Het Verschil Tussen Spirituele Correctie En Het Naleven Van Rituele Voorschriften

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentTwee vragen die ik ontving over rituele voorschriften:

Vraag: Waren grote Kabbalisten als Rabbi Ashlag, Moses Cordovero en anderen niet godsdienstig? En waarom draagt u een Kippah? (schedelkapje)?

Mijn Antwoord: Je moet een onderscheid maken tussen religie en een nationale traditie of cultuur. Als Baal HaSulam het woord “religie” gebruikt, bedoelt hij alleen maar Kabbalah, dat voor iedereen is. Anderzijds gebruikt hij het woord “traditie” of “ethiek” (Musar) wanneer hij wil spreken over wat we gewoonlijk in onze wereld “godsdienst” noemen. Zie ook het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat zelfs na de volledige correctie van de wereld, als alles geopenbaard zal zijn aan iedereen, en er geen plaats meer is voor geloof (want “Iedereen zal Mij kennen, van de kleinsten tot de grootsten”), zelfs dan zal traditie blijven bestaan, als deel van de menselijke cultuur. Hoewel ik al in die toekomst leef, respecteer ik daarom nog steeds de tradities van mijn land, zoals de feestdagen en andere gewoonten. Daarom ook draag ik een Kippah (schedelkapje) en leef ik de rituele voorschriften na.

Na de algemene correctie van alle zielen in hun aardse, lichamelijke vorm, zullen de zielen samenkomen in een enkele ware ziel van Adam, op het niveau van de Wereld van Oneindigheid. Tegelijk zal het deel van de zielen dat hen deze wereld doet ervaren, ook gecorrigeerd worden, en daardoor zal de waarneming van materie ook verdwijnen. Wij zullen dan alleen nog maar voortbestaan in de vorm van een enkele ziel: “Adam”.

Vraag: Waarom zijn er zowel speciale spirituele handelingen die we op het aardse niveau moeten verrichten (zoals de Tiende, studie, verspreiding, en de groep), als handelingen waar we ons lichamelijk niet aan hoeven te houden (zoals het dragen van de Tefillien)?

Mijn Antwoord: Omdat handelingen zoals de Tiende, studie, verspreiding en de groep écht zijn, terwijl de andere op dit moment, op jouw niveau, nog irrationeel zijn, omdat je nog niet het scherm hebt waarmee je die kunt waarnemen. Wat betreft de handelingen die een gevolg hebben in onze wereld en in de Hoogste Wereld, elk van die handelingen wordt gerealiseerd op zijn eigen niveau en op een niveau hoger. De tradities moeten nageleefd worden door hen aan wie ze door geboorte toebehoren. Dit is iemands cultuur. Zij die uit de naties van de wereld komen ( niet-Joden) en die spiritueel vooruit willen gaan, hoeven de lichamelijke tradities die voor Joden bestemd waren niet te volgen.

Wanneer je geleidelijk een scherm verwerft en ermee begint te werken, heet dit, het navolgen van de 613 geboden (correctie van je intenties bovenop 613 verlangens van de ziel, van “voor jezelf” naar “voor de Schepper”), door middel van 613 correcties (Tariag Eitin) en 613 vervullingen (Tariag Pkudin). Je zult je er uit jezelf aan gaan houden, zoals geschreven staat: “De ziel van een mens onderwijst hem”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: Why Does a Kabbalist Wear a Skullcap?
Kabbalah Today Article: A Mitzva
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Shamati #77: “One Learns from One’s Soul”

icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 6: “The Screen” [25:04m]: | Download

2 Comments

  1. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Het Verschil Tussen Spirituele Correctie En Het Naleven Van Rituele Voorschrifte… Laitman.com Post: Kabbalah Teaches Love and Bestowal, and Nothing Else Laitman.com Post: […]

  2. […] Materialen: Laitman.nl Artikel: Het Verschil Tussen Spirituele Correctie En Het Naleven Van Rituele Voorschrifte… Laitman.nl Artikel: De Spirituele Betekenis Van Namen En Titels The Zohar: “The Tenth […]

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed

Previous Post: