Daily Archives: August 24, 2011

De Ontvanger Voor De Ziel

Dr. Michael Laitman

Vraag: In hoeverre ben ik persoonlijk verantwoordelijk in dit gehele systeem?

Antwoord: In alles! Je hebt onze wereldgroep, die je kunt gebruiken als je dichtstbijzijnde omgeving. Plaats jezelf in relatie tot deze omgeving op een manier die het je mogelijk maakt, dat je zelfs vanuit de zwakste staten weer opleeft – wees zo in goede en slechte staten.

Een mens kan in elke situatie fijngevoelig blijven. Het is te vergelijken met het afstellen van een geluidsontvanger in een apparaat. Als ik hem afstem op een maximum van 10 eenheden, is mijn totale schaalverdeling heel grof en reageert deze niet op een minder krachtige invloed. Als ik echter de gevoeligheid op 100 keer hoger instel, zal ik een resultaat waarnemen, dat het eerder grofschaliger afgestemde apparaat niet kon registreren, het gaf een 0 aan. Ik leek niets te voelen. Ik bevond me in een mist, ik had nergens zin in en ik voelde geen enkele energie of inspiratie: de Schepper was uit mijn waarneming verdwenen. Stem jezelf nu af op een 100 maal grotere gevoeligheid en je zult merken hoe Hij in je werkt – alleen op een fijnere golflengte, die van mij een meer geavanceerde afstemming vraagt.

Hiernaar moeten we voortdurend op zoek zijn. Het kan nooit zo zijn, dat je helemaal geen verbinding met de Schepper hebt en dat je niet voortdurend opdrachten of kleine duwtjes van Hem krijgt. Als het je echter ontbreekt aan fijngevoeligheid, is het alsof je er niet op reageert. Dan is Hij gedwongen om je naar een grovere afstemming te brengen en daar ontvang je hardere klappen.

Je moet in een voortdurend streven naar Hoger leven, alsof je op het punt staat om van de aarde op te stijgen. Zoals een kind, dat zich helemaal in overeenstemming met zijn leeftijd ontwikkelt, vraagt niemand meer van je, dan wat voor jouw leeftijd geschikt is. Als je echter vast blijft zitten in die vierjarige leeftijd en weigert om verder te groeien naar je vijfde jaar, heb je het nodig, dat er een dubbele druk op je uitgeoefend wordt.

Precies op die manier worden we behandeld. Als een mens niet voelt, dat er elk moment van Boven een beroep op hem gedaan wordt, moet het duidelijk voor hem zijn, dat hij niet fijngevoelig genoeg is en dat hij een fijnere afstemming nodig heeft dan waarmee hij zichzelf nu afstemt. Wij kunnen onze gevoeligheid alleen vergroten met behulp van een omgeving waarin we elkaar aanmoedigen, met als basis de voorwaarden van wederzijds garant staan, om zo voortdurend de Schepper te zoeken! We moeten Hem eenvoudigweg najagen en onophoudelijk naar Hem uitzien, zoals een man onvermoeibaar de vrouw, die hij liefheeft, het hof maakt.

From the 1st Part of the Daily Kabbalah Lesson 8/23/11, Shamati #9

Cameron: Het Is Noodzakelijk Om ‘De Gebroken Samenleving’ Onmiddellijk Te herstellen.

Dr. Michael Laitman

In het Nieuws: “De Britse premier David Cameron heeft een inspectie van het totale overheidsbeleid toegezegd, na de rellen van de afgelopen week in Engeland, om ervoor te zorgen, dat men sterk genoeg is om, wat hij noemde: een ‘gebroken samenleving’ te herstellen …. Hij zei, dat het herstellen van de maatschappij weer bovenaan zijn agenda is geplaatst en dat er in zijn benadering ‘geen taboes zouden zijn’.

Hij zei alle beleidsmaatregelen te zullen evalueren, de snelheid van de plannen voor opvoeding en onderwijs te verbeteren en verandering te brengen in de levens van 120.000 ‘verontruste’ families. Om een ‘morele ineenstorting’ aan te pakken beloofde hij een oorlog tegen de bendes …. In een toespraak in zijn kiesdistrict zei hij, dat hij vastbesloten is om aloude sociale problemen, die volgens hem leidden tot het geweld, aan te pakken en te bestrijden. David Cameron is van mening, dat de uitkomsten van de besprekingen zijn regering zal helpen, om de ‘gebroken samenleving te herstellen’.”

Commentaar: De gebroken samenleving kan alleen ‘hersteld’ worden door iemand, die begrijpt wat de ziekte is en hoe men die kan genezen. Het is onmogelijk om dit te bereiken door egoïstische en krachtige methoden, evenmin door middel van een financiële injectie. Er is een breed publiek debat nodig over herstel en een onderwijsplan voor alle leden van de samenleving, in de geest van ‘wederzijdse garant staan’ met de medewerking van de media. (Voor meer informatie, zie mijn ‘Lezing in Arosa’.)

De Europese Schuldencrisis Is Een Vicieuze Cirkel

Dr. Michael Laitman

Hoofdartikel in het Nieuws (door Siim Kallas, vice-voorzitter van de Europese Commissie): “Noch de verklaring van een te zware schuldenlast van een land, noch haar vertrek uit de Eurozone, zijn redelijke maatregelen. Als u probeert om deze vicieuze cirkel te doorbreken, doordat één van de landen verklaart, dat het niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, zullen de andere landen, die hen leningen verstrekten, naar de rand van faillissement worden geduwd. Wat gebeurt er dan?”

Commentaar: Het is voor een ieder onmogelijk om zijn betrekkingen met anderen te verbreken. Maar wanneer de betrekkingen egoïstisch zijn, zal een ieder, die ten onder gaat, de rest met hem meenemen en doelbewust gebruik maken van hun ondergang om zichzelf te redden.

Daarom is het enige alternatief, om boven egoïstische, protectionistische oplossingen uit te stijgen en alleen op basis van gemeenschappelijke, wereldwijde, integrale, totale afhankelijkheid en wederzijds garant staan te handelen. Er is geen andere oplossing. Egoïsme zelf spoort ons aan om dit te veranderen.