Het Maakt Niet Uit Wat We Krijgen, Maar Van Wie We Het Ontvangen

How Can Singularity Be Transformed Without Changing?Nieuws Verslag (van Psychological Science) – door Kurt Gray en Daniel M. Wegner van de Harvard Universiteit: Als iemand opzettelijk op je teen stapt, lijkt het meer pijn te doen, dan als iemand het per ongeluk doet. De fysieke parameters van de pijn hoeven niet te verschillen- aangezien je teen in beide gevallen platgedrukt is – echter de psychologische ervaring van de pijn is desniettemin anders. Opzettelijk kwaad is voorbedacht door een andere persoon en heeft het specifieke doel iemand pijn te doen. Eigenlijk is het opzettelijke kwaad een gebeurtenis geïnitieerd door iemands geest om de bedoeling (pijn) te communiceren naar de ander, en dit kan de ervaring van de ontvanger vormgeven.

Mijn Commentaar: Dit is afkomstig uit de Hoogste Wortel van onze relatie met de Schepper: als we wensen te ontvangen zonder Hem, de Gever, aandacht te geven, dan nemen we dat wat we ontvangen waar als zijnde deze wereld – bitter, moeilijk en tijdelijk. Echter als we wensen te voelen wat we samen met Hem, de Gever, ontvangen, dan voelen we de Hoogste Wereld, die eeuwig en perfect is. Dan, als onze wereld verdwijnt (als het lichaam sterft), blijft onze waarneming – het gevoel dat we van de Gever hebben verworven – altijd bij ons, net zoals Hij en wij.

Stel je bijvoorbeeld voor dat ik een cadeau ontvang. Ik geniet ervan. Maar dan begin ik te merken dat het kapot is. Dit helpt me om over de Gever na te denken. Mijn egoïsme kan er niet mee op te houden over Hem na te denken en te vragen: “Waarom is dit cadeau niet perfect?” Als ik nadenk over de handeling van de Gever, analyseer ik deze handeling (die de gedachte van de schepping is). Ik onderzoek: wat gebeurt er met me vanaf het moment dat ik bewust ben geworden van iets te hebben ontvangen van Hem, en wat is Zijn doel om dit te doen?

Als ik Zijn gedrag onthul, begin ik Hem te begrijpen en in te zien dat Hij vriendelijk, goed en liefdevol is. Ik begin iets nieuws te voelen: ik vergeet (en verlies de waarneming) van het geschenk zelf – van onze wereld en ons leven. Wat er overblijft is alleen Hij en ik (zonder het cadeau), en onze relatie, de waarneming van het Hoogste Leven die door middel van het cadeau is verschenen – maar het cadeau zelf hebben we niet meer nodig.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Learning to Understand the Creator Is the Key to Happiness
Laitman.com Post: A Gift Is Appreciated Only as Much as the Receiver Values the Giver
On Roots and Branches
Article: “The Alternative of Our Life”
Baal HaSulam Article: “The Acting Mind”

icon for podpress  Giving and Receiving [04:48m]:  Download

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed