De Dood Van Het Lichaam Raakt De Ziel Niet

We Are In the Center of All the WorldsDrie vragen die ik ontving over het bereiken van spiritualiteit gedurende verschillende levenscycli:

Vraag: Als iemands ziel in de voorafgaande levenscyclus al is opgeklommen naar een bepaald niveau, hoe stijgt men dan in de huidige cyclus?

Mijn Antwoord: In de nieuwe levenscyclus bereikt die persoon snel zijn eerdere spirituele niveau en klimt dan verder. Want de ziel heeft geen leeftijd, en de dood van het lichaam heeft er geen enkele invloed op.

Vraag: Is het mogelijk om het volgende spirituele niveau te bereiken in de huidige levenscyclus zonder eerst te sterven?

Mijn Antwoord: Ieder in wie het punt in het hart is geopenbaard kan volledige correctie bereiken binnen een enkele levenscyclus, zonder die te verlaten en terug te keren voor een volgend leven.

Vraag: Hoe bereiken mensen die Kabbalah nooit gekend of bestudeerd hebben de Hoogste Geest? Wat is het resultaat van hun leven wanneer zij onze wereld verlaten? Bereiken zij het Licht onbewust, en op welk niveau?

Mijn Antwoord: De Hoogste Geest bereiken betekent het Hoogste Licht bereiken. Dat kan alleen door middel van een scherm – een anti-egoïstische eigenschap die in ons ontstaat onder de invloed van het Hoogste Corrigerende Licht (Ohr Makif). Dit Licht daalt op ons neer tijdens de studie van authentieke Kabbalistische bronnen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: What Will Happen to the World if I Die?
Laitman.com Post: The Only Books That Can Correct Egoism In Our Generation Are Baal HaSulam’s
Laitman.com Post: The Book of Zohar. Chapter “Raising a Prayer” – 1
Free online Kabbalah course
icon for podpress  Reincarnation [4:34m]: | Download
icon for podpress  The Screen [25:04m]: | Download

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed