Het Einde Van Het Geld Tijdperk, Deel 1

Laitman_115_06De zonde die de eerste mens beging met de boom van de kennis van goed en kwaad, bestond er uit dat Adam proefde hoe groot het plezier was dat men kan ontvangen door de Schepper vreugde te brengen, hij kon het niet weerstaan om dit op een ​​egoïstische manier te ontvangen. Hij zou dit plezier hebben kunnen ontvangen op voorwaarde dat hij de hele wereld naar verbinding zou leiden, op deze manier zou hij een scherm over de egoïstische wijze van ontvangen hebben gecreëerd. Hij had zo’n scherm echter niet, daarom heeft hij gezondigd.

De onthulling van dit enorm grote egoïstische verlangen wordt de oorspronkelijke zonde genoemd, en wij allemaal, onze hele wereld, zijn het resultaat van deze zonde. Dit werd de eerste keer in het oude Babylonië onthuld. Toen zij eenmaal ontdekten dat een egoïstische verbinding ons naar een crisis leidt, besloot een aantal Babyloniërs eenvoudigweg om uiteen te gaan. Hetzelfde gebeurt nu in Europa en het zal binnenkort ook in Amerika gaan gebeuren.

Het andere deel van de Babyloniërs zei: “Nee! Wij hebben een leraar, Abraham, die zegt dat het mogelijk is om een ​​Kracht te vinden die ons kan verenigen.” Sindsdien splitste de mensheid zich en ging zij op twee verschillende manieren verder.

Degenen die zich bij Abraham aansloten, noemden zich het volk Israël, maar ook zij vervielen in hetzelfde egoïsme als de andere naties van de wereld. Toch konden zij, dankzij de verdeling die in het oude Babylonië had plaatsgevonden, niet gelijk worden aan de anderen, en dit loopt als een rode draad door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Tot op de dag van vandaag gaat deze zelfde strijd door.

Zodra er een nieuw egoïstisch verlangen in Adam werd onthuld, kon hij aan niets anders meer denken dan aan ontvangen. Onze hele wereld is een gematerialiseerd gevolg van dit gebeuren, daarom is deze wereld volledig op materieel succes gebouwd. Alles wordt hier afgemeten aan geld dat een equivalent is van elke handeling van een mens.

We kunnen mensen niet beoordelen op basis van hun psychologie en hun prestaties in cultuur en onderwijs. Uiteindelijk wordt alles toch vertaald naar geld. Zo zit de hele wereld in elkaar, maar nu begint dit meetmiddel ineen te storten. Het zal binnenkort onmogelijk zijn om alles aan geld af te meten, het zal verdwijnen en niet langer meer het enige criterium zijn.

Het verval is al in de Verenigde Staten begonnen, daar was voorheen geen enkele andere manier van betalen mogelijk dan met geld. Dit land werd immers opgebouwd door mensen vanuit allerlei landen en culturen. Zij besteedden geen aandacht aan het feit of je huid zwart, wit of geel is, ze maakten zich alleen druk over geld. Geld is een stuwende kracht.

Nu is de kracht van het geld aan het verdwijnen en uiteindelijk zal er geen enkel meetmodel meer over zijn. Tijdens de driehonderd jaar dat Amerika bestaat, was het echter heel praktisch dat zij met geen enkele andere waarde rekening hoefden te houden dan met geld.

In Europa was het anders. Amerika is één land waarin vele volkeren wonen, in Europa zijn er echter veel verschillende landen, meningen, ideologieën, idealen van vrijheid en gelijkheid, Europa heeft een lange geschiedenis achter de rug op het gebied van onderlinge relaties en conflicten tussen allerlei landen. Daarom was de unie niet gemakkelijk voor hen, in plaats van zich te verbinden, gingen ze vechten.

Na de oorlogen probeerden de Europeanen zich te verenigen naar het Amerikaanse voorbeeld, zij wilden de Amerikaanse droom voor zichzelf realiseren. Daarvoor hadden ze echter een ‘Verenigde Staten van Europa’ moeten worden en dat is niet eenvoudig. Zij hadden niet één regering en één natie. Daarom werkte het niet. Bovendien stond onenigheid op het gebied van psychologische principes hen in de weg. In Amerika was er maar één principe: geld! In Europa waren er vele verschillende principes, het is tenslotte een speciale oude cultuur. Hoewel, wat er ook gebeurt, het ene stort in van de ene kant, het andere van de andere kant en uiteindelijk zullen ze beide vernietigd worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/8/16, Writings of Baal HaSulam

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zullen er nodig zijn om mensen te organiseren in Kabbalistische groepen die met elkaar communiceren en zo de kern creëren van de wereld gemeenschap?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet zo lang duren.

Het gaat erom dat de maatschappij nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven, waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er op het ogenblik gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gaan.

We moeten in ieder geval onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – op de juiste wijze zullen kunnen beantwoorden, dan zullen zij voor zichzelf een goede, veilige omgeving tot stand kunnen brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Wanneer Zal Het Einde Van De Correctie Plaatsvinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het einde van de correctie (Gmar Tikkun) onvermijdelijk? Zo ja, wanneer wordt het verondersteld plaats te vinden?

Antwoord: Als we al onze individuele, egoïstische verlangens verenigen tot één verlangen: Adam.

Vraag: Wat is eenheid? Hoe belangrijk en noodzakelijk is het om deze term op de juiste manier te begrijpen?

Antwoord: Het is het herstel van de verbroken verbinding tussen onze afgescheiden individuele wensen. Het resultaat daarvan is dat de enige Kracht van verbinding, de Schepper genaamd, gevoeld wordt in het systeem van het ene verlangen van de herstelde verbinding: Adam genaamd (Mens).

 

Als Partner Samenwerken Met De Hoge Kracht

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom zou ik de Hoge Kracht beïnvloeden? Ik ben tenslotte maar een klein mensje in deze wereld. Bestuurt de Hoge Kracht de wereld niet met grote Wijsheid?

Antwoord: Enerzijds heb je gelijk, maar anderzijds bestuurt de Hoge Kracht ons doelbewust op een manier die het ons mogelijk maakt om Hem te bestuderen en te onderzoeken, om Zijn speciale invloed te wekken en nadrukkelijk uit te nodigen en op deze wijze met Hem in contact te komen, en zelfs als partner met Hem samen te werken.

Dit is noodzakelijk om de structuur van de hele wereld te leren begrijpen. Op deze wijze stijgen we van het niveau van levende organismen die zonder enige intelligentie en begrip allerlei handelingen uitvoeren, naar het niveau van het hoofd van de gehele schepping, de gehele natuur. Dit is uiterst belangrijk. Hierdoor transformeert een persoon in een Adam (Mens).

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Bestaat Er Angst In Spiritualiteit?

laitman_276_02Vraag: Is er een concept in de Wijsheid van Kabbalah als ‘angst voor God’? Mensen zijn bang voor vuur, overstromingen en andere rampen. Moet een mens ook angst voor de Schepper voelen?

Als er “Geen ander is dan Hij” (Dewariem 4:35, Deuteronomium), is het dan mogelijk om te zeggen dat hier sprake is van angst voor God? Of gaat het hier over een dierlijk instinct dat gericht is op zelfbehoud? Bestaat er een dergelijke angst in spiritualiteit?

Antwoord: Er bestaat angst om te vervallen in een egoïstisch verlangen, angst om in onze wereld het paradijs te verliezen. Spirituele angst gaat niet over het verkrijgen of verliezen van de mogelijkheid tot geven – met andere woorden: om gelijkvormig aan de Schepper te worden – het gaat niet over angst over mijzelf, het gaat over het bewustzijn van de Grootheid van de Schepper.

 

Hoe Maakt Iemand Zich Los Van Zijn Geldproblemen?

laitman_626Vraag: Wat moet je doen om meer geld te verdienen, zonder te lijden?

Antwoord: De situatie is het beste als iemand een vaste baan heeft, een vast salaris krijgt en zich in zijn vrije tijd bezighoudt met dingen die niets te maken hebben met het maken van winst of het verspillen van geld.

Dan denkt hij niet meer na over geldproblemen. Het wordt hem opeens duidelijk dat hij goed rond kan komen, want in principe heeft een mens niet zoveel nodig om te leven: kleding, voedsel, huisvesting en geld om de belasting te betalen. Al het andere moet op een totaal ander gebied gericht zijn: op spirituele behoeften, waarnemingen, enzovoort. Een mens moet zich specifiek zo instellen, want een en ander zal er niet beter op worden. Men zal in de wereld niet meer in staat zijn om veel winst te maken. De wereldwijde “Gouden Eeuw” en de bourgeois gewoonten zijn voorbij.

We kunnen iedereen voorzien van een inkomen dat nodig is om te bestaan: van voedsel, kleding, huisvesting, onderwijs voor de kinderen, enzovoort, alles wat nodig is voor een mens om normaal, zonder luxe, te functioneren. De moderne technologische ontwikkeling maakt het ons mogelijk om in al deze behoeften te worden voorzien.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/3/16

 

Bezoek Onze Website

laitman_959Vraag: U spreekt voortdurend over eenheid en verbinding tussen vrienden, Wat betekent ‘verbonden zijn’ en waarom is dat nodig? Waar kunnen we de correcte definitie van ‘eenheid’ vinden? Zelfs eenheid met vrienden is een concept dat we niet begrijpen. Degene die ik vandaag als een vriend beschouw, kan over een maand geen vriend meer zijn.

Antwoord: Dit is nu juist het doel van de Bnei Baruch Kabbalah website. Daar kun je al het materiaal over dit onderwerp vinden. Je kunt gewoon naar de website gaan, lezen wat daar te vinden is en dan krijg je langzamerhand het juiste begrip over het concept eenheid waar de Wijsheid van Kabbalah over spreekt

Onze wereld is een integrale wereld, het is één geïntegreerd systeem en wij, de mensheid, leven vanuit onderlinge tegenstellingen die door egoïsme zijn ontstaan.

Om gelijkvormig te worden aan de alomvattende natuur, het alomvattende systeem, moeten we ons met elkaar verbinden en tot eenheid komen. De enige opdracht die de mens heeft, bestaat eruit dat hij vanuit wijsheid en bewustzijn de behoefte aan eenheid bereikt en met de hulp van de methode voor eenwording, de Wijsheid van Kabbalah, een begin maakt met dit proces.

Ik ben er blij mee dat de mogelijkheid aanwezig is om deze methode te leren kennen via de Bnei Baruch Kabbalah website en dat deze website voor iedereen in vele talen beschikbaar is.

Link to the Website From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Het Begin Van De Overgangsfase

laitman_592_04Vraag: Hoeveel generaties zal het kosten voordat mensen georganiseerd zullen zijn in Kabbalistischc groepen die contact hebben met elkaar en zo de kern van de wereld gemeenschap creëren?

Antwoord: Het gaat niet om het aantal generaties. Als een mens de ‘noodzaak’ ervan voelt, zal het niet al te lang duren.

Het punt is dat de menselijke samenleving nu een verandering moet ondergaan, een verandering in onze onderlinge betrekkingen, in de zoektocht naar de ware betekenis van het leven waarvan we nu alleen nog maar het begin zien. De mensheid bevindt zich in een fase die verscheidene jaren in beslag kan nemen. Te oordelen naar wat er vandaag de dag gebeurt, denk ik dat het heel snel zal gebeuren.

We moeten op zijn minst onze kinderen voorbereiden, zodat zij de eeuwig terugkerende vragen over de zin van het leven – met enige hulp van ons – correct zullen kunnen beantwoorden. Dan zullen zij voor zichzelf de juiste veilige omgeving kunnen organiseren.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16

 

Wanneer Zal Het Einde Van De Correctie Plaatsvinden?

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het einde van de correctie (Gmar Tikkun) onvermijdelijk? Zo ja, wanneer wordt het verondersteld plaats te vinden?

Antwoord: Als we al onze individuele, egoïstische verlangens verenigen tot één verlangen, Adam.

Vraag: Wat is eenheid? Hoe belangrijk en noodzakelijk is het om deze term goed te begrijpen?

Antwoord: Het is het herstel van de verbroken verbinding tussen onze afgescheiden, individuele wensen. Daardoor wordt de enige Kracht van verbinding, de Schepper genaamd, gevoeld in het systeem van het ene verlangen – Adam genaamd (Mens) – van de herstelde verbinding.

 

New Life 756 – Liefde In De Tanach (Het Oude Testament)

 

New Life #756 – Liefde in De Tanach

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

De Torah definieert liefde anders dan wij het doen. Voor ons zijn alle verhalen in de Torah grote geheimen.

Samenvatting

Deze liefde gaat over liefde voor anderen, dit betekent: zorgen voor het welzijn van anderen, goed doen aan anderen en alleen leven om anderen met liefde te vervullen, waarbij ik mij niet afvraag of het in mijn voordeel is of dat ik er iets voor terug krijg.

De Torah spreekt niet over mensen maar over spirituele systemen. Spirituele liefde bestaat uit geven, niet uit ontvangen om daarmee mijn eigen verlangens te vervullen. Spirituele liefde gaat boven het ego uit. Trouwen betekent bijvoorbeeld dat ik mij verbind met de verlangens van de ander en die verlangens vervul.

Wij hebben in deze wereld het doel om liefde en verbinding te bereiken, want in feite kan niemand zichzelf vervullen.

Daardoor is het verlangen om lief te hebben diep geworteld in ons, we moeten echter leren hoe we het vorm geven en ontwikkelen.

De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe we liefde bouwen boven de haat die we voelen, hoe we ons met elkaar verbinden boven het egoïsme dat scheiding brengt tussen ons. Spirituele liefde is niet van anderen afhankelijk maar bevindt zich op het niveau van geven. Een mens verbindt zich via anderen met de Schepper.

From KabTV’s “New Life #756 – Love In The Bible,” 8/9/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Page 1 of 43612345...102030...Last »