Daily Archives: May 8, 2010

Geven Is Leven, Ontvangen Is Dood

why-didnt-the-monkeys-come-down-from-the-treesDe Schepper verwekte het schepsel van het verlangen om plezier te ontvangen. Maar Hij moest nog vonken van geven hierin toevoegen, zodat het schepsel kon bestaan en zich ontwikkelen. Als extra van het ontvangen zou het schepsel ook moeten geven sinds de kracht van leven uit twee delen bestaat: ontvangen en geven.

Het leven telt op tot de verduidelijking wat goed en slecht voor je is, tot het verwerpen van het slecht en het aantrekken van het goed. Ieder levend schepsel – van de vegetatief-dierlijk en spiritueel of sprekende niveaus – gedraagt zich op deze manier, volgens zijn staat en niveau.

Aan het verlevendigde schepsel moest een verlangen voor geven toegevoegd worden in al zijn elementen, behalve voor zijn eerste materie, het verlangen om plezier te ontvangen. Anders zal het dood zijn, levenloos stof. Om een levend schepsel uit stof te maken, een vonk van Licht, moet de eigenschap van geven ingevoerd worden in het verlangen om te ontvangen.

Deze vermenging van eigenschappen van ontvangst en geven gebeuren in iedere “atoom” van creatie in het proces van het breken van de ziel. Tot het breken van de vaten en de staat van de Eerste Beperking (Tzimtzum Aleph), ontvangt Malchut het Licht omdat de Schepper haar zoveel kracht geeft en niet omdat ze het zelf bezit.

Alleen van de Wereld van Atzilut en verder, mixed Malchut met Bina en begint ze zelf te werken, wilt ze verbinden met Bina, om te stijgen en hetzelfde worden. Dit is het werk van het schepsel zelf. Tot dit moment gebeurt alles door de Kracht van Boven.

Voor deze reden werd het mogelijk dat het ontvangende verlangen, handelingen van geven kan uitvoeren alleen na het breken van de vaten (verlangens) waarbij de vonken van geven het verlangen om plezier te ontvangen binnen drong. Het onthulde dan ook hoe tegengesteld het is aan het Licht. Het breken van de vaten is eigenlijk de onthulling van de ware natuur van het schepsel, het verlangen om plezier te ontvangen, in relatie tot het Licht.

Hun tegengesteldheid, de eigenschap van egoïstisch verlangen om te voelen en alleen maar om zichzelf te geven, wordt onthuld. Zo doet het Licht van geven en liefde. Het schepsel realiseert dan zijn tegensteldheid tot de Schepper en hoe het wil zijn. Het trekt het Licht van Boven aan om gelijk te worden met de Schepper. Aldus het werk van de schepsel zijn handel.

Het Veld Van Intenties

ecologyEen vraag die ik ontving: Er is iemand zijn persoonlijke intentie en er is intentie in de groep. Wat moet de intentie van de groep zijn tijdens de Zohar studie?

Mijn Antwoord: Het moet hetzelfde zijn. De intentie van de groep kan niet verschillend zijn. Een groep is het totaal van de individuele in de groep; het versterkt de individuele intentie van iedereen.

Ik moet met anderen verbinden omdat mijn intentie niet genoeg kracht draagt om het Licht van Hervorming aan te trekken. Dit Licht onthult alles aan mij wat ik in de Zohar lees. Als mijn vrienden hun intenties aan mij doorgeven en hun intenties zich verbinden in mij, zal ik onmiddellijk de innerlijke essentie onthullen van een verhaal dat ik lees in de Zohar. Het zal onmiddellijk gebeuren.

Het probleem is dat zij niet wensen om mij met hun intenties te voorzien op dezelfde manier dat het voor mij onmogelijk is om dit aan hen door te geven. Misschien praat ik erover, maar het maakt me niet zoveel uit.

Hierin ligt de essentie van eenwording. In eenwording met anderen ontvangt ik hun intenties. Alleen kan ik niets onthullen. Het is in de intenties dat we van elkaar ontvangen, niets anders. Het is alleen door het web van intenties dat ik een ander persoon kan verbinden en deze verbinding gebeurt alleen wanneer ik klaar ben om anderen te voorzien met levens energie zodat ze allemaal leven in spiritualiteit.

Door op deze manier te denken, passeer ik mijn intentie naar iedereen. Ik verbind met de anderen in een netwerk van een levend organisme en dan zal het tot leven komen. Ik verleven het. Dan zal ieder van mijn vrienden een levenskracht bezitten, sinds ieder van hen een mogelijkheid heeft om het Licht verder door te geven.

De kracht van het leven of het Licht bestaat onder ons. We kunnen het onthullen alleen volgens onze intentie, onze houding tegenover elkaar.

Het kan vergeleken worden met een elektromagnetisch veld. Het veld kan niet geïdentificeerd worden zonder een elektrisch circuit met zijn geleiders die de elektrische stroom laat stromen in het netwerk, te bewegen en werk uitvoeren in het magnetisch veld. Een metalen geleider beweegt in het magnetisch veld en passeert de elektrische stroom; vrije elektronen bewegen hierin. Dit zijn precies dezelfde processen.

De “Adem” Van Het Licht Voelen

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain AnimalsWe kunnen van het Licht de noodzakelijke correcties en vervullingen eisen. Alles wat we ons als mogelijk kunnen voorstellen bestaat in het Licht, sinds het onze bron is die ons creëerde.

Wanneer we het Licht aantrekken door onze acties (studie, werk in de groep, verspreiding van Kabbalah), begint het Licht op ons te werken en na enige tijd beginnen we te voelen alsof we iets onbekends tegen komen. Dit betekent dat het licht ons benadert; hoewel we dit nog niet zien, voelen we zijn “adem” (Ruach) op ons. Dan beginnen we bepaalde acties te ondermenen en zijn we bang om de sensatie van dit Licht te verliezen.

Bang dat het Licht zal verdwijnen beginnen we een relatie met het Licht op te bouwen. Het is en relatie van geven voor het Licht en het laat ons weten dat als we dit niet willen verliezen we moeten geven. We beginnen onszelf constant te controleren, streven naar het behouden van de intentie en kwaliteiten die ons buiten het ego laten bestaan. We voelen de aanwezigheid van het Licht, of rondom of innerlijk.

Dit is hoe een persoon een “schaduw” begint te bouwen op zijn aangeboren, natuurlijke verlangen om plezier te ontvangen. Het Licht voert een oefening op ons uit door ons schijnbaar te vertellen: “Wil je mij voelen?” Dan is dit wat je moet doen. Anders zal ik van je verdwijnen.”Geleidelijk leert dit spel een persoon om “in de schaduw” te blijven totdat het zijn tweede natuur wordt.

Na het verwerven van de tweede natuur zal een persoon “in de schaduw” willen blijven; hij voelt dat het een speciale staat is, een stijging over zijn individuele berekeningen. Dus komt een persoon van “Lo Lishma” naar “Lishma.” Hij ziet dat deze staat eeuwigheid en perfectie straalt, bedoelend dat het goed voor hem is. Hij begint deze staat te waarderen, de kwaliteit van liefde en geven naar anderen.

Dit wordt ons allemaal aangedaan door het Licht via dit spel wanneer het dichter bij komt en wanneer het weg trekt, het werpt een schaduw van de kant van het Licht en dan van de kant van de persoon. Eerst verbergt een persoon zijn egoïstisch verlangen, dan verbergt het Licht zichzelf, om beurten. Dit is hoe een persoon geleidelijk zijn anti-egoïstisch scherm bouwt.