Monthly Archives: January 2009

Het Verschil Tussen Spirituele Correctie En Het Naleven Van Rituele Voorschriften

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentTwee vragen die ik ontving over rituele voorschriften:

Vraag: Waren grote Kabbalisten als Rabbi Ashlag, Moses Cordovero en anderen niet godsdienstig? En waarom draagt u een Kippah? (schedelkapje)?

Mijn Antwoord: Je moet een onderscheid maken tussen religie en een nationale traditie of cultuur. Als Baal HaSulam het woord “religie” gebruikt, bedoelt hij alleen maar Kabbalah, dat voor iedereen is. Anderzijds gebruikt hij het woord “traditie” of “ethiek” (Musar) wanneer hij wil spreken over wat we gewoonlijk in onze wereld “godsdienst” noemen. Zie ook het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat zelfs na de volledige correctie van de wereld, als alles geopenbaard zal zijn aan iedereen, en er geen plaats meer is voor geloof (want “Iedereen zal Mij kennen, van de kleinsten tot de grootsten”), zelfs dan zal traditie blijven bestaan, als deel van de menselijke cultuur. Hoewel ik al in die toekomst leef, respecteer ik daarom nog steeds de tradities van mijn land, zoals de feestdagen en andere gewoonten. Daarom ook draag ik een Kippah (schedelkapje) en leef ik de rituele voorschriften na.

Na de algemene correctie van alle zielen in hun aardse, lichamelijke vorm, zullen de zielen samenkomen in een enkele ware ziel van Adam, op het niveau van de Wereld van Oneindigheid. Tegelijk zal het deel van de zielen dat hen deze wereld doet ervaren, ook gecorrigeerd worden, en daardoor zal de waarneming van materie ook verdwijnen. Wij zullen dan alleen nog maar voortbestaan in de vorm van een enkele ziel: “Adam”.

Vraag: Waarom zijn er zowel speciale spirituele handelingen die we op het aardse niveau moeten verrichten (zoals de Tiende, studie, verspreiding, en de groep), als handelingen waar we ons lichamelijk niet aan hoeven te houden (zoals het dragen van de Tefillien)?

Mijn Antwoord: Omdat handelingen zoals de Tiende, studie, verspreiding en de groep écht zijn, terwijl de andere op dit moment, op jouw niveau, nog irrationeel zijn, omdat je nog niet het scherm hebt waarmee je die kunt waarnemen. Wat betreft de handelingen die een gevolg hebben in onze wereld en in de Hoogste Wereld, elk van die handelingen wordt gerealiseerd op zijn eigen niveau en op een niveau hoger. De tradities moeten nageleefd worden door hen aan wie ze door geboorte toebehoren. Dit is iemands cultuur. Zij die uit de naties van de wereld komen ( niet-Joden) en die spiritueel vooruit willen gaan, hoeven de lichamelijke tradities die voor Joden bestemd waren niet te volgen.

Wanneer je geleidelijk een scherm verwerft en ermee begint te werken, heet dit, het navolgen van de 613 geboden (correctie van je intenties bovenop 613 verlangens van de ziel, van “voor jezelf” naar “voor de Schepper”), door middel van 613 correcties (Tariag Eitin) en 613 vervullingen (Tariag Pkudin). Je zult je er uit jezelf aan gaan houden, zoals geschreven staat: “De ziel van een mens onderwijst hem”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: Why Does a Kabbalist Wear a Skullcap?
Kabbalah Today Article: A Mitzva
Baal HaSulam Article: “Building the Future Society”
Shamati #77: “One Learns from One’s Soul”

icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 6: “The Screen” [25:04m]: | Download

Bidden Voor je Vijand

How to Have an Easy RamadanTwee Vragen die ik ontving over mensen die ons kwaad willen doen:

Vraag: Wat is uw interpretatie van bidden voor je vijand? Op het eind van onze dienst vatte onze Rabbi het in twee woorden samen, “en Ismaël”, en ik was er erg door van streek. Hoort dit bij “houd van je naaste als van jezelf”? Hoe kun je bidden voor iemand die gezworen heeft je te vernietigen?

Mijn Antwoord: Je moet voor hem bidden opdat hij niet langer wil veroveren en iedereen die “ongelijk heeft” wil vernietigen, want de oneindige en eeuwige Hoogste Wereld kan niet met geweld bereikt worden, maar alleen door liefde voor iedereen.

Vraag: U zei in een eerder artikel: “Iedereen kan je op je spirituele weg hinderen met zijn gedachten en verlangens, zelfs onopzettelijk”. Betekent dit: alleen tussen de punten in het hart in de spirituele wereld? Of heeft u het ook over de wereld van de “beesten”, in de lichamelijke wereld?

Mijn Antwoord: Er is maar één wereld, maar ons bewustzijn onderscheidt een deel dat aan ons is geopenbaard, en een ander deel dat voor ons verborgen is. Wij beïnvloeden beide delen als een geheel.

Verwante Artikelen (Engels):
Laitman.com Post: Is It Possible To Love Everyone?
Interview With the Future – “The Power of Thought”

Het Geheim Van Geluk

soulNieuwsbericht (uit Time Magazine): Eerder deze maand veroorzaakten de sociale wetenschapper uit Harvard, dr. Nicholas Christakis, en zijn collega in de politieke wetenschap James Fowler van de University of California in San Diego, een sensatie met hun aankondiging van de resultaten van een studie die 20 jaar geduurd had, en die aantoonde dat emoties kunnen worden doorgegeven via een netwerk van mensen die tot zelfs drie graden van elkaar verwijderd zijn. Dus kan jouw vreugde, meer dan jij je realiseert, worden bepaald door hoe vrolijk de vrienden van de vrienden van je vrienden zijn, zelfs als sommigen in deze keten van mensen volslagen vreemden voor je zijn.

In hun laatste essay, gepubliceerd in het British Medical Journal, onderzochten Christakis en Fowler de emotionele toestand van bijna 5.000 mensen en van de meer dan 50.000 mensen die sociaal met hen verbonden waren. Dit leidde tot de intrigerende ontdekking hoe aanstekelijk geluk precies kan zijn: iemand wiens vriend gelukkig was, had 15% meer kans om ook gelukkig te zijn; als de vriend van zijn vriend gelukkig was, had de onderzochte persoon 10% meer kans om dat ook te zijn. Zelfs als de vriend van de vriend van zijn vriend – een voor hem totaal onbekende- gelukkig was, had hij nog steeds 5,6% meer kans. De keten van geluk werkte ook in de andere richting: van het onderwerp van de studie uitstralend naar vrienden.

Mijn Commentaar: En als wij elkaar wederkerig met geluk zouden “besmetten” (energie geven), dan zou iedereen 100% gelukkig zijn. Je kunt daartegenin brengen, “Maar ik voel me niet gelukkig!”. Dat is geen argument want zelfs nu glimlach je kunstmatig, een ander zal je glimlach als echt zien, en die wordt er gelukkiger, blijer van – en dat komt via iemand anders weer bij jou terug.

Zo steken beginnende Kabbalisten, die nog niet de grootheid van de Schepper bereikt hebben, elkaar aan met het gevoel van Zijn grootheid, om op een kunstmatige manier boven het egoïsme uit te rijzen. Hoewel ze dan nog niet de kwaliteit van liefde voor elkaar bezitten, cultiveren zij liefde op een kunstmatige manier, ze “spelen liefde”, en vervolgens verschijnt die ook echt, want hun verlangen roept het Licht van Correctie (Ohr Makif) van boven aan.

Iets dergelijks gebeurt er in onze wereld: een kind dat volwassen wil zijn, groeit door de volwassene te imiteren. Onbewust trekt het kind een hogere energie aan. Die wordt “hoger” genoemd omdat ze afkomstig is van de volgende ontwikkelingstrap van het kind, die komt naar het kind toe door het verlangen van het kind om hem te bereiken.

Dit is de enige methode om van de ene ontwikkelingstrap naar de andere op te stijgen, zowel in onze wereld als in de spirituele wereld. Zelfs als we de dynamiek bestuderen van de groei in de vegetatieve en animale organismen, zien we hetzelfde principe: de ontkenning van het huidige stadium, en het verlangen naar het volgende wordt de drijvende kracht tot verandering en groei. Dus, Kabbalah gebruikt echte natuurkrachten!

Nieuwsbericht (van Reuters): Uit een online enquête onder 28.153 mensen in meer dan 51 landen door de wereldwijde marktonderzoeker Nielsen, bleek dat, nu de wereld te maken heeft met een recessie en de financiële markten onzeker blijven, veel mensen tegen zichzelf zeggen dat je met geld geen geluk kunt kopen.

De Studie Naar Geluk van Nielsen, ontdekte dat vrouwen wereldwijd gelukkiger zijn dan mannen, in 48 van de 51 landen waarin de enquête in April 2008 werd gehouden. “Omdat zij gelukkiger zijn met niet-economische factoren, is het geluk van vrouwen beter tegen recessie bestand”, sprak de Vice president van Consumenten Onderzoek Bruce Paul…… Mannen zijn gelukkiger met geld, terwijl vrouwen meer vreugde vinden in vriendschap en in de relaties met hun kinderen, met collega’s en met hun bazen. Vrouwen zijn ook optimistischer over de toekomst…tevredener met hun seksleven…

Naast het meten van niveaus van geluk, onderzocht de studie van Nielsen welke specifieke factoren over de hele wereld bijdragen aan het geluk. “Veel van de arme en opkomende markten staken uit boven de ontwikkelde landen wat betreft de niveaus van geluk en tevredenheid op bijna alle gebieden van het leven,” zei Paul.

Mijn Commentaar: Je mag best jaloers zijn….

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Learning to Understand the Creator Is the Key to Happiness
Laitman.com Post: By Changing Our Intentions, We Change the Whole of Reality
Laitman.com Post: The Method of Attaining Happiness
Kabbalah Today Article: Cracking the Happiness Code

icon for podpress  The Purpose of Creation [1:45m]: | Download

Een Vriend Is Iemand Met Dezelfde Kwaliteiten, Handelingen En Doelen Als Jijzelf

friendTwee vragen die ik ontving over mensen die de studie van Kabbalah verlaten:

Vraag: Hoe moet ik aankijken tegen een vriend die de groep en de studie van Kabbalah heeft verlaten?

Mijn Antwoord: In het Hebreeuws is “vriend” Haver, van het woord Hibur dat “verbinding” betekent. Een verbinding wordt alleen gemaakt door gelijkheid van vorm, van kwaliteiten, handelingen, en doelen. Deze persoon was eerst net als andere vrienden, maar zodra hij ons verliet, was hij niet langer zoals wij, hij werd anders. Daardoor is hij niet langer een vriend, want er is geen verbinding. En daardoor verdwijnt hij uit mijn geheugen!

Zelfs al had ik een sterke verbinding met hem, dan gebeurt het toch zo. In spiritualiteit bestaat tijd niet. Alles wordt door iemands toestand bepaald, met andere woorden, door de spirituele afstand tussen twee voorwerpen – hun graad van gelijkheid.

Vraag: Recent hebben een paar van mijn vrienden de studie verlaten. Hoe moet ik met hen omgaan? Ik wil nog wel met hen in contact blijven, maar kan dat van hun kant wel? Zijn er evenementen waar zij niet meer aan mogen deelnemen?

Mijn Antwoord: Je moet het zo regelen dat ieder die weggegaan is de gelegenheid heeft om in contact te blijven met de groep en om terug te keren. De enige uitzondering vormen zij die schade doen.

Soms verzwakt een mens onderweg, en heeft hij geen deel meer aan de gezamenlijke beweging van de groep, maar later wordt hij weer wakker gemaakt, en voelt hij een hernieuwd verlangen om het doel van het leven te bereiken. Dan maakt hij weer verbinding met de groep. Wij worden een bredere beweging en daarom moeten we aan niemand harde voorwaarden stellen. De mensen die “weifelen” kunnen in alles behalve in het nemen van beslissingen meedoen. Voor verder details kunt u contact opnemen met de coördinatoren van de afdeling verspreiding in het Engels (info@kabbalah.info).

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Path Is Available to Everyone
Laitman.com Post: There Is No Coercion in Spirituality
Chapter from Book Spiritual Search: “Thirteenth Talk: Equivalence of Form”

icon for podpress  Shamati #6: What is Support in the Torah, Lesson 1 [01:04:30m]: | Download

icon for podpress  Introduction to the book of Zohar, Items 29-32 [01:18:30m]: | Download

Twijfel Wordt Opgewekt Door De Onthulling Van De Nieuwe Innerlijke Graden

priestTwee vragen die ik ontving over twijfel die onderweg opkomt:

Vraag: Veel mensen beschrijven het moment dat zij voor het eerst kennis maakten met Kabbalah als een gevoel van: “Dit is het! Eindelijk heb ik mijn bestemming gevonden!”. Tijdens mijn eerste kennismaking met Kabbalah voelde ik ook dat ik de meest correcte oplossing gevonden had. Nu heb ik er last van dat ik voortdurende twijfel aan deze weg, en dat ik deze twijfels steeds weer met behulp van studie aan de kant zet. Waarom voel ik geen vertrouwen?

