Groot Brittannië Brengt Een Generatie Nietsnutten Voort

bums1In het nieuws: (uit The Telegraph): “Groot Brittannië heeft een generatie onopvoedbare moderne supernozems geproduceerd, die noch onderwijs noch werk kunnen krijgen,” beweerde een oudere leidinggevende in het onderwijs. Ralph Surman, uitvoerend lid van de Bond van Leraren en Lectoren, heeft gezegd dat een opmerkelijk aantal jongeren… op het ogenblik niets uitricht in hun leven, geen arbeidsmoraal en heel weinig sociale vaardigheden heeft en een stijging veroorzaakt in de criminaliteitscijfers…Ze doen niets productiefs, en kosten de belastingbetaler een fortuin. “Het is erg moeilijk, ja haast onmogelijk, om deze mensen op dit moment een basis aan sociale vaardigheid en arbeidsmoraal bij te brengen… Het werkloosheidscijfer van twintigers is sinds 2003 met ongeveer 50% omhooggeschoten…Deze stijging vormt een levendige illustratie van de diepliggende problemen in ons onderwijs en opleidingssysteem.”

Mijn commentaar: Deze jonge mensen hebben grote verlangens, maar niet naar iets wat de consumptiemaatschappij die door de vorige generatie geschapen is, hen kan bieden. Zij willen niet alleen maar leven om te werken. Zij hebben grotere behoeften, en als zij geen kans zien om die te vervullen, doen ze nog liever helemaal niets.

Het enige wat hen kan activeren is een uitleg hoe ze hun specifieke verlangens kunnen vervullen. Daarom zullen zij, wanneer Kabbalah aan hen onthuld wordt, hun leven weer als zinvol ervaren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Help the Vulnerable Young Generation
Laitman.com Post: Kabbalah’s Model of a New World
Kabbalah Today Article: What’s Happening to Our Youth?
From Chaos to Harmony: Chapter 2 – “The Boundaries of Joy. Fooling the Desire to Enjoy

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed