Er Is Geen Eenduidige Mening Over Het te Boven Komen Van de Crisis

bodyIn het Nieuws (vertaald uit BBC Russian): Paul Wolfowitz, het voormalig hoofd van de Wereld Bank zei: “Het is een zaak om te begrijpen hoe je de crisis bestrijdt, en het is een totaal andere zaak om een eenduidige aanpak te vinden”. Er is in Davos veel gedaan om de activiteiten tussen verschillende landen te coördineren, maar ze weten nog steeds niet hoe ze de crisis moeten bestrijden. De volgende bijeenkomst zal in April gehouden worden en ik hoop dat ze in staat zijn om een gecoördineerd beleid te ontwikkelen. Echter is het noodzakelijk om toe te geven dat er geen eenduidige mening is over hoe we de crisis te boven kunnen komen. Een of andere leider zal opstaan en zeggen, “Ik zal voor mijn inwoners zorgen, ik zal douanetarieven opleggen en de markt beschermen, ik zal onze economie financieel steunen zodat het overleeft” – en als iedereen dit doet zal niemand overleven.

Mijn Commentaar: De crisis is slechts een symptoom of onze onevenwichtigheid met de Natuur welke globaal en integraal is. We kunnen twee paden nemen:

Richting harmonie met de Natuur bewegen door eenheid te vormen met elkaar wat ons goedheid zal brengen; of
  Richting een nog grotere onevenwichtigheid met de Natuur bewegen door van elkaar te vervreemden met als resultaat door nog meer lijden moeten gaan.

De keuze is aan ons.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: No One at the World Economic Forum Wants to Admit That They Have No Solution to the Financial Crisis
Laitman.com Post: The Financial Crisis Is Helping Us to Understand Our Reality
Kabbalah Today article: Navigating Through the Financial Storm

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed