Daily Archives: February 23, 2009

Eenheid Is Onze Kracht En Redding

Mutual Guarantee in a Virtual GroupIn het Nieuws (van The Panda Organization): “Earth Hour 2009 zet een nieuw record in klimaat verontrusting”. Burgers, bedrijven en openbare diensten in 375 steden in 74 landen hebben reeds toegezegd om op 28 maart om 20.30 hun lichten uit te doen voor de duur van één uur… De lijst van steden die hun medewerking hebben toegezegd in Earth Hour 2009 is inclusief 37 nationale hoofdsteden zoals Londen, Beijing, Rome en Moskou.

Mijn Commentaar: Alles wat mensen samen doen is ten gunste van de samenleving en de hele wereld, omdat acties van eenheid het Hoogste Licht oproepen (zo lang als het niet met de intentie is om iemand kwaad te doen).

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Ideas of Unity Are In the Air
Laitman.com Post: A Game Is a Serious Affair

Zelfs Biologische Brandstoffen Zijn Niet in Balans Met De Natuur

bio1In het Nieuws (van The Guardian): “Biologische brandstoffen zijn schadelijker voor mensen dan benzine en diesel, waarschuwen wetenschappers”. Het onderzoek wijst uit dat maïs gebaseerde bio-ethanol,welke op grote schaal geproduceerd wordt in de US, een hogere gecombineerde omgeving- en gezondheidslast heeft dan conventionele brandstoffen… Met biologische brandstoffen, worden de problemen veroorzaakt door de deeltjes die afgegeven worden tijdens de groei en fabricage…
Voordat we grote financiële middelen uitgeven aan nieuwe biologische brandstoffen, moeten we eerst bepalen welke andere mogelijke inslag het op de omgeving heeft – water, bio variatie etc. – en al deze in onze analyse meenemen.

Mijn Commentaar: Er is maar een manier om schade te vermijden en dit is om naar gelijkheid met de Natuur te streven. De kennis die we verwerven in de richting van schenking en liefde zal ons in staat stellen om op de juiste manier te veranderen.

We zullen begrijpen hoe onze sociale relaties te veranderen, hoe we onze handels- en financiële systemen op moeten bouwen, welke industrieën we moeten ontwikkelen enzovoort.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What’s the Right Way to Create Contracts In the Age of Globalization?
Kabbalah Today Article: “The Law of Love”
Interview: “What Lies Ahead of Us”
From Chaos to Harmony: “Realizing Our Free Choice”
Article: “One Law”

Waarom Religie Tegen Kabbalah Is

textsIn het nieuws (vertaald uit Elementy): Onderzoek onder volgelingen van de zes grootste religies heeft aangetoond dat mensen die regelmatig een dienst bijwonen meer geneigd zijn tot religieus fanatisme en haat jegens volgelingen van andere religies, en meer neiging hebben om zelfmoordacties met bommen te rechtvaardigen.

Collectieve aanbidding is een krachtige manier om de toewijding van mensen voor “hun eigen soort” en haat voor “buitenstaanders” te versterken. Het fenomeen van zelfmoord acties met bommen is een extreme vorm van parochiaal altruïsme: mensen offeren zichzelf op omwille van “het voordeel van hun eigen soort” (altruïsme), en hun pogingen om de buitenstaanders te vernietigen (parochialisme) wordt gezien als “goede daden.”

Mijn Commentaar: Religie is op elke manier het tegenovergestelde van Kabbalah (er is een vers dat zegt, “De mening van de Torah is tegenovergesteld van de mening van de egoïst.”) Kabbalah richt iedereen om liefde voor alle mensen te bereiken. Het legt uit dat iedereen “van hetzelfde soort” is – we zijn allemaal cellen van één lichaam.

