op dezelfde manier uitvoeren. Als het om een natuurwet gaat, gehoorzaam ik daar klakkeloos aan.

We moeten dus niet verwachten dat de Schepper zich aan ons onthult voordat we onafhankelijk zijn en de kracht van de Masach (scherm) bezitten. Daarna zullen we Zijn Onthulling kunnen ontvangen door middel van het Terugkaatsend Licht, door het genot af te wijzen. Tot aan dat moment zou de onthulling natuurlijk niet in mijn voordeel zijn, want we zouden ons genoodzaakt voelen om heilige dieren te worden. We moeten boven dit niveau uitstijgen om menselijke wezens te worden.

Daarom wordt de Schepper alleen onthuld naar de mate van de onafhankelijkheid van een mens. Nu worden we gedirigeerd door een egoïstische intentie en we gehoorzamen aan ons ego. Later ontwaakt het punt in het hart in ons en gaan we tegen die overheersing vechten, we vormen een groep die aan de kant van die nieuwe kracht staat: het punt in het hart.

Ik zal de strijd winnen als ik de invloed van de maatschappij om mij heen kan verminderen, zodat ik die overheersing achter me kan laten. Achter mijn ego ligt de hele maatschappij en achter de vonk van geven, het punt in het hart, staat de Kabbalistische groep. Ik moet verder komen en het belang van de vonk en de groep zo groot mogelijk maken, anderzijds moet ik de invloed van het ego en de maatschappij naar vermogen inperken en verminderen

Naar de mate waarin ik dat doe, wordt het belang van geven voor mij groter en de invloed van het Licht is afhankelijk van de inspanningen die ik verricht. Deze inspanningen werken net zo als mijn MAN (gebed ) en het Licht dat Corrigeert komt als antwoord naar mij toe en verandert mij.

Op deze manier wordt mijn nieuwe structuur gevormd: bovenaan heb ik een Masach en Terugkaatsend Licht dat dienst doet als mijn nieuwe kli (vat) waarmee ik aan de Schepper geef. Onderaan, onder de Masach, heb ik mijn ingeperkte verlangen om te ontvangen, mijn ego.

Naar de mate waarin ik een dergelijke beperking heb aangebracht kan de Schepper al onthuld worden.

From the 1st part the Daily Kabbalah Lesson 11/29/12, Introduction to the Study of the Ten Sefirot”