Daily Archives: August 31, 2009

Economen Bevelen Aan: De Manier Om De Crisis Te Overkomen Is Een Goede Geestestoestand

futureIn het Nieuws (van Ynetnews):Fischer: Israël is goed omgegaan met de crisis“. President Peres uitte zijn bekwaamheid ten aanzien van de Israëlische economie en maakte openbaar dat hij artikelen geschreven door de ‘s werelds grootste economen leest. “Ik was verrast om te lezen dat de belangrijke economen zeggen dat ze tot de conclusie zijn gekomen dat er een economische factor de economie meer dan wat dan ook beïnvloedt, namelijk de geestestoestand. En hier weten ze niets over.” – zei de president, waarbij hij opmerkte dat er manieren zijn om met de geestestoestand om te gaan. “Ik denk dat het in Israël ook belangrijk is om niet in melancholie te zinken” – zei hij. “Mijn indruk is dat vergeleken met andere landen wij boven het gemiddelde zitten… we zitten op de goede spoor, ten minste op het gebied van bestuur”.

Mijn Commentaar: Wat deze economen de “geestestoestand” noemen is eigenlijk de invloed van de menselijke houding op de economie. Deze invloed is in feite de bepalende factor, omdat de economie een weerspiegeling is van de relaties in de samenleving.

Omdat de relaties anders zijn geworden – globaal, moet de economie nu rekening houden met de menselijke volledige onderlinge verbondenheid. Economen moeten begrijpen dat in de toekomst, degene die zullen slagen en zullen winnen, de mensen zijn die hun ondernemingen ten gunste van het gemeenschappelijk goed zullen opbouwen.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Onze Gedachten Kunnen Alles Veranderen (Zelfs Het Water Probleem In Israël)

Mikhail Fridman Verklaart De Financiële Crisis Aan De Hand Van De Bijbel

godIn het Nieuws (van Interfax): Fridman gelooft dat het Oude Testament over de onvermijdelijkheid van de economische crises spreekt.” Het hoofd van Alfa Groep Mikhail Fridman gelooft dat alle economische crises, waar onder de huidige, voorspeld waren tijdens de Bijbelse tijden.

“Economie in het algemeen is een cyclisch proces verbonden aan vele parameters, voornamelijk de cycli van het menselijke bewustzijn. Het evalueert de situaties als zijnde aan de beterende hand en daarna beslist het plotseling dat alles slecht is, en dat het beter is om alles te verkopen. Beginnende bij het verhaal van Josef, die de farao ‘zeven vette jaren en zeven magere jaren’ beloofd had. Deze merkwaardigheid van de menselijke psyche en de merkwaardigheid van de natuurlijke cycli werden niet in twijfel getrokken.” – zei Fridman tijdens een sessie van het Russisch Joodse Congres zakenclub.

In het Nieuws (vertaald van Cursor.co.il): Wat betreft de Russische economie, zei Mikhail Fridman dat hij goed en slecht nieuws had:

  • Het slechte nieuws is dat wegens het gebrek aan een verscheidenheid aan middelen om het BNP te vormen, het stabilisatiefonds per 2009-2010 uitgeput kan zijn;
  • Het goede nieuws is dat de crisis inefficiënte managers en ondernemingen zal elimineren, en ze vervangen met de efficiëntere.

Mijn Commentaar: Ik heb hem twee jaar geleden ontmoet op zijn kantoor en hem mijn mening over de crisis verteld, maar ik denk niet dat hij me toen begrepen had. De economische crisis was toen nog niet duidelijk en hij was niet geïnteresseerd in andere crises.

Zeven vette jaren zijn voor altijd over. Zeven magere jaren zijn hier, en ze zullen eindigen met de “tien plagen uit Egypte”, die ons zullen dwingen om uit Egypte te komen – ofwel uit ons egoïsme. We zullen de hele economie moeten transformeren van egoïstisch – gebaseerd op de maximale winst, naar altruïstisch – gebaseerd op de maximale schenking.

In feite vond ik het heel fijn om hem te ontmoeten, vooral toen hij zijn gedichten voordroeg!

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: In Plaats Van Te Proberen Onze Economische Systemen Te Veranderen, Moeten Wij Het Hogere Licht Van Correctie Aantrekken
Laitman.nl Artikel: De Komende Stadia Tot Aan Het Eind Van De Crisis; Uitgelegd Door Economen En Door Kabbalah
Laitman.nl Artikel: Het Programma Om Uit De Crisis Te Komen

Engelstalig:
Laitman.com Post: My Article on Ynetnews – A Kabbalistic Interpretation of the Economic Crisis

We Hebben Geen Krachtige Heerser Nodig, Maar Vereniging

unificationIn het Nieuws (vertaald van Computerra.ru): 150 jaar gelden, werd slavernij afgeschaft naar aanleiding van een opperbevel van de Tsaar. Vanaf die tijd hebben de Russen geleefd met een gevoel dat hen iets belangrijks ontnomen werd, misschien het belangrijkste. Nadat ze van de vrijheid geproefd hadden, piekerden velen over “wat er zo goed was aan het op zoek gaan naar voedsel”. Als je landheer over je kan beschikken, wint er iedereen – zowel de meester als de slaaf.

Sommigen vonden dat het goed was om geen landheer te hebben, maar velen misten het gevoel van een machtig persoon die de leiding had! En in de jaren negentig begon men om een meester te vragen, die hun leven moest komen repareren.

De moderne oligarchen steunen dit plan niet, aangezien zij de natuurlijke hulpbronnen uitgebuit hebben en de mensen hulpeloos hebben achter gelaten, om zelf te overleven. Dus de mensen moeten op zoek gaan naar een nieuwe Meester!

Mijn Commentaar: Alle naties en mensen verschillen van elkaar omdat iedereen zijn eigen spirituele wortel heeft. De crisis zal dit gelijk trekken, en de onthulling van Kabbalah – de methode voor de unificatie, zal zelfs de meest tegengestelde mensen toestaan om zich met elkaar te verbinden, door boven zichzelf uit te stijgen.

Alleen de vereniging van alle mensen zal ons tot volmaaktheid brengen, ongeacht verschillende persoonlijkheden, gewoonten, religies en alle andere verschillen. Vereniging staat mensen toe om boven alle verschillen uit te stijgen, opdat iedereen één geheel is, en opdat iedereen zal beseffen dat hij gelijke waarde heeft als een ieder ander, aangezien hij een onderdeel is van het complete lichaam van de mensheid.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Het Rottende Russische Rijk
Laitman.nl Artikel: De Crisis Is Een Openbaring Van Onze Gebroken Verbindingen

Engelstalig:
Laitman.com Post: Russia and Israel Have the Opposite Problem
Rav Michael Laitman Interview: Society’s Approval is the Greatest Reward
A Conversation between the Kabbalist M. Laitman and the Russian economist, publicist, and political scientist M. Khazin

Scholen Nemen Gevangenis Bewakers Aan Om Te Garanderen Dat De Leerlingen Zich Gedragen

aliens-are-a-trick-of-the-imaginationIn het Nieuws (van TimesOnline):Scholen nemen uitsmijters aan om te garanderen dat de leerlingen zich zullen gedragen, zeggen de leerkrachten“. Een onderwijs uitzendbureau heeft online een vacature geplaatst waarin het volgende staat: “Onbuigzame, strenge toezichthouders onmiddellijk nodig! Ex-mariniers, gevangenisbewaarders, uitsmijters, politieagenten, brandweerlieden, sporters …”

Mijn Commentaar: Dit zou grappig zijn als het niet echt gebeurde. Wat zal er van deze leerlingen worden, die opgroeien met deze “onbuigzame toezichthouders” en deze voorbeelden van dwang. Hoe zal de toekomstige samenleving eruit zien? Zal het een samenleving zijn van krachtige, gehoorzame robots, met diepgewortelde psychologische problemen?

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Wat Het Wereldwijde Onderwijssysteem De Mensen Moet Leren
Laitman.nl Artikel: Opvoeding Is Het Enige Dat De Wereld Kan Veranderen
Laitman.nl Artikel: Wij Geven Onze Kinderen Niet Het Juiste Onderwijs Omdat Wij Dat Zelf Ook Niet Ontvangen Hebben

Engelstalig:
Kabbalah Today Article: Spiritual Education
icon for podpress  Lesson from Israel Congress: 02-05-08 [51:41m]:| Download