Daily Archives: August 15, 2011

Kabbalisten Over Spiritueel Werk In De Groep, Deel 9

Dr. Michael LaitmanBeste Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze citaten van de grote Kabbalisten. De opmerkingen tussen haakjes zijn van mij.

Eenheid van de Vrienden

Het pad van spirituele ontwikkeling is alleen mogelijk door in een groep te zijn, waar liefde tussen de vrienden is en waar ieder zijn vriend kan helpen om, juist via dit pad, verder te komen.

De Rabash, Rabash: Artikelen over de Sociale Omgang:”De Liefde tussen Vrienden”

Wek in jezelf angst op voor het verlies van de intensiteit van de liefde tussen ons ….. Je kunt dit vergelijken met de manier waarop iemand, die een geschenk krijgt, zijn best doet om erop te letten, dat het gevoel van liefde voor degene die het geschenk gaf, in de loop van de tijd niet afneemt, maar dat het even sterk blijft als het was, toen het geschenk werd gegeven.

Baal HaSulam: De Vruchten van de Wijze, Deel 1, “Brief 2”

In Het Belang Van De Wereld En Om De Schepper Vreugde Te geven

Dr. Michael LaitmanVraag: Staat de moderne wereld open voor de wetenschap van Kabbalah?

Antwoord: Ja, maar op voorwaarde dat wij ons verenigen en dat wij in onszelf plaats maken voor de eigenschap van geven, voor het Licht, zodat Het door ons heen de hele wereld zal beïnvloeden. Wij moeten een koppeling worden die overdraagt, een “adapter”, die het Licht naar de andere naties geleidt.

Als we dit doen, blijft er geen enkel probleem over en een golf van wereldwijd ontwaken zal ons naar de spirituele wereld opheffen. Dit zal alleen gebeuren als wij ons verenigen om deze eenheid aan de hele mensheid door te geven en de Schepper vreugde te geven. Op die manier zullen Hij, wij en de hele wereld in één enkel systeem samengevoegd worden.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/14/11, “The Nation”

Laten We Licht In Het Systeem Brengen

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, “De Natie”: We weten zeker, dat Israel niet alleen is en dat er te midden van ons mensen zijn, die op zoek zijn naar de harten en een succesvol systeem kunnen aanreiken, dat alle partijen in de natie bijeen zal brengen. Uit ervaring hebben we geleerd, dat juist die mensen in een hoek zitten, zonder dat er naar hen geluisterd wordt.

Vraag: Over wie spreekt Baal HaSulam als hij schrijft: “zij die op zoek zijn naar de harten”?

Antwoord: Over ieder die er belangstelling voor heeft om aan een open discussie deel te nemen en die een integraal, globaal systeem wil opzetten, dat de hele natie zal omvatten. Zulke mensen zien we graag. Laten we ons verenigen en beginnen met samenwerken.

Zodra we ons verenigen om ten minste een beginfase van het programma samen te stellen, zullen er, vanaf die dag, duidelijke veranderingen ten goede optreden. In onze eenheid is al een spirituele kracht aanwezig en die zal onmiddellijk gaan werken. We zullen dit in de praktijk zien.

Dan zullen mensen op een nieuwe manier gaan denken en gaan begrijpen wat er aan de hand is. Ze zullen voelen hoe de stand van zaken is en op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Zo werkt het Licht.

Nu zijn we niet in staat om ook maar iets voor elkaar te krijgen, omdat de wereld door een globaal systeem bestuurd wordt. Maar als je er een beetje Licht in brengt, zul je zien hoe het op een positieve manier geactiveerd wordt. Het enige wat we hebben te doen, is ons verenigen en aan de ronde tafel gaan zitten.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/14/11, “The Nation”