Mijn Antwoord: Anderen hebben dezelfde twijfels over de authenticiteit van deze weg, want ieder mens moet die authenticiteit zelf ontdekken en verifiëren. Als gevolg van deze twijfel, en om die te boven te komen, ontwikkelt iemand zich en gaat hij vooruit.

Onze weg is: zelf bestuderen wat de Schepper heeft geschapen. Wanneer iemand zichzelf begint te bekijken vanuit het standpunt van een buitenstaander, en wanneer hij zichzelf als “van een afstand”, of “van buitenaf” begint te behandelen, dan helpt dit hem om de Schepper te bestuderen. Twijfel zal je de hele weg begeleiden, tot aan je volledige correctie, want die twijfel wordt steeds weer opgewekt door elke nieuwe graad van openbaring die nog ongecorrigeerd is.

Vraag: Ga ik in de juiste richting vooruit door de wetenschap van Kabbalah te bestuderen terwijl ik niet alles wat ik lees of hoor accepteer? Sommige dingen raken mijn hart meteen en ik accepteer ze met mijn hele ziel, maar er zijn ook momenten van analyse en twijfel.

Mijn Antwoord: Authentieke studie is altijd op onderzoek gebaseerd. Maar je moet jezelf ook aan onderzoek onderwerpen: misschien is het je egoïsme dat inschat hoeveel winst iets je oplevert? Een onderzoeker moet boven zichzelf en zijn egoïstische belangen uitstijgen, en hij moet bereid zijn om zaken objectief te accepteren. Dit moet het resultaat zijn van je onderzoek. Alleen een “dier” heeft geen twijfels, doordat het met primitief egoïsme werkt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper World
Laitman.com Post: Strive for the Goal, and Leave the Rest Up to the Creator
Shamati #30: “The Most Important Is to Want Only to Bestow”

icon for podpress  Lesson on Baal Sulam Letter 5 – 1921, pg. 11 [29:06m]: | Download

icon for podpress  Lesson on Shamati #56: Torah is Called Indication [01:16:49m]: | Download

Een Geschenk Wordt In Zoverre Gewaardeerd Als De Ontvanger Achting Heeft Voor De Gever

What Does a Man Look for In a Woman?Nieuwsbericht (van Science News Magazine): Mensen vergissen zich als zij verwachten dat hun geschenken des te meer worden gewaardeerd naarmate ze er meer geld aan uitgeven… de ontvangers kregen liever geschenken die ze echt nodig hadden of die een speciale persoonlijke betekenis hadden, onafhankelijk van de prijs… Het is inderdaad de gedachte die telt.

Mijn Commentaar: Wij kunnen slechts zoveel van deze wereld ontvangen als een dier: alleen dat wat nodig is voor het voortbestaan van ons lichaam. In dit opzicht zijn we precies als dieren. Alles wat wij méér ontvangen is alleen maar schadelijk voor ons. Er is een wijs gezegde: “Een beetje schadelijk voedsel is gezonder dan te veel gezond eten.” Overdaad schept een leegte in ons, veroorzaakt depressie en het eindeloos najagen van de illusie van vervulling.

Dus hoe voert de Schepper zijn plan uit om “de schepselen absoluut en eeuwig genot te geven”? Niet door het verhogen van de kwantiteit van de vervulling, maar door de kwaliteit ervan. Wij kunnen niet meer opnemen dan wat nodig is voor het voortbestaan van ons dierlijke lichaam. Maar, wanneer we de grootheid van de Schepper, die ons alles geeft, beginnen te erkennen, dan wordt onze ervaring van wat wij van Hem ontvangen oneindig veel groter, want Hij is oneindig. Zo bereiken wij de ervaring van het eeuwige en volmaakte leven. Daarom ligt het doel van onze ontwikkeling in het bereiken van “Proef en zie hoe goed de Schepper is”.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Focus On Intentions Rather Than Desires
Laitman.com Post: The Only Point of Freedom Is Your Reaction to the Creator
Kabbalah Today Article: The Untold Story of: A Consumer Nation
Shamati #5: “Lishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below”

Hoe je het Licht Binnenlaat

All the Prophets Wrote About UsEen e-mail die ik op 18 december 2008 heb ontvangen: Ik schrijf u omdat ik wanhopig ben, ook al voel ik me heel erg schuldig over het vragen van uw tijd. Ik ben al een erg lang tijd diep gedeprimeerd, en het enige wat ik voel is een gebrek aan verlangen en een leegte. Ik voel niets anders.Ik luister dagelijks naar uw lessen, maar zelfs als ik plotseling iets hoor of begrijp, verdwijnt het meteen voordat ik het me kan herinneren of het kan voelen. Ik neem deel aan de Bnei Baruch verspreidingsprojecten, maar het geeft me geen kracht. Ik val snel. Iedereen praat over de crisis en hoe eruit te komen, maar ik kan niet eens aan mezelf ontsnappen. Alles wat ik voel is een ondragelijke pijn en verwijten. Ik weet niet wat ik moet doen. Antwoordt u alstublieft op uw blog!

Mijn Antwoord: De twee krachten die op de schepping inwerken zijn het Licht en het verlangen; alles bestaat slechts uit deze twee. Ze spelen op de volgende wijze op elkaar in, dat de ene keer het Licht dominant is, en de andere het verlangen. We nemen deze verandering in hen waar als zijnde het contrast tussen vreugde/vervulling en bitterheid/leegte.

Aangezien je niet uit je depressie kunt komen, kan ik je adviseren om er dieper in te duiken dan het echt is: duw jezelf kunstmatig naar nog grotere zelflaster, gevoelens van boosheid, verwijten en schuld. Op deze manier, door jezelf naar beneden toe te duwen met alles wat je kan, zal je controle krijgen over je depressie. Dan zal je er achter komen hoe kunstmatig al je gevoelens zijn, en hoeveel ze afhangen van jouw subjectieve uitzicht. En dan, vanaf de bodem van je val, zal je vreugde en Licht voelen!

Verwante Materialen (Engels): 
Laitman.com Post: The Only Point of Freedom Is Your Reaction to the Creator
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Laitman.com Post: Learning to Understand the Creator Is the Key to Happiness

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 4: The Force of Development and the Meaning of Suffering [25:04m]: Play

Prognose Voor 2009: Laten We Hopen Op Een Morele Revolutie

moralNieuws Verslag (vertaald van mchs.gov.ru): Russische Ministerie van Noodsituaties voorspelt dat het aantal natuurlijke rampen in Rusland bij meer dan een derde zal vermeerderen in 2009. Er zullen ongeveer 250 noodtoestanden zijn die te maken hebben met natuurlijke rampen, onder andere waternood in Siberië en het Verre Oosten, branden veroorzaakt door sneeuwloze winters en abnormale temperaturen (in het bijzonder in bossen), krachtige winden, stormen, orkanen, zeer zware neerslag, hagel, onweer etc. Er is een verhoogde kans op aardbevingen en tsunami’s in de kustgebieden. Ook verwacht wordt dat gas explosies en instortingen van vitale communicatie systemen zullen toenemen, net zoals het instorten van gebouwen en andere bouwwerken. Er is een verhoogde waarschijnlijkheid dat epidemieën en infecties zullen uitbreken.

Mijn Commentaar: Dit alles kan vermeden worden, indien we onmiddellijk controle nemen van de entertainment en commerciële sector van de massa media, met het doel om de bevolking te onderwijzen wat betreft juiste houding in de nieuwe globale wereld. Dit moet echter gedaan worden zonder het beperken van de informatie en communicatie sector van de massa media. Mensen moeten geleerd worden wat het betekent om integraal verbonden aan en volkomen afhankelijk van iedereen te zijn. Dit moet de primaire tactiek en strategie zijn van de Ministerie!

Als gevolg hierop zal de samenleving onmiddellijk een verlichting voelen wat betreft de druk uit de Natuur, wat betreft zowel de innerlijke druk op elk individu, als de samenleving in zijn geheel en de externe druk. Evenwicht met de Natuur zal positieve fenomenen teweegbrengen op alle niveaus van ons leven. Dan zullen we getuige zijn van een eenvoudige, rustige Morele Revolutie, die zo noodzakelijk is!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Creator Will Force Us to Unite
Laitman.com Post: Specific, Practical Measures to Combat the Crisis
Kabbalah Today Article: Ecology and Us
Kabbalahblog Post: VIDEO – Transforming Ourselves, Transforming the World
Brochure: “Lecture in Arosa”
Interview with the Future: “The ‘I’ as a Part of Reality”

Mannen, Vrouwen en Liefde…voor Je Naaste

Kabbalah Leaves No Room for Simple FaithTwee vragen die ik ontvangen heb over het verschil tussen mannen en vrouwen in Kabbalah:

Vraag: U zei tijdens een van uw lessen, dat in toevoeging op van iemands naaste houden, hij ook geen obstakel moet zijn voor zijn naaste of hem schade toebrengen. Hoe werkt deze wet met betrekking tot vrouwen? Ik weet dat u zei dat vrouwen vrijgesteld zijn van het gebod van je naaste houden als van jezelf, maar hoe zit het met “geen obstakel zijn voor je vriend” wat betreft vrouwen in het bijzonder?

Mijn Antwoord: Dit gebod heeft betrekking op iedereen. Echter het verwerven en toepassen ervan is verschillend voor mannen en vrouwen. Voor mannen wordt het binnen de groep gedaan, door middel van de liefde voor de vrienden, waar het voor vrouwen geldt dat zij het doen door middel van verspreiding en mannen helpen.

Vraag: Heeft de verdeling tussen mannen en vrouwen, zoals als zij tijdens de maaltijden apart zitten, een Kabbalistische betekenis of is het Joods cultureel/religieus gebruik?

Mijn Antwoord: De regels van onze bijeenkomsten hebben geen betrekking op enige andere culturen, gewoonten of etiquette. Alles wordt door het doel bepaald: voor vrienden om dichter bij elkaar te komen, dat voor mannen en vrouwen apart gebeurt. De hele natuur in alle werelden wordt strikt in mannelijk en vrouwelijk verdeeld, en als elk deel zijn functie volbrengt, bereiken ze perfectie.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: A Woman Is the Carrier of the Aspiration for the Creator
Laitman.com Post: Men, Women and the Soul’s Correction

Scholen Moeten Kinderen Leren Hoe Ze Mensen Worden

The Need to Nurture the Proper Perception In ChildrenNieuws Verslag (van BBC News): Het verslag van de [Verenigd Koninkrijk] overheidsadviseur Sir Jim Rose … roept op om kinderen meer te leren over het welzijn, geluk en gezond leven… Sir Jim Rose stelt een grotere nadruk voor op kunde van het leven, inhoudende het verplicht maken van lessen over emotioneel welzijn en sociale vaardigheden.

Mijn Commentaar: Geen enkel modern onderwijs systeem werkt eraan om een volwassene uit een kind te maken. Ouders en leraren begrijpen niet eens dat het noodzakelijk is om op deze wijze met een opgroeiend persoon te werken. Als een kind in een bos verlaten zou zijn, zou hij een dier blijven. Op dezelfde wijze, als we hem alleen met kennis volstoppen, wordt hij een miserabele robot.

Opvoeding betekent het kind de methode leren om een mens te zijn. In Hebreeuws, is een mens Adam, wat van het woord Domeh afstemt, oftewel gelijk aan de Schepper. Het is geschreven dat Adam gelijk aan de Schepper is geschapen, en toen zondigde hij en viel. Hiermee verkreeg hij egoïsme en werd hij tegenovergesteld aan de Schepper. Nu moet de mens het pad van correctie zelf vinden, en zijn oorspronkelijke gelijkheid aan de Schepper verwerven – de eigenschap van schenking en liefde, de enige eigenschap van de Schepper.

Een vraag die ik ontvangen heb: Mijn vraag gaat over de behoefte aan regulier onderwijs. We geven onze zoon thuis les, omdat we volkomen ontevreden zijn met het schoolonderwijs. Maar misschien zou het voor hem beter zijn om helemaal niet te studeren en zich spontaan te ontwikkelen? En later, als hij oud genoeg is voor de middelbare school, kan hij zelf beslissen welke academische richting hij op wil gaan?

Mijn Antwoord: Het is noodzakelijk om een kind informatie te geven over onze wereld en hem de basis te verschaffen die hij nodig heeft, zodat hij later het beroep van zijn keuze kan leren. De Thora zegt: “Hij die zijn zoon geen vak leert, laat hem een bandiet of dief worden”. Als toevoeging hierop, is het noodzakelijk om met hem aan zijn innerlijke ontwikkeling te werken, om hem te vormen zodat hij een mens wordt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: We Don’t Give Our Children the Right Education Because We Didn’t Get One Either
Laitman.com Post: 7 Ways to Approach Globalization Correctly
Article  “Upbringing”
Kabbalah Blog – Education
Kabbalah on Education