Daily Archives: August 17, 2011

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 10

Dr. Michael Laitman

Beste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

De kracht van Verbinding

Als iemand geen enkele wens en verlangen naar spiritualiteit heeft en hij te midden van mensen is die wél verlangen naar spiritualiteit, zal hij – als hij deze mensen graag mag – vervuld worden met hun verlangens en … hij zal nieuwe aspiraties en krachten ontvangen.

Baal HaSulam, Shamati (Ik hoorde), Artikel 99: “Hij Zei noch Dwaas noch Rechtvaardig”

Het advies voor een mens om het voorschrift: “Heb je vriend lief”, met meer kracht te kunnen waarmaken is: liefde voor de vrienden. Als iedereen zich wegcijfert voor zijn vriend en zich met hem verenigt, worden ze samen één geheel, waarin alle kleine deeltjes, die de anderen willen liefhebben, zich tot één collectieve kracht verenigen, die uit vele delen bestaat. En als hij grote kracht heeft, kan hij de liefde voor anderen vorm geven. En dan kan hij de liefde voor de Schepper bereiken.

De Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang:”Volgens Wat Is Uitgelegd Over ‘Heb Je Vriend Lief Als jezelf’”

Wees Niet Bang Voor Je Angst

Dr. Michael Laitman

Vraag: Wat is de juiste houding naar de angst die ik nu voel, als ik eropuit ga om met mensen over Kabbalah te spreken?

Antwoord: Deze angst verdwijnt niet voordat je helemaal aan het einde van de correctie bent. Als je de Psalmen leest, zul je erover verbaasd zijn te ontdekken dat zelfs Koning David, op de hoogste spirituele niveaus, angst voelde. Het is uiteraard niet dezelfde angst die wij voelen, maar het is de angst of je wel of niet in staat bent om te geven, of je die daad correct uitvoert. Hierover twijfelt een mens voortdurend.

Elk spirituele niveau begint met deze angsten en twijfels. Hetzelfde geldt voor ons: alles begint met angst, afwijzing, afkeer en zorgen. Dit is Malchut, ze ontdekt in zichzelf, dat alles in haar ontbreekt. Dit is het niveau van de staat bereiken van geven ter wille van geven: Bina, Hafetz Hesed.

De staat van geven ter wille van geven is niet de situatie van een held zonder angst. Want een mens is net boven zijn ego uit gekomen, boven alle angsten uit en hij kan alleen geven ter wille van geven. Maar het is alleen mogelijk om dit niveau van geven te bereiken vanuit vrees en bezorgdheid, vanuit het gevoel dat je niets hebt: geen kracht en geen begrip, maar dat doet er niet toe!

Het allerbelangrijkste is, dat je boven al deze angsten uitstijgt en de Hogere aanhangt, en dat je op die manier – boven al deze onaangename gevoelens uit – een allereerste begin van gehechtheid bereikt, namelijk de staat van een “embryo”, de drie dagen waarin het zaad wordt opgenomen.

Dit alles is een staat van crisis, afscheiding en zwakheid, in feite erger dan de dood. De dood zou nog een soort  ontsnappingsmogelijkheid bieden, maar er is geen ontsnapping mogelijk. Het enige wat je kunt doen is de sprong opwaarts maken! Dit is verre van eenvoudig.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/16/11, “The Nation”