Daily Archives: August 6, 2009

We Zijn Net Als Een Stukje Hout In Een Stormachtige Zee

immerse-into-the-waters-of-bestowal-and-you-will-become-pureDe crisis van tegenwoordig is de openbaring van de Schepper aan de wezens, maar het geschiedt van de tegenovergestelde zijde. Globalisering is de Scheppers kracht van eenheid en verbinding. Tegenwoordig wordt deze kracht aan iedereen onthuld, en dit is waarom iedereen zich afhankelijker begint te voelen van iedereen anders, en dat hij aan iedereen behoort en dezelfde pijn deelt.

Dus de Schepper wordt reeds aan de schepselen onthuld, maar van Zijn tegengestelde kant. Ik zie dit net als een dokter die naar de patiënt kijkt en ziet dat de patiënt alle symptomen van zijn ziekte begint te voelen. De ziekte van de mensheid is zich aan het manifesteren en openbaren, en we moeten het omkeren – dit wil zeggen het op de juiste manier ervaren.

We zijn de generatie die de openbaring van de Schepper begint te ervaren, en het gebeurt al! Tegenwoordig zijn de uitgangspunten van een gewoon persoon en een Kabbalist niet zo verschillen. Het is alsof een persoon door een stormachtige zee drijft, en rondgeslingerd wordt door de golven als een klein stukje hout. Alles hangt af van zijn instemming om aan deze stormachtige zee vast te houden en zich ermee te verenigen.

Zodra hij instemt, zal zijn onmiddellijk de onrust ophouden te voelen en zal hij de veranderingen in de zee opmerken. Een volmaakte vrede zal onmiddellijk de zee van het Hoogste Licht overnemen. Het stormt alleen omdat we elke handeling die de Schepper uitvoert weerstaan, en om deze reden kunnen we ons niet ontspannen en aan Hem toegeven en dus boven ons egoïsme, dat wens te strijden, uitstijgen.

Als we dit doen, zullen we voelen dat er niets verandert. Alle veranderingen zijn het gevolg van iemands strijd tegen de schepper, en het is de strijd die de zee stormachtig maakt. Het moment dat men zich niet meer verzet, zal hij de storm niet meer voelen en in plaats hiervan absolute vrede voelen.

Uit de les over Rabash’s artikel “De Activiteit van de Grootsten van de Natie” op 17.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]: | Download 
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Activity of the Greatest of the Nation” [59:16m]:| Download

Het Licht Wordt Alleen Ontvangen Door Het Bestuderen Van Kabbalah

doVragen die ik ontvangen heb over de relatie tussen de spirituele correctie en fysieke geboden:

Vraag: Hoe ontvangt men het Licht of het scherm?

Mijn Antwoord: Dit kan alleen gedaan worden door Kabbalah te studeren – zie punt 155 van de “Inleiding tot de Studie van de Tien Sefirot“.

Vervolg van de vraag: Moet men de 613 (of 620) geboden eerbiedigen?

Mijn Antwoord: Men eerbiedigt de 613 geboden op het moment dat hij zijn 613 verlangens corrigeert door middel van het Hoogste Licht tijdens de Kabbalah studie. Mechanische handelingen corrigeren echter helemaal niets!  

Vervolg van de vraag: Speelt het opzetten van de Tefillin of het opzeggen van het Shema gebed ook een rol bij het ontvangen van het Licht?

Mijn Antwoord: Nee.

Verwante Materialen:
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah. Items 13-16
Laitman.com Post: Spirituality Lies Beyond Our World (Advanced)
Laitman.com Post: The Difference Between Spiritual Correction and Ritual Observance
A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah: “The Screen (and the Unlikely Example)”
icon for podpress  The Human Environment [03:55m]: | Download

We Zijn Allen Onderworpen Aan De Natuurwet Van Balans En Comfortabel Bestaan

how-do-you-fight-group-lazinessWe streven in elk opzicht naar balans toe, zij het bewust of onbewust. Dit is hoe we ons verhouden tot alles om ons heen. We voelen ons alleen op ons gemak, als alles om ons heen in balans is. Elk moment, is alles wat we verlangen om balans te verwerven met alle krachten die ons beïnvloeden. Ons enige streven is om ze alle onschadelijk te maken.

Vraag: Is dit streven naar balans goed of slecht?

Mijn Antwoord: Het is niet goed en het is ook niet slecht. Het is een natuurwet die we alle volgen, of het nu bewust of onbewust is. Echter door van de onbewuste naar de bewuste manier over te gaan, onthult de persoon de krachten die hem beïnvloeden, waar onder de hoofdkracht – de Schepper. En dit is hoe men het absolute comfort verwerft.

Vraag: Dus waarom bereiken we de balans niet, ook al streven we er constant naar?

Mijn Antwoord: In het leven, is de regel dat elke keer als ik balans wens te bereiken, ik nog een groter niveau van onbalans bereik. Een persoon die honderd gram wil, begint twee honderd gram te willen, zodra hij deze honderd gram verkrijgt, en daarna verlangt hij meteen naar vier honderd gram. Om deze reden bereikt hij nooit balans en voelt altijd het gebrek. De krachten van aantrekken en afstoten zijn nooit in balans.

Deze wet bestuurt ons leven. Laten we bijvoorbeeld naar een ziekte kijken. Laten we zeggen dat ik hoge bloeddruk heb. Wat betekent dit? Het betekent dat mijn innerlijke systeem niet in staat is om balans te behouden met de druk van buiten af. Om deze reden moet ik een medicijn te doen die het uit zal balanceren.

We worden onder druk gezet door een antenne die tachtig kilometers hoog is, en er liggen tonnen druk op ons. Maar hetzelfde soort kracht bestaat binnen ons in, waarmee het in balans komt. Anders zouden we verpletterd worden. Dit is hoe alles in de Natuur, op al zijn niveaus met elkaar in balans gebracht wordt. En als u een onbalans ziet, openbaar je de stappen die nodig zijn om de balans te bereiken.

Uit de les over Baal HaSulam’s artikel “De Vrijheid” op 06.03.2009.

icon for podpress  Watch the Lesson, “The Freedom” [55:51m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson, “The Freedom” [55:51m]: | Download