De Wereld Wordt Wakker

children

Nieuwsbericht (vertaald van pravda.com): Uit het artikel “De Crisis van de Verlangens” door N. Poludenny, Onderminister van Financiën en rechtskundig adviseur van de regering van de Oekraïne: Verlangen en de vervulling ervan (genot) zijn de basis van de energetisch – informationele aard van de mens. Wij zijn uit verlangens geweven. Onze crises zullen zich vermenigvuldigen, verder ontwikkelen en intensiveren totdat we ons realiseren dat we onze waarneming van de wereld moeten veranderen. Allereerst betekent dit dat we de vector van onze verlangens moeten veranderen en dat we moeten leren de eenheid waar te nemen tussen alle mensen in het globale wereldstelsel.

Tegenwoordig spreekt iedereen over het herstellen van vertrouwen – vertrouwen in het financiële systeem, in de regering en in elkaar. De mensen nemen aan dat dit een zaak is van individuele psychologie, of van de psychologie van de massa. In werkelijkheid echter is vertrouwen een spirituele categorie, waarvan de wortel ligt in de wereldwijde spirituele zijnsvorm die we “geloof” noemen. Vertrouwen en loyaliteit zijn afgeleiden van deze vorm.

Deze zijnsvormen zijn onmogelijk zo lang mensen hun verlangens aanduiden met een min-teken. Integendeel, wanneer iemand de vector van zijn verlangen verandert van “ontvangen omwille van zichzelf” naar “geven omwille van de ander”, dan komt hij automatisch in een staat van zelfvertrouwen, hij herstelt het vertrouwen van anderen in hem, en hij verwerft geloof (op zijn minst geloof in zijn eigen kunnen).

Mijn Commentaar: Bravo! Laten we hopen dat ook alle anderen spoedig de oorzaken van de crisis zullen begrijpen! En wanneer ze dat doen, dan gaan de mensen zoeken naar de middelen (de kracht en de methode) om onze aard te veranderen – en dan zullen ze Kabbalah onthullen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: People Are Beginning to Open Their Eyes
Laitman.com Post: In His Holiday Greeting, President-elect Obama Speaks of Unity
Laitman.com Post: Pope Decries Self-Interest In Economic Crisis
Laitman.com Post: Gordon Brown, “Seize This Moment of Change to Create a Truly Global Society”

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed