Bidden Voor je Vijand

How to Have an Easy RamadanTwee Vragen die ik ontving over mensen die ons kwaad willen doen:

Vraag: Wat is uw interpretatie van bidden voor je vijand? Op het eind van onze dienst vatte onze Rabbi het in twee woorden samen, “en Ismaël”, en ik was er erg door van streek. Hoort dit bij “houd van je naaste als van jezelf”? Hoe kun je bidden voor iemand die gezworen heeft je te vernietigen?

Mijn Antwoord: Je moet voor hem bidden opdat hij niet langer wil veroveren en iedereen die “ongelijk heeft” wil vernietigen, want de oneindige en eeuwige Hoogste Wereld kan niet met geweld bereikt worden, maar alleen door liefde voor iedereen.

Vraag: U zei in een eerder artikel: “Iedereen kan je op je spirituele weg hinderen met zijn gedachten en verlangens, zelfs onopzettelijk”. Betekent dit: alleen tussen de punten in het hart in de spirituele wereld? Of heeft u het ook over de wereld van de “beesten”, in de lichamelijke wereld?

Mijn Antwoord: Er is maar één wereld, maar ons bewustzijn onderscheidt een deel dat aan ons is geopenbaard, en een ander deel dat voor ons verborgen is. Wij beïnvloeden beide delen als een geheel.

Verwante Artikelen (Engels):
Laitman.com Post: Is It Possible To Love Everyone?
Interview With the Future – “The Power of Thought”

Discussion | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Comments RSS Feed

Previous Post: