Geboorte en dood in spiritualiteit

laitman_571.03Vraag: Wat is geboorte, dood, integratie en afwijzing in spiritualiteit?

Antwoord: Het is een samenvloeiing van verlangens. Verlangens kunnen volkomen tegengesteld zijn, ver van elkaar verwijderd, polair. Door langzamerhand gelijkvormig te worden aan elkaar, kunnen zij dichter bij elkaar komen en elkaar gedeeltelijk overlappen, een gezamenlijk segment vormen en, als zij volkomen gelijkvormig zijn geworden, zich opstapelen tot één geheel.

Vraag: Wat is dood en geboorte in spiritualiteit?

Antwoord: Er bestaat geen dood in de spirituele wereld. Er bestaat een overgang van het ene niveau naar het andere. Geboorte is de verschijning van het verlangen dat een steeds groter scherm gaat verkrijgen.

Vraag: Als iemand een verlangen uitstelt omdat hij er niet mee kan werken, wordt dit dan niet benoemd als het tijdelijk “doden” van het verlangen?

Antwoord: Nee, want wij gaan er later mee werken. Als wij van de ene staat naar de volgende gaan, doen zich veel dergelijke gelegenheden voor, in de volgende staat maken we gedeeltelijk gebruik van de vorige staat, de verlangens die overblijven en van tevoren al voorbereid zijn, zullen gedeeltelijk op de hogere niveaus gebruikt worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 02/25/18

Wat voor verschil is er tussen een Kabbalist en een wetenschapper?

laitman_250Vraag: Wat is het verschil tussen een wetenschapper in onze wereld en een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is een onderzoeker, net zoals een wetenschapper in onze wereld, een Kabbalist heeft echter meer universele instrumenten voor zijn kennis ter beschikking. Hij stijgt boven zijn animale natuur uit en onderzoekt de zogenoemde “spirituele natuur”.

De wetenschappers van onze wereld bestuderen wat zij al vanaf hun geboorte ter beschikking hebben, daarom nemen zij alles binnen het kader van onze wereld waar. Het verschil tussen een Kabbalist en een wetenschapper van onze wereld, bevindt zich uitsluitend op het terrein van het bevattingsvermogen. Daarom is een Kabbalist ook een wetenschapper, maar dan alleen op het gebied van de volgende wereld, de Hoge Wereld.

In onze wereld moet een wetenschapper zijn gangbare gevoelens en zijn denken kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen, een Kabbalist moet echter compleet nieuwe verlangens ontwikkelen, nieuwe gedachten en een nieuw intellect, dit alles heeft niets te maken met onze fysieke wereld. De Hoge Wereld wordt in deze nieuwe verlangens en gedachten waargenomen en onderzocht, dit is de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om deze wereld te bestuderen, zoals microscopen en telescopen. Wat voor instrumenten heeft een Kabbalist?

Antwoord: Een Kabbalist is zelf het instrument! De expansie van de innerlijke waarneming is zijn of haar enige instrument.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

Alles alleen door gebed

laitman_293Alleen door gebed kunnen wij alles bereiken. Op alles wat er gebeurt, moeten we als volgt reageren: als er niemand anders is dan de Schepper, moet ik alleen aan Hem vragen stellen en dat met veel nadruk doen. Dit is de enige juiste reactie.

Wij ondernemen daarentegen allerlei onnodige acties. Uiteindelijk brengen ze ons wel tot dezelfde conclusie, dat wij ons namelijk alleen tot de Schepper moeten wenden, maar het is een veel langere weg. Als wij dat niet doen en op zoek gaan naar allerlei trucjes en oplossingen, is er geen andere weg dan dat zich steeds meer problemen voordoen, in allerlei vormen. Een dergelijk proces gaat door totdat een mens het uitschreeuwt: “Alstublieft, red mij!” Dan gaat de groep bidden en voor zo iemand vragen. Dit is de betekenis van: “De vrienden redden hem uit zijn benauwenis”, dan geeft hij hen het vertrouwen om voor hem te bidden.

Wij moeten met ons hart begrijpen dat alles alleen opgelost kan worden door te bidden. Alles wat er in ons leven gebeurt, komt van de Schepper en wij moeten ons onmiddellijk tot Hem wenden. Op die manier werken we steeds: “Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.” (Hooglied 6:3) Dit is het enige wat er is. Het is heel moeilijk om te doen, want het egoïsme staat het ons niet toe om ons tot de Schepper te wenden. Het egoïsme is “hulp tegen Hem”, dit wordt ons met een bedoeling gegeven, zodat wij dit boven alle vormen van afscheiding kunnen ontdekken. De Schepper is zowel de Bron van correctie als van afscheiding. “Er is geen ander dan Hij.”

Hierdoor bouwen wij een innerlijk systeem, dat eveneens genoemd wordt: “Er is geen ander dan Hij,” hierdoor worden alle gebroken delen met elkaar verbonden en op die manier wordt de verbinding met de Schepper gemaakt. Om dit te kunnen doen, moeten we geen andere dingen ondernemen die bijzaak zijn. Alles wat wij hebben te doen, is boven de afscheiding – die wij steeds weer ontdekken – samen een gemeenschappelijk systeem bouwen en alles, verleden, heden en toekomst, aan de Schepper toeschrijven.1

From the preparation for the Daily Kabbalah Lesson 6/29/18
1 Minute 7.00

Het aftellen is begonnen

laitman_213Iedere dag waarop de Tempel nog niet herbouwd is, lijkt hij opnieuw verwoest te worden. Vanaf de tijd van de Ari hebben wij al de opdracht om de gebroken kelim (vaten) te corrigeren.

Daarom kunnen wij vanaf dat moment beginnen om de vele jaren die al voorbij zijn, af te tellen. Jaren waarin wij de correctie hebben uitgesteld. Bovendien wordt iedere dag waarop er geen correctie plaatsvindt, aan het gebrokene toegevoegd.

Er worden steeds meer egoïstische verlangens onthuld, ze zouden echter al gecorrigeerd moeten zijn en we zouden ons daarboven hebben moeten verbinden. Wij doen dit echter nog steeds niet, daarom wordt de last steeds zwaarder.1

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 7/3/18, Lesson on the Topic: “The Period of ‘Between the Straits’”
1 Minute 1:40

Helpt angst om jezelf beter te leren kennen?

laitman_268.02Vraag: Helpt angst om jezelf beter te leren kennen?

Antwoord: Angst is een heel noodzakelijke vorm van het innerlijke bestaan, want het egoïsme – het verlangen om te genieten – voelt ofwel leegte of vervulling, namelijk angst of bevrijding.

Angst is dus de meest natuurlijke vorm van het egoïstische bestaan. In onze wereld bestaan er ruim 800 soorten angst. Door al deze soorten angst, bestuderen wij onszelf.

Vraag: Is er in Kabbalah een methode om boven de angst uit te stijgen?

Antwoord: Natuurlijk! Het is het allerbelangrijkste om de grootheid van de Schepper in jezelf te bouwen, dat zal je helpen om boven de angst uit te stijgen. Angst zal constant druk uitoefenen en je in de linkerlijn tot hulp zijn, in de rechterlijn stijg je er bovenuit. Zo kom je verder.

Met andere woorden: boven het egoïsme uitstijgen, betekent: boven de angst uitstijgen. Een mens voelt zich elk moment in het leven angstig, ook zonder zich daarvan bewust te zijn. Jezelf voelen is namelijk de verwerkelijking van angst: “Wat is er aan de hand met mij? Welke innerlijke en uiterlijke problemen moet ik nu verbergen, isoleren, en waar moet ik me tegen beschermen?” Alles wordt uitsluitend door de bewustwording van angst in evenwicht gebracht.

Vraag: Hoe kan een mens deze ongemakkelijke staat in evenwicht brengen?

Antwoord: Dat kan alleen door boven jezelf uit te stijgen: door restrictie (Tzimtzum) – scherm (Masach) – terugkaatsend Licht (Ohr Hozer).

Vraag: Tegenwoordig wordt er veel geld uitgegeven aan antidepressiva die ons helpen om van onze angsten af te komen. Betekent dit dat angst in de loop van de tijd toeneemt?

Antwoord: De mensheid gaat nu door een heel interessante periode van nauw met elkaar verweven zijn heen, dit vindt plaats door virtuele netwerken, etc. En dit zal toenemen.

De mens zal vele problemen, angsten en bezorgdheid ervaren, want doordat men door dit mechanisme met elkaar verweven raakt, draagt eenieder zijn angst over naar anderen. Hierdoor corrigeren wij veel in elkaar.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

Het ego kan niet vernietigd worden

laitman_566.02Vraag van facebook: Suggereert  Kabbalah dat het ego vernietigd moet worden?

Antwoord: Nee. Kabbalah is een methode die gaat over de vraag hoe wij op de juiste manier met het egoïsme kunnen werken en de kracht ervan ten volle kunnen gebruiken. Daarom spreekt men over de “Wijsheid van Kabbalah” (“Kabbalah” betekent in het Hebreeuws “ontvangst”), van het woord “LeKabbel” (“ontvangen”).

Vraag: Het is dus onmogelijk om het egoïsme te vernietigen?

Antwoord: Het is zowel onmogelijk als onnodig.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/10/18

Lachen is helpend in ons leven

laitman_241.01Vraag: Het is bekend dat lachen helpend is in ons leven. Wetenschappers denken dat lachen een belangrijke sociale functie heeft en mensen samenbrengt.

Kunnen we zeggen dat lachen mensen verenigt?

Antwoord: In onze wereld is lachen een teken van tevredenheid, dit kan egoïstisch zijn – sarcastisch, kwetsend en heel onvriendelijk – want egoïsme toont zich in een simpele, openlijke vorm.

Lachen is meer een uiting van de vreugde die uit egoïsme voortkomt.

Vraag: Wat is de oorsprong van de lach?

Antwoord: Egoïstisch plezier, zelfgenoegzaamheid. In het algemeen zou ik willen zeggen dat ik dan haatdragend ben naar alles wat ik zie.

Vraag: Bestaat er een hogere staat, een goede lach?

Antwoord: In Kabbalah is de lach gebaseerd op begrip, op de onthulling van wat tegengesteld is aan de Schepper. Maar een mens begrijpt tegelijkertijd hoe hij daaruit kan komen. Zoals Sarah bij de geboorte van Isaac zei: “De Schepper heeft mij doen lachen.” Dit is al een hoog niveau. (Bereshieth/Genesis 21:6)

Tegelijkertijd wordt hier iets getoond dat heel liefdevol, goed en vrolijk is, gebaseerd op een gebeurtenis die volkomen onmogelijk is. Daarom is de lach een combinatie van twee tegenstellingen.

Goedheid en liefdevol zijn, kunnen alleen voortkomen uit dat wat kwaad, schadelijk en duister is.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/17/18

Waarom is men bang voor Kabbalah?

laitman_282.02Vraag: Waarom komt er een onoverkomelijke angst naar boven als men Kabbalah wil gaan studeren?

Antwoord: Men is bang door gebrek aan kennis, men weet niet wat Kabbalah is.

Er bestaat niets wat vriendelijker is, praktischer en noodzakelijker dan de correctie van je ziel. Het is je eeuwige deel dat al voor je fysieke geboorte in onze wereld bestond en dat deel zal na je fysieke dood bij je blijven.

Het is noodzakelijk om je ziel te ontwikkelen, zodat je zelfs in deze wereld de Hoge Wereld door middel van je ziel zult kunnen voelen en je jezelf ermee kunt gaan associëren, in plaats van met je lichaam. Het is de bedoeling dat wij dit bereiken. Dit is absoluut niet intimiderend.

Vraag: Kan je aan deze angst ontkomen en voor een “vangnet” zorgen door een speciale innerlijke verbinding aan te gaan met anderen die Kabbalah studeren?

Antwoord: Misschien voel je je nu in de greep van wat wat je beschrijft. In principe studeren mensen echter Kabbalah om hun doel in het leven te begrijpen, Kabbalah als middel om aan angst en vrees te ontsnappen, is ook al positief. Er zijn mensen die naar Kabbalah komen vanwege hun angst en vrees. Zij willen sterker komen te staan in deze wereld, in dit leven.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Wij zijn eeuwige wezens

laitman_537Opmerking: Jezelf kennen, betekent dat je het minerale, het vegetatieve en het animale niveau voelt en begrijpt, en acht miljard mensen, dat ben ik allemaal. Zo beeldt de Schepper mijn subjectieve voorstelling van de wereld uit. In werkelijkheid is er niets, en daar hoor ik ook bij, alleen het Hoge Licht bestaat. Dit is angstaanjagend.

Mijn commentaar: Totaal niet! Ik besta eeuwig, in volmaaktheid, in de Schepper, samen met Hem en gelijkvormig aan Hem. Ik hoef alleen maar vast te stellen wie ik ben, mezelf te vinden. Jij en ik, we zijn allemaal in dit systeem opgenomen.

Maar om nu te zeggen dat niets van dit alles bestaat, inclusief mezelf, is onjuist. Wij zijn eeuwige wezens, die staat moeten we alleen nog ontdekken. Wij, die in de laagste van werelden leven, hebben dit als doel.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

Het pad naar het Licht loopt tussen de engten

laitman_209Het verschil tussen de meest droevige, bittere dag en de meest aangename, vreugdevolle dag, wordt in essentie bepaald door onze houding ten opzichte van de situaties die ons gegeven worden, Wij kunnen deze situaties vanuit ons egoïsme waarnemen en ervaren, vanuit onze neiging tot het kwaad, wij kunnen ze ook ervaren vanuit de eigenschap van geven, vanuit het goede; met andere woorden: wij kunnen alles ervaren vanuit onze afgescheidenheid of vanuit onze eenheid. Hetzelfde Licht, dat vanuit eenheid onthuld zou moeten worden, laat vanuit gebrokenheid tragische resultaten zien.

Wij kunnen de Hoge Kracht niet verwijten dat wij lijden, want alles is uitsluitend afhankelijk van de Kelim (vaten) waarin wij ontvangen. Wat van Boven op ons neerdaalt, is altijd hetzelfde: het is het Hoge Licht, liefhebbende goedheid en genade. Het resultaat daarvan wordt echter altijd uitsluitend bepaald door de mate waarin wij gelijkvormig zijn aan dit Hoge Licht.

In deze bijzondere tijd schijnt hetzelfde Licht als het Licht dat de vernietiging (van de Tempel) teweegbracht. Het was echter bedoeld om correctie te brengen als de zonde van het gouden kalf en het breken van de Stenen Tafelen niet had plaatsgevonden. Zo moeten wij ons altijd tot alles wat plaatsvindt verhouden: vanuit het besef dat alles van onze eenheid afhangt. In onze eenheid kunnen wij de invloed van Boven in de correcte vorm ontvangen, in de correcte Kli.

Als wij hier niet toe bereid zijn, brengt dat grote Licht dat de correcte Kli gevuld zou hebben en ons vreugde, vooruitgang en spiritualiteit gebracht zou hebben, in plaats daarvan destructie en lijden. Alles hangt van ons af.1

De muur (van Jeruzalem) beschermt ons niet voor de infiltratie van het kwaad, dat van buitenaf naar ons toekomt, want het enige dat van buitenaf aan ons onthuld kan worden, is het Licht van de Schepper. De muur beschermt ons voor onszelf, voor onze egoïstische verlangens. Een verlangen is ofwel voor of tegen eenheid, dit wordt in de Wijsheid van Kabbalah benoemd als innerlijk of uiterlijk. In dit Licht moeten wij concepten als “stad”, “muur” en de “vijanden” die ons aanvallen, zien.2

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/1/18, Lesson on the Topic: “The Period of ‘Between the Straits’”
1 Minute 16:27
2 Minute 54:07

Page 1 of 51312345...102030...Last »