Religie, aan de andere kant, wekt haat voor “buitenstaanders” op, zelfs tot het punt van zelfopoffering, wat gedaan wordt omwille van het doden van diegenen die niet “van jouw soort” zijn. Dit is waarom religie zal verdwijnen wanneer mensen de eigenschap “heb uw naaste lief” zullen onthullen. Religies zullen degraderen tot volkscultuur en populaire traditie.

Met andere woorden, religie zal alle aspecten betreffende de Schepper, de Hoogste Wereld, leven na de dood en beloning en straffen loslaten. Dit zal gebeuren doordat de openbaring van de Schepper de leegheid en leugens van de religies over dit soort vragen zal blootleggen.

Dit verklaart de sterke haat van de religies jegens Kabbalah. Echter, Kabbalah tmensen dat ze hun religie kunnen behouden als hun traditie en als toevoeging het aan kunnen vullen met de openbaring van de Schepper. De religieuze leiders zullen hun grootste onderhandeling, “beloning in het hiernamaals” kwijtraken en zullen de leiders van volkscultuur en populaire traditie worden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Why Do the Traditionalists Speak Against Me?
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Laitman.com Post: The Only Commandment Is Equivalence With the Creator
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
 icon for podpress “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]:
Play

Het Vaticaan Accepteert Darwin’s Theorie, Maar Kabbalah Doet Dit Niet

there-are-no-creatures-on-other-planets1In het Nieuws (van Times Online): Het Vaticaan heeft toegegeven dat Charles Darwin het bij het rechte eind had toen hij beweerde dat de mens afstamt van de apen. Een belangrijke ambtenaar verklaarde gisteren dat Darwin’s evolutietheorie verenigbaar is met het Christelijke geloof, en zelfs terug gevoerd kan worden tot aan St. Augustine en St. Thomas Aquinas. “In feite is het zo dat wat wij bedoelen met evolutie, de wereld is zoals hij geschapen is door God,” zei Aartsbisschop Gianfranco Ravasi, hoofd van de Pauselijke Raad van Cultuur.

Mijn Commentaar: Niemand stamt af van iets anders dan van zijn eigen Reshimot – informatie genen. De Reshimot ontrafelen zich als een ketting, van klein naar groot, dat leidt naar alles dat bestaat.

Echter, omdat we de ketting van de Reshimot niet zien, zien we een plaatje waarbij de soorten “van elkaar afstammen,” terwijl in werkelijkheid we “na elkaar” voortgebracht worden. Kabbalisten hebben dit reeds duizenden jaren geleden uitgelegd – zie deel 3 van Talmud Eser Sefirot.

De wereld is door de Schepper geschapen en elk wezen is ook door de Schepper, of de Natuur, geschapen. De enige materie van de schepping is het verlangen, dat zichzelf ontwikkelt en zich laat zien door het creëren van een uiterlijke verschijning (een lichamelijke schil) volgens zijn eigen eigenschappen. Echter zien we niet de krachten van het verlangen en zien we alleen de externe schillen. Daarom denken we dat ze van elkaar afstammen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: New Research Puts the Darwinian Theory In Question
Laitman.com Post: Creation and Evolution
Laitman.com Post: The Development of Reshimot Through History
Article: “Perfection and the World”

Er Is Geen Ander Dan Hij

reward1Twee vragen die ik ontvangen heb over het omgaan met moeilijke situaties:

Vraag: In elke situatie probeer ik in te zien dat “Er Geen Ander is dan Hij”, maar soms heb ik geen tijd om te zien wat de Schepper me probeert te vertellen. Wat moet ik doen?

Mijn Antwoord: Het belangrijkste is om de inspanning te leveren. De Schepper zal je zoveel als noodzakelijk is, laten beseffen – aanvaard het met dankbaarheid.

Vraag: Mijn moeder heeft al negen maanden een erg agressieve vorm van kanker en ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan. Ik studeer al vier jaar Kabbalah met u. Ik maak iedere dag moeilijke tijd door. Hoe moet ik mijn geest en gedachten met Kabbalah verschuiven om in staat te zijn om hiermee om te gaan, om in staat te zijn haar en mezelf te helpen?

Mijn Antwoord: Je wordt een kans gegeven van boven af om heel veel in een erg korte tijd te corrigeren, door jezelf “geloof boven rede” te houden, ofwel schenking boven het egoïsme te stellen. Ongeacht al je gedachten aan de ziekte en zijn tragische afloop, moet je hoger stijgen in je gedachten en zien dat dit alles aan het fysieke lichaam overkomt, terwijl de ziel door de correctie gaat en het daarmee onthecht wordt van het egoïsme van het spirituele lichaam.

En uiteraard moet je het artikel “Er Is Geen Ander dan Hij” lezen, samen met andere artikelen die spreken over de eenheid van de Schepper en Zijn Bestuur. Ze zullen je vertellen dat: “Alles door de Schepper alleen bestuurd wordt, en Hij bestuurt alles met absolute goedheid”, alleen voel je het niet wegens het ontbreken van de eigenschap van schenking binnen je in.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Foundation of the Wisdom of Kabbalah
Laitman.com Post: Why Does the Creator Give Us So Much Suffering In This World?
Laitman.com Post: Faith Above Reason Is Bestowal Above Reception
Laitman.com Post: How to Live Through a Difficult Time

Maakt Het Uit Wat Een Kabbalist Voor De Kost Doet?

matterVragen die ik ontving over hoe het werk samengaat met Kabbalah:

Vraag: Veel mensen die Kabbalah studeren hebben banen die niet in harmonie zijn met de wetten van de natuur, en op de globale schaal leidt dit soort werk de wereld in de richting van een globale crisis. Ik spreek over allerlei soorten werk, van het minimale tot een astronaut zijn, alles wat er toe bestemd is, het menselijke egoïsme tevreden te stellen.

Kabbalah vertelt ons in harmonie met Natuur te bestaan, en alleen dat te nemen wat we nodig hebben. Maar steenkool, olie, het kosmos en duizenden andere gebieden waar we in werkzaam zijn, verstoren de harmonie van de natuur en de correcte relaties.

Wat moeten mensen doen die op deze vlakken werkzaam zijn en tevens Kabbalah willen studeren? Hoe kan men Kabbalah studeren als je begrijpt dat wat je doet om je kost te verdienen, het systeem schaadt? Moeten we ander werk doen, en als dit zo is, wat voor werk moeten we doen?

Mijn Antwoord: Als jouw werk niemand direct schaadt, dan kan je daar blijven werken. Uiteindelijk zullen je omstandigheden van bovenaf veranderd worden, in overeenstemming met je vooruitgang wat betreft spiritualiteit en de graad van je verbinding met de wereldwijde groep.

Vraag: Kan de dagelijkse, professionele bezigheid men helpen vooruitgang boeken richting de Schepper? Hoe kan een persoon zijn beroep (met name als hij al ouder is) zodat het een aanvullend instrument voor vooruitgang kan worden (naast de boeken, de groep en de leraar)? Of zegt u dat het beroep van de persoon niet uitmaakt, en dat iemands vooruitgang richting de Schepper niet afhankelijk is van het dagelijkse werk?

Mijn Antwoord: Als je beroep er niet op gericht mensen te schaden (zoals diefstal en dergelijke) maakt het niet uit waar je werkt. Een persoon wordt beoordeeld volgens wat hij in zijn vrije tijd doet – de tijd die hij over heeft, als hij klaar is met zijn werk en andere verantwoordelijkheden. Hij wordt beoordeeld naar de maatstaven hoe hij deze tijd efficiënt gebruikt voor zijn spirituele vooruitgang.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Get a Job
Laitman.com Post: Kabbalah and Choosing a Profession
Article: The Purpose of Creation
icon for podpress  Introduction to Talmud Eser Sefirot, item 14 [56:08m]: | Download

icon for podpress  Introduction to Talmud Eser Sefirot, item 14 [55:53m]: | Download