De Rol Van De Vrouw In De Spirituele Ontwikkeling Van De Mensheid

laitman_237Vraag: Wat is de rol van de vrouw op kritische momenten in de geschiedenis van de mensheid?

Antwoord: Op alle kritische momenten in de geschiedenis van de mensheid, was het juist de vrouw die sinds de oudheid de meest cruciale factor is. De eerste grote vrouw was Eva, dankzij haar werd het ego, een grote egoïstische kracht waardoor de wereld zich ontwikkelt, onthuld. Een hoera voor onze gemeenschappelijke matriarch!

De daaropvolgende grote vrouw was Sarah. Juist dankzij haar ontwikkelde Abraham zich toen de Schepper tegen hem zei: “Luister naar wat Sarah tegen je zegt.” In feite is het zo dat alle grote mannen waarop we zo trots zijn, groot waren omdat zij naar hun vrouw luisterden. Dit is een gegeven feit!

Toen werd Ismaël geboren, de oudste zoon uit het geslacht van Abraham, hij werd een profeet en de voorvader van het Arabische volk. Dankzij zijn moeder werd hij groot, zij was een slavin van Sarah. Abraham zegende hem.

Daarna kwamen de aartsmoeders Rebecca, Lea en Rachel die leiding gaven aan hun echtgenoten Isaac en Jacob. Dankzij de inspanningen van zijn moeder kreeg Jacob het eerstgeboorterecht.

Hadden de kinderen Israëls Egypte kunnen binnentrekken zonder de vrouw van Potifar, Farao’s minister, als zij niet had geprobeerd om Jozef te verleiden, waarna hij in een kerker werd opgesloten en later als een held werd bevrijd? Dankzij zijn zuster Miriam kwam Mozes in het paleis van Farao terecht waar de dochter van Farao, Batya, hem opvoedde. Toen Mozes bij Jethro woonde, trouwde hij met Tzipora, zij gaf hem leiding en bracht zijn kinderen ter wereld, ook stuurde zij hem terug naar Egypte, ze zei tegen hem dat hij terug moest gaan naar zijn volk.

Tijdens de uittocht uit Egypte steunden de vrouwen de mannen ononderbroken, zij inspireerden hen met hun liederen. Zij dwongen hen om zich goed te verbinden met elkaar. Aan de voet van de Sinaï stonden zij rondom de mannen en zij drongen er bij hen op aan om de Schepper te onthullen. Met de Schepper in het midden en de vrouwen achter hen konden zij niet anders dan de Torah ontvangen.

Toen het volk Israël het land Israël binnentrok, kwamen er vrouwelijke profeten die het volk leidden. Zij waren als profeten anders dan Sarah, Rebecca, Lea en Rachel. Ze bevonden zich op een hoger spiritueel niveau dan de mannen. Geleerde mannen met witte baarden gingen naar hen toe voor een innerlijk spiritueel advies.

We zien dit ook toen het volk voor de tweede keer in ballingschap leefde in Babylonië, toen koningin Esther heimelijk en onopvallend dingen regelde. Het woord ‘Esther’ komt van het woord “Histara” (verborgenheid), daarom wordt het grote boek over de uittocht uit de ballingschap in Babylonië Het Boek Esther (de onthulling vanuit verborgenheid) genoemd.

Het koninkrijk Israël werd dankzij Ruth gesticht, zij behoorde tot een ander volk maar zij voegde zich bij het volk Israël en zei: “Dit huis zal mijn huis zijn.” Zij werd de overgrootmoeder van de grootste Joodse koning, koning David. In Israël was het koningschap niet overerfbaar zoals bij andere volkeren, de koning werd op basis van zijn spirituele niveau gekroond. Daarom kunnen we Ruth de moeder van de dynastie – die zich op het hoogste spirituele niveau bevond – noemen.

Koning David bereikte grote hoogten en werd de grootste spirituele leider van onze wereld dankzij zijn relatie met een speciale vrouw: Bat Sheva. Dankzij haar steeg hij op naar het volgende niveau. Zijn grote daden en zijn ontzag voor de Schepper komen tot uitdrukking in zijn boek de Psalmen, de hele wereld citeert zijn psalmen tot op de dag van vandaag.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/29/16

 

Wees Niet Bang Voor Je Verlangens

Laitman_514_04Torah, Dewariem (Deuteronomium) 11:25 – Niemand zal voor jullie stand kunnen houden, de schrik en vrees voor jullie zal de Eeuwige, jullie God, brengen over heel het land dat jullie zult betreden, zoals Hij jullie beloofd heeft. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens hoeft voor geen enkel verlangen dat in hem opkomt en hem onbereikbaar en afschrikwekkend toeschijnt, bang te zijn. Alle angsten en alles wat het ongecorrigeerde egoïsme voor hem afschildert, zijn niets waard.

Zulke immens grote verlangens, die heel moeilijk te corrigeren zijn, krijgt een mens met een bedoeling. Door ze te corrigeren stijgt hij op naar Ein Sof (de Wereld van Oneindigheid).

Vraag: Betekent dit dat alle naties ruim baan voor hem maken als hij opstijgt?

Antwoord: Ja, en het gebeurt precies dan, als hij goed begrijpt hoe hij het Hoge Licht kan aantrekken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Materialistisch Egoïsme En Spiritueel Egoïsme

laitman_571_03Vraag: Hebben vrouwen net als mannen staten van opgang en neergang of is dat anders voor vrouwen?

Antwoord: Voor mannen en vrouwen bestaan dezelfde correcties en verbindingen.

In onze wereld is er verschil tussen mannen en vrouwen in fysieke omstandigheden, in spiritualiteit is er echter geen verschil.

Alles wat wij in onze wereld zien is volkomen irrelevant in spiritualiteit: geen voedsel, seks, gezin, kennis, controle, eer, fysieke kracht of speciale innerlijke krachten.

Het materialistische ego is bedoeld om het vergankelijke lichaam te dienen, in de spirituele wereld is dat echter niet zo. In de spirituele wereld ontvangen we een volkomen ander egoïsme, waardoor de Schepper aan ons onthuld wordt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Is Er Enig Contact Met Degenen Die Deze Wereld Hebben Verlaten?

laitman_276_02Vraag: Is er enig contact mogelijk met degenen die de Wijsheid van Kabbalah hebben bestudeerd en niet meer op deze aarde zijn?

Antwoord: Als we zo ver komen dat we de hele schepping gaan voelen, is onze wereld geen barrière meer. Nu kan je de hele wereld, het hele systeem, nog niet voelen, maar in de loop van de tijd kan je dat wel. Er zal een innerlijke eigenschap in je onthuld worden waardoor je het hele universum gaat voelen terwijl je nog in deze wereld leeft.

Dan ga je dit leven verlaten en deze wereld niet alleen door middel van je lichaam voelen. Wij voelen de Hoge Wereld namelijk niet via ons lichaam maar met zintuigen die door de ziel gecreëerd worden. Als je het fysieke lichaam verlaat, ondergaat de ziel geen enkele verandering, zij gaat verder op je spirituele pad, verder met jouw ontwikkeling, net zoals nu, ook zonder lichaam.

Daarom is het zo belangrijk dat je de Schepper ontdekt als je nog in je lichaam leeft, dan kan je je verder ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Schrijf Mijn Programma Op Je Hart

Tlaitman_527_02orah, Dewariem (Deuteronomium) 11:18 – Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel … (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Een mens moet alles veranderingen die hij meemaakt beseffen en ze nauwkeurig volgen, wetend dat elke verandering van de Schepper komt als een noodzaak voor zijn vooruitgang.

Met deze staten, die als het ware de “woorden” van de Schepper zijn, moet hij zijn hart en zijn verstand formatteren. Met andere woorden: ze transformeren tot een compleet andere format.

Net zoals het noodzakelijk is om een oud programma van de computer te verwijderen voordat je een nieuw programma kunt installeren, moeten wij – terwijl we ons voorwaarts bewegen – geleidelijk aan elk niveau in ons verwijderen en een nieuw niveau opnemen, zodat we het oude kunnen vervangen. Langzamerhand moeten wij onze hele egoïstisch houding naar de wereld, het leven en elkaar, herschrijven naar een altruïstische houding. Het is noodzakelijk om dit onafhankelijk te doen.

Daarom staat er geschreven: “Nemen jullie Mijn woorden op in jullie hart en in jullie ziel,” dit betekent: Schrijf Mijn programma, het programma van geven en liefde, op je egoïstische hart.

Maar het hart wil dit eigenlijk niet accepteren, dus dit programma kan het hart niet meteen bereiken! Het is verre van gemakkelijk.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/15/16

 

Alles In Relatie Tot De Mens

laitman_549_02Vraag: Wie heeft het verlangen om te ontvangen geschapen als er geen Schepper is?

Antwoord: De Schepper

We moeten begrijpen wat er bedoeld wordt met de vraag of er wel of niet een Schepper is. We moeten vragen in relatie tot wie Hij bestaat. Kan je nu zeggen dat Hij voor jou bestaat? Nee.

Een mens kan over de Schepper spreken, maar dit wil niet zeggen dat Hij bestaat, of de Schepper bestaat of niet bestaat, zeggen wij dus alleen in relatie tot de mens die Hem bereikt of Hem niet bereikt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Eenheid Met Alle Niveaus Van De Natuur

laitman_929Vraag: In hoeverre moet ons ego zich ontwikkelen om tot de onthulling van de Schepper te komen?

Antwoord: Ons ego moet zodanig ontwikkeld worden dat het de hele wereld beslaat. Met andere woorden: ik verbind mij met alles in deze wereld, met het minerale niveau, met planten, dieren en mensen en ik absorbeer hun egoïsme, hun eigenschappen, ik corrigeer dit alles in mij.

Dit is een staat waarin ik zie dat de hele wereld simpelweg een projectie is van mijn ongecorrigeerde, innerlijke eigenschappen, als ik ze corrigeer, bestaan ze al in mij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

 

Wij Moeten Serieus Zijn En Vasthoudend

laitman_259_01Vraag: Ik weet niet hoe of wat de Schepper is, al luister ik al vijf jaar naar u. In die tijd ben ik mijn aard gaan begrijpen en ik vind mijn aard verre van aantrekkelijk. Vanuit mijzelf kan ik dit niet veranderen, de groep zal mijn ego niet accepteren en mijn ego kan de groep niet accepteren. Wat kan ik doen?

Antwoord: Er is een methode om met het egoïsme om te gaan, om het te corrigeren. Als je zo’n verschrikkelijk ego hebt, moet je doorgaan met studeren en deel uitmaken van een groep, ondanks alles.

Je hebt goede eigenschappen en een goede basis, ik voel iemand die een vraag stelt meteen aan. Het gaat erom dat je serieus bent en vasthoudend. Vijf jaar is niet genoeg, het is in feite niet meer dan een eerste kennismaking.

Maar de volgende vijf jaar zullen meer betekenisvol zijn, als we “afhankelijk gaan worden van elkaars waarden.” Vijf jaar later gaan we contact maken met elkaar, we openen ons enigszins voor elkaar. De volgende vijf jaar beginnen we door middel van onze integratie de Schepper werkelijk te ontdekken. Feitelijk is ons hele leven hiervoor bedoeld.

Toen ik bij Rabash begon te studeren, vertelde hij dat zijn vader – Baal HaSulam – eens als jongeman bij zijn leraar in Pursov kwam, dichtbij Warschau. Terwijl hij op zijn leraar wachtte, nam hij een boek van een boekenplank, hij opende het en toen was hij verbaasd over wat daarin geschreven was! Dit boek bleek Etz haChaim te zijn van De Ari, het gaat daarin uitsluitend over de Wijsheid van Kabbalah, hij verlangde er zo naar om dit te leren kennen.

Toen kwam zijn leraar binnen en hij zei: “Wat heb je daar gepakt?! Zet het meteen op de juiste plek terug!” Hij zette het boek op de plank terug, maar hij wist al waar het over ging. Daarom ging hij meteen naar een boekwinkel en daar kocht hij het, hij voelde vanaf het begin dat hij al “op weg was”! Maar in die tijd wist hij nog niet dat het 20 jaar zou duren voordat hij zou begrijpen wat er in dat boek geschreven staat! En dat voor zo’n grote ziel als Baal HaSulam!

Ik vraag me nog steeds af hoe Rabash mij zoiets heeft kunnen vertellen zonder zich zorgen te maken over de vraag of ik niet teleurgesteld zou zijn. En ik was werkelijk niet teleurgesteld.

We moeten goed begrijpen dat het leven aan ons is gegeven om de Hoge Wereld te kunnen bereiken. Daarna gaat alles verder, in overeenstemming met dit contact!

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/8/16

 

Op De Spirituele Kaart Van De Wereld

laitman_254_03Vraag: Misschien missen wij voor het juiste gebed de verlangens van degenen die ‘lager’ zijn.

Antwoord: Dat is zeker zo. Ik heb contact met alle groepen in de wereld. Dat beslaat een groot gebied, praktisch het hele gebied van Zuid- en Noord-Amerika, Rusland, Australië, Nieuw Zeeland, Japan, Europese groepen en groepen in Afrika.

We moeten contact hebben met elkaar, omdat het gemis van het verlangen buiten iedere Ten hen beperkt en zij niet weten hoe zij verder moeten.

Ik probeer bewust met iedereen enig contact te hebben, voor zover de tijd het mij toestaat. Ik heb uiteindelijk niet meer tijd beschikbaar dan anderen, maar ik probeer verlangens, lijden en twijfels van de groepen te absorberen.

Ik doe geen pogingen om mij in te laten met het privéleven van iemand. Dat is niet zinvol. In spiritualiteit kan je alleen de gemeenschappelijke staat van de groep voelen, de gemeenschappelijke opinie en de aspiraties van de groep. Dit wordt op de spirituele kaart gezet!

Maar als het geen groep is, geen groep van tenminste een paar mensen, heb ik geen belangstelling voor hen, zelfs niet als er enkelingen zijn die groot zijn. Ik word geen deel van hen omdat hun verlangens in de spirituele wereld niet bestaan.

From the Convention in Moscow, Day One, Lesson 3, 5/2/16

 

Zich Verwijderen Van De Bron Van Goedheid

 Vraag: De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die gaat over het ontvangen van hoger genot, maar u zegt dat de waarheid bereikt wordt door middel van lijden. Hoe kan dit waar zijn? Is het de bedoeling dat wij lijden?

Antwoord: Niemand is voorbestemd om te lijden. Integendeel, de Wijsheid van of Kabbalah is een wetenschap die ons leert hoe wij de Hoge Kracht, die alleen goedheid verspreidt, kunnen bereiken. Om deze goedheid te voelen is het echter noodzakelijk om het tegengestelde gevoel te ervaren. Hiervoor hoeven wij ons niet onder te dompelen in lijden. Als wij de oorsprong van het lijden begrijpen, is dat al voldoende voor ons. Dit maakt namelijk een enorm groot verschil.

Ik lijd omdat ik ver van de Oorsprong van Goedheid verwijderd ben, en ik kan alleen goedheid bereiken in die Oorsprong. In de Wijsheid van Kabbalah wordt het lijden niet zo ervaren als in de fysieke wereld, waar wij het voelen als een gebrek aan vervulling. Integendeel, het lijden bestaat uit een gebrek aan de mogelijkheid om te geven, zoals een koe lijdt wanneer zij een kalf wil voeden, als zij barst van een overvloed aan melk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

Page 1 of 44412345...102030...Last »