Geloof En Wetenschap Zijn Onverenigbaar

The Reshimot Surfacing Today Demand Spiritual Ascent of All HumanityNieuwsrapportage (van Science Daily): Nieuw onderzoek door de Universiteit van Illinois’ professor in de psychologie Jesse Preston en haar collega, Nicholas Epley, van de Universiteit van Chicago laten zien dat een persoon’s onderbewuste houdingen ten opzichte van Wetenschap en God wellicht fundamenteel tegenovergesteld zijn. Degene die werden gevraagd om God als een ultieme uitleg voor verschillende fenomenen aan te nemen lieten een veel positievere associatie met God zien en een meer negatieve ten opzichte van Wetenschap dan degene die aangestuurd waren om andere zaken aan te nemen die God uitleggen, de onderzoekers vonden…….” De meest duidelijke gevolgtrekking van het onderzoek is “om verenigbaar te zijn moeten wetenschap en religie ieder op hun eigen territorium blijven, hun eigen ruimte om te verklaren”, stelt Preston. “Toch zijn religie en wetenschap nooit in staat geweest dit te doen….”

Mijn Commentaar: Vertrouwen is het tegenovergestelde van wetenschap, welke is gebaseerd op betrouwbare feiten en geen onbewezen gegevens accepteert. Een geloof in God is een geloof in iets dat een ander zegt. Met respect voor de houding ten opzichte van feiten, Kabbalah is een wetenschap: een mens onthuld een nieuwe realiteit en doet een wetenschappelijk experimenteel onderzoek. De resultaten worden vergeleken over een tijdspannen van millennia- en dit is waar de wetenschap van Kabbalah uit bestaat.

De oppositie tussen Kabbalah en religie word al duizenden jaren gedemonstreerd. Religieuze mensen haten Kabbalah en willen het vervangen door hun eigen theorieën, om mensen te verwarren door welke mogelijkheid dan ook, door hun eigen fabricages onder de naam van Kabbalah (ongeacht hangers, zegeningen, genezingen of uitleg) aan te bieden. Het is duidelijk waarom Kabbalah religieuze mensen zorgen baart, Kabbalah komt om religie te vervangen, om te Schepper te onthullen- dit is per definitie het onderwerp van de wetenschap van Kabbalah. Daarom doet Kabbalah religie te niet, reduceert het tot een mondaine sociale en familiare culturele traditie.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Foundation of the Wisdom of Kabbalah
Laitman.com Post: What Came First, Religion or Kabbalah?
Laitman.com Post: The Creator Cannot Be Attained Anywhere Besides Kabbalah
icon for podpress  The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: | Download

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed