Daily Archives: August 29, 2009

Ben Ik Een Mysticus Of Een Profeet?

save1Twee vragen die ik over mijzelf gekregen heb:

Vraag: Bent u een mysticus?

Mijn Antwoord: Ik ben een nuchtere, rationele man. Mysticisme heeft me nooit aangesproken. Ook al heb ik gevoelens die “mystiek” lijken, voel ik ze omdat ik ze voor mezelf verworven heb. Dit is een gevoel van de Schepper, een gevoel van het overgaan, een gevoel van gemeenschappelijkheid, van één enkele kracht en een veld van liefde. Dit alles is van mij. Dit is mijn werkelijkheid omdat ik het leef en het adem. Daarom is het geen mysticisme voor mij, maar een zich open vouwende grotere wereld. Dus je mag me een “mysticus” noemen als je wilt, maar voor mij betekent dit het verwerven van een hogere, wijdere visie, waar verworvenheid geen mysticisme is.

Vraag: Bent u een profeet?

Mijn Antwoord: Mensen vragen dit vaak aan me. Voor mij betekent een spiritueel gevoel geen profeetschap, maar de werkelijkheid waarin ik leef. En als je aan me vraagt: “Wat zal er morgen gebeuren?” Ik zal onherroepelijk tegen je vertellen: “Ik weet het niet”. En geen enkele profeet wist het. Ze zeiden simpelweg: “Als je niet doet wat je moet doen, zullen dingen slecht voor je gaan”. En ze konden de “slechte dingen” die zouden gebeuren beschrijven, omdat ze de wetten van de Natuur kenden en wat er kan gebeuren als mensen zich er niet aan houden. Dit is wat ze beschreven hebben.

“Maar als je je goed gedraagt” – legden ze uit “dan zal al dit kwaad naar het goed transformeren. Wij de profeten weten eigenlijk niet wat er precies zal gebeuren. We vertellen je alleen over het plan van de Natuur of de Schepper, en de rest hangt van jou af”. Ik weet ook niet wat er feitelijk zal gebeuren in de toekomst. Het is afhankelijk van onze keuze: welk pad wij kiezen om naar het oorspronkelijk bepaalde doel te komen – gelijkwaardigheid aan de Schepper.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: Jij Bent De Enige Die De Waarheid Kan Vinden
Laitman.nl Artikel: Profeten Zijn Degenen, Die Ons Helpen Een Uitgang Te Vinden In Het Labyrint

Engelstalig:
Laitman.com Post: Verifying the Validity of Kabbalah
Attaining the Worlds Beyond: “39. Rabbi Laitman’s Search for Kabbalah”
icon for podpress  About Rav Michael Laitman, PhD [3:10m]:| Download

Banken Zouden Niet Naar Wens Geld Mogen Maken

laitman_2009-03_4166Nieuws Commentaar (van The Guardian): Geld voor niets“. Banken zouden opslagplaatsen moeten zijn voor ons rijkdom – en niet toegestaan zijn om naar wens geld te drukken. We moeten monetaire hervorming serieus nemen.

Niets in het lange persbericht suggereert dat de G20 bereid is, om zich bezig te houden met de onderliggende oorzaken voor de financiële crisis. Opperste reden is het diep gebrekkige mechanisme waarmee geld gecreëerd wordt.

Herman Daly heeft onlangs het volgende geschreven: “Ik zou zeker 100% reserve vereisten voor de banken verdedigen (dit wordt bovendien geleidelijk bereikt). Alle banken moeten financiële tussenpersonen zijn die het geld van de depositeurs uitlenen, en geen motoren om geld te scheppen uit het niets, en het tegen rente uit te lenen.”

Daly’s argumenten voor de beweging richting van een eerlijke, duurzame en stabiele staatseconomie geeft een uitvoerige oplossing voor de huidige crisis.

Geldvoorraad bestaat voor slechts 3% uit contanten. De rest bestaat alleen als data in de elektronische boekhouding van de banken.

Als banken naar wens elektronisch geld kunnen creëren met behulp van het proces van het gefragmenteerd reservebankieren, waarom zou dan een democratisch verantwoordelijke centrale overheid niet hetzelfde doen? … centrale banken moeten de hoeveelheid van het nieuw niet-contant geld vaststellen. Onder hun stelsel, moet de centrale bank het nieuwe geld aan de overheid uitlenen als publieke rijksmiddelen, die dan in verkeer gebracht zouden moeten worden.

Bryan Gould heeft gezegd: “Alleen de overheden hebben het vermogen en de plicht om het brede belang te dienen” – als het op monetaire kwesties aankomt.

Het doel van het monetaire beleid moet zijn om te garanderen dat het voorraad van geld op een accurate wijze de hoeveelheid van het echte rijkdom, dat in de economie gecreëerd wordt, weerspiegelt. Het dient voldoende te zijn om fonds te verschaffen voor nieuwe investeringen in echte ondernemingen, om de economie draaiende te houden.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Financiële Crisis – Een Analyse
Laitman.nl Artikel: Een Wereld Zonder Geld
Laitman.nl Artikel: Wat Is De Beste Zet Om Je Geld Te Sparen In Tijden Van Crisis

Engelstalig:
Laitman.com Post: Unity for the Right Purpose Can Stabilize the Banking System

De Dood Van De Eerstgeborenen Staat Symbool Voor De Laatste Stap Naar De Vrijheid

dont-fighy-egoism-aloneTwee vragen die ik ontvangen heb over de spirituele betekenis van de uittocht uit Egypte:

Vraag: Waarom was de laatste Egyptische plaag de dood van de eerstgeborenen?

Mijn Antwoord: De eerstgeborene is het hoofd van de vorige graad. Door dit via een plaag te doen, onthechten we onszelf van de vorige, egoïstische graad van ons leven in Egypte. Deze plaag treft de eerstgeborenen, wat betekent dat we alles verwoesten wat ons met Egypte verbindt – al onze egoïstische verlangens, intenties, beslissingen en plannen, waaronder de plannen voor een nieuw economisch systeem van de President Obama, de President Poetin, De Wereld Bank of wie dan ook. Dit wordt genoemd de dood van de eerstgeborenen – als ik op het hoogste niveau alles verwerp wat ik tot dan toe gedaan heb, en aan mezelf toegeef dat dit dwaze handelingen waren, die niet in staat waren om iets goeds teweeg te brengen. Dit is als een persoon er klaar voor is om uit Egypte te komen.

Vraag: Wat zijn de vaten die de Joden van de Egyptenaren gestolen hebben?

Mijn Antwoord: De vaten die we uit Egypte mee hebben genomen zijn wanhoop en leegte – we zien in dat we niet in staat zijn om ze te vervullen. Met wat komen we uit Egypte? We komen eruit met ons verlangen om genot te ontvangen.

Echter weten we dat onze vorige egoïstische methode dat verlangen niet kan vervullen. En door gebruik te maken van dezelfde oude Kelim, komen we tot de intentie omwille van de schenking. We kunnen alleen de methode van het vervullen van het verlangen veranderen. We beginnen te begrijpen dat door het schenken, we ons verlangen om genot te ontvangen kunnen vervullen, terwijl het leeg blijft als we ontvangen.

Als een persoon de Machsom overgaat, wordt dit uittocht uit Egypte genoemd. Dit is als de oude methode waarmee hij zichzelf probeerde te vervullen, doodgaat. En de persoon verlangt naar zijn dood – hij wil zijn egoïstische verlangen doden, omdat hij beseft dat deze methode voor vervulling volkomen inadequaat is en hij het niet meer wenst te gebruiken.

Verwante Materialen:
Laitman.nl Artikel: De Hele Mensheid Komt Nu Uit Egypte

Engelstalig:
Laitman.com Post: The Book of Zohar, Chapter “Commandments Eleven, Twelve, and Thirteen”
Laitman.com Post: It’s All for the Best (But We Can Get to It Faster)
Interview with the Future: Part 5 Spiritual Exile – “The Exodus from Egypt – from Corporeality to Spirituality”
Kabbalah Today Article: Between Moses and Pharaoh