Daily Archives: April 14, 2010

Alles Is Relatief, Zelfs De Verbanning En Verlossing

Verbanning en verlossing zijn relatieve zaken, die afhankelijk zijn van waar vandaan en waarnaar toe men van gevallen is. Ik kan alleen voelen dat ik verbannen en afgescheiden van de spiritualiteit ben, als ik de spirituele wereld kan voelen en het feit dat ik er niet mee verbonden ben. Echter als ik dat waar ik niet aan verbonden ben, niet voel, kan dit geen verbanning genoemd worden, aangezien ik nergens van verbannen ben.

Met betrekking tot de spiritualiteit, was de Babylonische verbanning hoger dan de uittocht uit Egypte. En toch wordt het een verbanning genoemd, aangezien het extreem lijden kan veroorzaken.

Wanneer betreur ik het dat ik van de spirituele gradatie gevallen ben? Juist als ik in de spiritualiteit besta, hoe kan ik het anders beoordelen of er waarde aan hechten? Wanneer betreur ik het dat ik neergedaald ben van een toestand van liefde, schenking, de correcte verbinding, en gelijkheid met de Schepper in mijn liefde voor anderen? Wanneer kan ik zeggen dat ik verbannen ben? Het is alleen dan als ik reeds die eigenschappen bezit en zie dat ze niet voldoen.

Het gevoel van verbanning is een heel verheven toestand, aangezien het voorkomt als ik lijd omdat ik de eigenschappen van liefde voor anderen en schenking mis.

Een Unieke Kans Om De Tijd Te Versnellen

Aan het einde van de verbanning worden we een kans gegeven om zelf onze bevrijding te versnellen. Alleen tijdens deze periode en voor de eerste keer in onze lange ontwikkeling, is er een kans op keuze vrijheid en persoonlijk betrokkenheid. Er zal geen andere kans zoals deze komen; het bestaat alleen op dit stuk van het pad.

Voor de eerste maal in de geschiedenis bevinden we ons precies op dit punt. Alleen gedurende dit korte tijds interval kunnen we onze vrije wil en onze ontwikkeling langs het goede pad verwezenlijken (Achishena – door de tijd te versnellen.)

Onze huidige toestand is precies voor dit doel bestemd. Ervoor, waren we allen bestuurd door de natuur of de tegenovergestelde kant van het Licht of verbanning. Over een korte tijd, zal het Licht met behulp van de Schepper onthuld worden en zullen we door zijn voorkant bestuurd worden. In de tussentijd bevinden we ons tussen deze twee zijden. Alleen daar hebben we vrijheid van keus.

We zijn een kans gegeven om onafhankelijk te worden. Het wordt hier en nu verwezenlijkt. Dit is nog nooit eerder gebeurd en het zal ook nooit meer gebeuren.