Leren De Schepper Te Begrijpen Is De Sleutel Tot Geluk

lightAlles wat geschapen is en alles wat er gebeurt is noodzakelijk voor ons om de Schepper te begrijpen. Als iemand dit niet vergeet, dan concentreert hij zich op het begrijpen van hoe de Schepper met hem communiceert door middel van alles wat er in hem en om hem heen gebeurt.

Dit lijkt precies op de manier waarop een baby leert communiceren met zijn moeder. Heb je ooit gezien hoe intens hij naar haar kijkt, om te proberen te begrijpen wat ze tegen hem zegt, hoe hij probeert haar taal te leren? Juist de huidige crisis biedt ons de gelegenheid om erachter te komen wat de Schepper ons allemaal duidelijk probeert te maken.

In het verleden communiceerde hij op deze manier alleen met een select aantal personen. Maar tegenwoordig moet de hele mensheid beginnen acht te slaan op de handelingen van de Schepper. Daar ontbreekt het ons aan.

Als de wereld dit zou begrijpen, dan zouden wij al de onplezierige gebeurtenissen die nu plaatsvinden kunnen vermijden, evenals de dingen die nog in het verschiet liggen. Omdat wij dan, in plaats van tegen windmolens te vechten, met de oorzaak van dit alles zouden communiceren: de Schepper.

Hoe eerder wij de communicatie van de Schepper met ons via de dingen die plaatsvinden beginnen op te merken, hoe eerder wij Hem zullen begrijpen. Dan zullen we ontdekken wat we moeten corrigeren en veranderen – en dan zal de wereld vervuld worden van Licht.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah, Items 10-12

icon for podpress  Thought of the Creator [4:30m]:  Download

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed