Kabbalah Bespreekt Alleen Hoe De Mens De Schepper Kan Bereiken

We Raise the Entire Universe Up to the CreatorVragen die ik ontving over parallelle universums, de film Zeitgeist, het jaar 2012, en Jezus:

Vraag: In een programma met de titel “Het Universum” leggen wetenschappers de mogelijkheid uit van parallelle universums en zeggen ze te verwachten weldra het bestaan ervan wiskundig te kunnen aantonen. Ik weet dat deze werelden niet de spirituele werelden zijn waarover wij in Kabbalah leren, maar is het mogelijk dat er voor elke bestaande spirituele wereld een lichamelijk universum bestaat – parallel aan dit – dat ook in directe relatie staat tot elke spirituele wereld? En zo ja, en gegeven het feit dat de hele schepping bestaat omwille van correctie, kan het zijn dat andere correcties tegelijk voltrokken worden in deze andere parallelle lichamelijke universums?

Mijn Antwoord: Er bestaat niets behalve dat wat beschreven is door Kabbalah: onze wereld plus de vijf spirituele werelden. Zie Talmud Eser Sefirot en Baal HaSulam’s tekeningen.

Vraag: Ik las in uw blog post iemands vraag over de film Zeitgeist. Ik heb die film ook gezien en het was een schok voor mij om er zoveel Kabbalistische ideeën in te zien. Ik zou u echt aanraden die film te bekijken. Ik zou graag uw mening erover horen – net als die over de film What the Bleep Do We Know!?”

Mijn Antwoord: Ik heb geprobeerd ernaar te kijken, maar na een paar minuten kon ik het niet meer volhouden…

Vraag: Ik heb talloze dingen gelezen en gezien die gingen over het jaar 2012. Er werd gezegd dat 2012 “het einde van de wereld” zou zijn. Ik heb ook gelezen dat er tegen 21 December 2012 een nieuw tijdperk aanbreekt, en het bereiken van het hoogste menselijke potentieel. Heeft dit iets te maken met Kabbalah?

Mijn Antwoord: Nee. Alles hangt alleen van ons af – en van jou!

Vraag: Sommigen leren dat Jezus de middellijn vertegenwoordigt, maar ik geloof heel sterk dat hij zich niet gedraagt als een Kabbalist. Ik wil graag weten of ik al of niet gelijk heb in mijn gevoel over Jezus?

Mijn Antwoord: Kabbalah spreekt alleen over de Schepper en de mens, over hoe de mens de Schepper kan bereiken.

Verwante Artikelen (Engels):
Laitman.com Post: There Is No Coercion in Spirituality
Laitman.com Post: Where Is Jesus Christ in Kabbalah?
Kabbalah Today Article: A New Direction
The Path of Kabbalah: “Between Creator and Creature”
Lesson on Shamati #82: “All Worlds”

 
icon for podpress  What the Bleep? In San Francisco [30:13m]: | Play

icon for podpress  Kabbalah, Science and the Perception of Reality [9:56m]: | Play

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed