Daily Archives: February 22, 2009

Hoe Verbinden We De Punten In Onze Harten?

Mutual Guarantee in a Virtual GroupDrie vragen die ik ontvangen heb over het groepswerk:

Vraag: U zegt: “Verbind je niet door middel van je lichaam, maar door middel van “het punt in het hart” – jullie moeten voelen dat ze samen zijn.” – Hoe doen we dit?

Mijn Antwoord: Het punt in het hart is een Reshimo (herinnering) van een voorbije spirituele staat. Echter nu verlangt het naar de Schepper, de spirituele vervulling, op een egoïstische wijze. Met behulp van de groep, moet je je proberen te verbinden met deze verlangens naar de Schepper, ook al zijn ze egoïstisch. Samen met de groep, verdring je al je andere wensen van deze wereld. Je verheft de Schepper en betuttelt deze wereld.

Als gevolg, begint iedereen te voelen dat het wezenlijk van belang is Hem te onthullen en dit zal je naar het doel brengen. Zie Baal HaSulam’s Brief vanaf pagina 70: “Ik Ben Ziek van Liefde“. Het is een egoïstisch streven, net zoals wanneer een man verenigt smacht te zijn met de vrouw waar die van houdt! Niets meer wordt er van ons gevraagd, omdat de eigenlijke correctie van onze egoïstische aard naar gelijkheid met de Schepper verricht wordt door het Hoogste Licht (Ohr Makif) – zie punt 155 van “De Inleiding tot Talmud Eser Sefirot“. Het heeft ons geschapen en alleen Het kan ons corrigeren! Het wacht op ons verlangen en onze bereidheid!

Vraag: Wat is het verschil tussen het annuleren van zichzelf voor een Bnei Baruch groep en het wegcijferen van zichzelf voor andere groeperingen, die dezelfde ideeën van gelijkheid erop na houden?

Mijn Antwoord: Het verschil zit in het doel van de groepen en de methode van het verwerven ervan.

Vraag: Wat moeten we doen als we vrienden ontmoeten, maar er geen verbinding is tussen de punten in het hart en deze ontmoeting een pijnlijk en saai toneelstukje wordt? Wordt dit nog steeds beschouwd als een poging tot wederzijdse garantie, eenheid, het overwinnen van het ego, of is het beter om überhaupt niet naar zulke ontmoetingen te gaan?

Mijn Antwoord: Het zal niet uit zichzelf gebeuren, je moet er moeite voor doen en eraan werken. We werken tegen ons ego is, en tenslotte is dit niet bepaald: “liefde op het eerste gezicht”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How Do You Avoid Becoming Relaxed On the Path?
Lesson on Article “Attaining the Unity of the Universe”
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee”

icon for podpress  Rungs of the Ladder [38:05m]: | Download

Het Eerste Tsjechische Kabbalah Boek

Ons eerste boek in het Tsjechisch is gepubliceerd in de Tsjechische Republiek
Van Chaos Naar Harmonie

czech-book

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Countries Were In Attendance at the 2009 Congress?
Kabbalah website in Czech

Groot Brittannië Brengt Een Generatie Nietsnutten Voort

bums1In het nieuws: (uit The Telegraph): “Groot Brittannië heeft een generatie onopvoedbare moderne supernozems geproduceerd, die noch onderwijs noch werk kunnen krijgen,” beweerde een oudere leidinggevende in het onderwijs. Ralph Surman, uitvoerend lid van de Bond van Leraren en Lectoren, heeft gezegd dat een opmerkelijk aantal jongeren… op het ogenblik niets uitricht in hun leven, geen arbeidsmoraal en heel weinig sociale vaardigheden heeft en een stijging veroorzaakt in de criminaliteitscijfers…Ze doen niets productiefs, en kosten de belastingbetaler een fortuin. “Het is erg moeilijk, ja haast onmogelijk, om deze mensen op dit moment een basis aan sociale vaardigheid en arbeidsmoraal bij te brengen… Het werkloosheidscijfer van twintigers is sinds 2003 met ongeveer 50% omhooggeschoten…Deze stijging vormt een levendige illustratie van de diepliggende problemen in ons onderwijs en opleidingssysteem.”

Mijn commentaar: Deze jonge mensen hebben grote verlangens, maar niet naar iets wat de consumptiemaatschappij die door de vorige generatie geschapen is, hen kan bieden. Zij willen niet alleen maar leven om te werken. Zij hebben grotere behoeften, en als zij geen kans zien om die te vervullen, doen ze nog liever helemaal niets.

Het enige wat hen kan activeren is een uitleg hoe ze hun specifieke verlangens kunnen vervullen. Daarom zullen zij, wanneer Kabbalah aan hen onthuld wordt, hun leven weer als zinvol ervaren.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Help the Vulnerable Young Generation
Laitman.com Post: Kabbalah’s Model of a New World
Kabbalah Today Article: What’s Happening to Our Youth?
From Chaos to Harmony: Chapter 2 – “The Boundaries of Joy. Fooling the Desire to Enjoy

Het Wordt Tijd Dat De Europese Unie Wakker Wordt En Zich Verenigt

why-do-we-see-such-a-diverse-worldIn het nieuws: (Interview uit Spiegel met de commissaris van de EU, Gunter Verheugen): Overal heerst crisis. Dat geldt ook voor de kroonjuwelen van de Europese industrie – bijvoorbeeld in de chemie en de werktuigbouw. Er zijn economische aanwijzingen dat de productie met 12% afneemt vergeleken bij vorig jaar. De laatste groeiverwachtingen voorspellen dat de economie in 2009 met 1.9 % af zal nemen…. Maar niemand weet echt hoe lang de crisis zal duren.

Mijn commentaar: Het wordt tijd dat Europa wakker wordt en zich verenigt, op basis van de principes van wereldwijde integratie, gelijkheid en wederkerige garantie. Daarin ligt de redding voor Europa. Anders zal het door opkomende Naziregimes uiteen gereten worden. En er is niet veel tijd meer….

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The European Union Should Try the Kabbalistic Technique of “Faith Above Reason”
Laitman.com Post: The European Union Must Make a Fateful Decision

Verleg De Weg Van Je Ontwikkeling Van Het Slechte Naar Het Goede Pad

machsomEen vraag die ik ontving: Ik kijk echt graag naar uw uitzendingen en ik lees uw boeken ook graag. Ik hoop dat Vanga en andere profeten ongelijk hadden, en dat Kabbalah de ware leer is. Is dat ook echt zo? 

Mijn antwoord: De enige manier waarop je je ervan kunt verzekeren dat Kabbalah een ware leer is, is de Hoogste Wereld te onthullen, in plaats van naar mij te luisteren. Je moet mij of wie dan ook niet geloven.

Ik ben niet in profeten geïnteresseerd omdat een echte profeet voorspelt wat er volgens het plan van de natuur zal gebeuren (hoe de dingen zich zullen ontwikkelen via het pad van het lijden – Beito). Wij zijn echter in de gelegenheid om zelfstandig vooruit te gaan (via het goede pad – Ahishena).

Daarom besteed ik geen aandacht aan profetieën, en probeer ik altijd mijn ontwikkelingsweg te verleggen van het slechte naar het goede pad.

Precies daarom is de wetenschap van Kabbalah ons gegeven. In onze tijd wordt Kabbalah aan iedereen geopenbaard, en of we het nu met behulp van Kabbalah doen of niet, we zijn op weg naar hetzelfde doel. Maar zonder Kabbalah gaan we via de weg van voortdurend lijden.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Does It Take to Be a Prophet?
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Attaining the Worlds Beyond: Chapter 20 – “The Return to the Creator”
“Introduction to the Book of Zohar” – Items 19-25

De Oplossing Voor Onze Sociale Problemen Ligt In Het Corrigeren Van Ons Egoïsme

why1Een vraag die ik ontvangen heb: We zien de laatste tijd dat veel ouders verschrikkelijke dingen hun kinderen aan doen, wat laat zien dat ze extreme haat jegens hen voelen. Waarom?

Mijn Antwoord: Dit is een uitdrukking van het onbegrensde egoïsme van de mens, die alleen maar blijft toenemen. We zien de afgelopen tijd ook een toename van de relaties van hetzelfde geslacht en tussen de generaties. Mensen wensen de voortplanting te doen buigen, en ze malen niet om het creëren van een familie of het opvoeden van kinderen. Dit is voornamelijk duidelijk in grote steden, waar de allochtone bevolking langzaam vervangen wordt door de nieuwkomers.

Een ander erg moeilijk sociaal en ethisch probleem dat opkomt is: “Wat moet er gedaan worden met de ouderen?”. De huidige economische crisis gaat de pensioenfondsen vernietigen, en er zal niemand overblijven om de ouderen te voeden omdat het aantal werkende mensen aanzienlijk lager zal zijn, dan het aantal gepensioneerden.

Bovendien, zal de jonge generatie, die in staat is om te werken, zich bevinden in een wereld die volkomen uitgeput is van zijn natuurlijke grondstoffen, een wereld die hen niet in staat is te voeden. Als gevolg zullen er oorlogen en honger heersen.

Of we kunnen ook gauw onszelf en de Natuur corrigeren door middel van de methode van Kabbalah, die spoedig mensen en de wereld naar een staat van harmonie en balans zal brengen!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Horrible Manifestations of the Ever-Growing Egoism

Door Het Domino-Effect Kan De Crisis Zich Wereldwijd Uitbreiden – Nogmaals

israel-is-all-the-people-who-aspire-toward-the-creatorIn het nieuws (uit Market Watch): Een leidinggevende uit Hong Kong attendeert ons op “financieel protectionisme“. Het hoofd van de Monetaire Autoriteit van Hong Kong wees gisteren op het risico dat “financieel protectionisme” zich wereldwijd kan uitbreiden, wat de oorzaak kan worden van een tweede golf van financiële onrust.

In het nieuws (uit de Financial Times): “S&P voorspelt dat 200 bedrijven in gebreke zullen blijven”. “Ongeveer 200 bedrijven die als niet inversteringswaardig zijn aangemerkt, zullen dit jaar volgens Standard & Poors hun betalingen moeten opschorten, wat zal leiden tot bijna $300 miljoen aan schulden en een vermeerdering van de tendens om alternatieven te zoeken om faillissement te ontlopen, zoals het uitwisselen van ongedekte schulden…”Wij verwachten dat er bijna 200 bedrijven met als speculatief gewaardeerde obligaties, getroffen zullen worden door de een of andere vorm van financiële nood, wat in 2009 tot opschorting van betalingen zal leiden, zei S&P.

“Op het ogenblik zijn er meer dan 180 bedrijven die een waardering van B- of zelfs minder krijgen, en met negatieve toekomstverwachtingen. We verwachten dat daar de meeste gevallen van opschorting van betaling zullen optreden. De bedrijven die het meest gevaar lopen zijn Harrah’s Entertainment, Ford Motor en Claire’s Stores in de VS, en NXP en Ineos in Europa.”

Mijn Commentaar: De crisis wordt veroorzaakt door onze egoïstische relaties; daarom zal die niet verdwijnen totdat wij onze relaties corrigeren. Als wij dat niet doen, zal de crisis blijven verergeren door ons steeds groeiend egoïsme (Reshimot), als een ziekte waar geen aandacht aan wordt besteed.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: When Will the Financial Crisis End?
Kabbalah Today Article: Navigating Through the Financial Storm

Iemands Beloning Is Afhankelijk Van Zijn Inspanning

rewardEen vraag die ik ontvangen heb: “Een cel in het oog is belangrijker dan miljarden cellen in een vinger. Dit is in hoeverre een orgaan belangrijker is dan een ander orgaan. Het verschil tussen de zielen is hetzelfde: vanaf het moment dat zij uit de gemeenschappelijke ziel zijn gekomen, zijn zielen volkomen ongelijk aan elkaar. En we bestaan op dezelfde wijze in deze wereld – er is geen gelijkheid tussen ons in. Echter in het proces van zelfcorrectie, volmaakt een ieder van ons zichzelf om de hoogte van de Schepper te verwerven.”
(Dit is een citaat uit de Academische Cursus in het RussischKabbalistische Antropologie, Les 3 – De Spirituele Constructie van Adam HaRishon).

Betekent dit dat als mijn ziels wortel die van een simpele werker is, dat ik dan altijd tweede in rang zal blijven? Als de Schepper me op deze manier geschapen heeft, is dit dan voor altijd of voor een lange tijd?

Mijn Antwoord: Elke persoon die zichzelf volmaakt om het niveau van de Schepper te bereiken, wordt absoluut gelijk aan Hem! Je zou het volgende onderwerp moeten bestuderen: “De tegengestelde verbinding van het verlangen en vervulling” (Erech Hafuch Orot VeKelim). Als iemand die uit de laagste plek is ontstaan, een scherm verkrijgt en het Weerspiegelde Licht, wordt hij naar Keter – de Schepper verheven, net zoals degene die op een hogere plek is ontstaan. Het verschil ligt in het werk, en de beloning is afhankelijk van de inspanning. Het is dus zinloos om hier te zitten en te lijden – je moet werken!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper World
Laitman.com Post: Effort in Kabbalah (Advanced)
Shamati #5: “Lishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below”
icon for podpress  Lesson on Preface to the Wisdom of Kabbalah [41:59m]: | Download
icon for podpress  Lesson on Preface to the Wisdom of Kabbalah [41:53m]:  | Download