Als Je Het Geneesmiddel Voor Een Stervende Patiënt Hebt, Hoe Kan Je Dan Alleen Maar Staan Toekijken?

The Machsom Is the Same Everywhere - Even In JapanEen vraag die ik ontvangen heb: U zei vroeger dat Kabbalah alleen voor degenen is die willen luisteren en studeren, degenen die er naar streven om de Schepper te onthullen. Maar nu zegt u dat iedereen er over moet weten, zelfs als ze niet hetzelfde nastreven. Vanwaar deze verandering van mening? Denkt u dat we wegens de crisis zelfs degenen erbij moeten betreken die Kabbalah niets kan schelen, ofwel mensen die nergens anders om malen dan hun aardse, egoïstische verlangens?

Mijn Antwoord: Ik vind niets zelf. Dit is wat Baal HaSulam heeft geschreven en ik volg alleen zijn aanwijzingen zoveel mogelijk. Ik weet zeker dat alleen deze kennis de wereld kan baten. En als iemand het daar niet mee eens is, houd ik hier geen rekening mee! Hoe kan ik rekening houden met hun mening, als ze niet verder kunnen zien dan hun egoïsme, ze het bestuur van de wereld niet begrijpen en de Schepper en Zijn handelingen niet voelen of waarnemen? Als je het geneesmiddel hebt voor een stervende patiënt, hoe kan je dan staan toekijken en het niet aan hem geven?

Naar wie moeten de mensen, volgens jouw mening, wel luisteren als niet naar de Kabbalisten? De allesomvattende aard van de crisis laat zien dat iedereen over de reden voor zijn lijden moet weten. Dit is precies waarom Kabbalah nu onthuld wordt. Zie ook de artikelen “Tijd om te Handelen“, “Messias’ Hoorn” en andere.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Crisis or Not, We Have to Disseminate Kabbalah

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed