Daily Archives: August 18, 2009

De Hele Wereld Moet Over De Nieuwe Regels Van De Geglobaliseerde Wereld Leren

study-kabbalah-and-spritual-worries-will-outweigh-your-current-ones2Een vraag die ik ontvangen: Op dit moment worden er door heel Israël lokale Kabbalah cursussen gegeven door Bnei Baruch. Aan wie zou u deze cursussen aanraden?

Mijn Antwoord: Er zijn geen beperkingen hier. Het egoïsme is tot een zodanig hoog niveau gestegen, dat de hele wereld Kabbalah moet studeren. Baal HaSulam schrijft in de krant “De Natie” dat we allen achter het bureau moeten zitten en studeren.

Onwetendheid over het nieuwe systeem van onze onderlinge relaties (de “Wederzijdse Garantie“) in de wereld van vandaag plaatst ons in een groot gevaar. Wij zijn degenen die dit veroorzaken, omdat we niet weten hoe ons op een juiste manier te gedragen. We moeten de regels en de wetten van de nieuwe geglobaliseerde wereld leren, indien we geen kwaad aan onszelf willen aanrichten.

Dit is waarom we allen onszelf moeten onderwijzen. De Kabbalah cursussen die gedoceerd worden door Bnei Baruch, richten zich op de artikelen en andere materialen die een ieder zullen helpen om zijn plek te vinden in dit leven, om de wereld te begrijpen en zijn eigen plek erin, om te onthullen wat er van hem gevraagd wordt en hoe hij zichzelf het beste onder de nieuwe omstandigheden kan verwezenlijken.

Zelfs als het materiaal theoretisch lijkt te zijn en niet verbonden aan ons leven, is het materiaal in werkelijkheid speciaal en bevat het Licht dat ons terugvoert naar de Bron. Met andere woorden, bevatten de materialen de kracht die ons corrigeert. Alles wat in de cursussen bestudeerd wordt is nodig voor het begrijpen van de wereld en om de innerlijke correcties uit te voeren.

Om deze reden, raad ik deze cursussen van harte aan iedereen. En als er tientallen mensen zijn die in een bepaald gebied wonen en daar willen studeren, zijn we bereid om daar naar toe te gaan en een cursus te geven. We hopen echt dat deze inspanningen de wereld zullen helpen om in de juiste richting te gaan.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: The Science of Kabbalah Is Closer to You Than Ever
Laitman.com Post: Advice for Those Searching for the True Path
Interview With the Future: Part 3 “The Creation of the Reshimot – Return to the Root”

Iedereen Die Naar De Schepper Streeft Kan Een Ziel Krijgen

laitman_2009-03_8166Een vraag die ik ontvangen heb: Kan een persoon die niet Joods is een ziel verkrijgen? Volgens de Kabbalisten zoals Rabbi Chiya, kan een ziel (Neshama) alleen verkregen worden door een persoon die de Thora eerbieidigt.

Mijn Antwoord: Uiteraard heeft Rabbi Chiya gelijk. Elke persoon die naar de Schepper streeft wordt Israël genoemd. Elke persoon die zijn egoïsme corrigeert volgens de voorwaarde “ik heb het egoïsme geschapen en de Thora voor zijn correctie” wordt beschouwd als een persoon die de Thora en de 613 geboden eerbiedigt. Hij corrigeert de 613 verlangens van de ziel. Hij ontvangt dan het Hoogste Licht, de openbaring van de Schepper binnen in zijn gecorrigeerde verlangens genoemd de ziel.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Everyone Is Jewish
Laitman.com Post: Anyone Who Aspires to the Creator Can Become Israel
Lesson on Article: “One Law”
Baal HaSulam Article: “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Vandaag De Dag Is De Hele Wereld Net Een Kind Dat Onderwezen Moet Worden

drugsEen vraag die ik ontvangen heb: Welk advies kunnen we de wereld vandaag geven om zeker te stellen dat de mensen niet zullen denken dat de crisis over is, alleen omdat biljoenen in de economie zijn gegooid en er een “adempauze” is in de crisis?

Mijn Antwoord: We kunnen ze alleen één advies geven: onderwijs de wereld en verspreid de kennis over de toestand waar de wereld zich in bevindt. Het is net als het onderwijzen van een kind om de wereld waarin hij leeft te begrijpen, in plaats hem aan zijn lot over te laten. Als hij aan zijn lot overgelaten wordt, zal hij 5 tot 10 duizend jaar nodig hebben, waar de mensheid doorheen is gegaan om deze wereld op te bouwen, en hij zal gedwongen worden om met zijn eigen bloed voor deze kennis te betalen!

We onderwijzen een kind gedurende de eerste 15-20 jaar van zijn leven in zijn wereld, zodat hij deze wereld zal begrijpen en er klaar voor zal zijn om er in te leven. Op de vergelijkbare manier, moeten we vandaag de dag de hele mensheid onderwijzen over de nieuwe globale wereld en onze volledige onderlinge verbondenheid. Dan zal elke persoon, binnen een hele korte periode, begrijpen waar de hele nieuwe wereld over gaat, en in staat zijn om zich er juist in te gedragen. Anders zullen mensen dit door middel van het lijden moeten leren.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: We Don’t Give Our Children the Right Education Because We Didn’t Get One Either
Laitman.com Post: The Program for Coming Out of the Crisis
Laitman.com Post: The World Can Change In an Instant
Kabbalah Today Article: Generation I