“Jullie Hebt Je Als Rebellen …”

laitman_531_02-jpgTorah, Dewariem 9:24 (Deuteronomium): Jullie hebt je altijd als rebellen tegenover de Eeuwige gedragen van de dag af dat ik jullie ken. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Wat betekent de zin: “van de dag af dat ik jullie ken.”?

Antwoord: Dit betekent: van de dag af dat Mozes werd geroepen om aan zijn volk leiding te geven.

Alles was een geschenk van de Schepper! Overal waar het maar mogelijk was, brak het egoïsme uit onder de zonen van Israël. Daarom was het noodzakelijk om hun houding naar elkaar vast te stellen, te vergelijken en er steeds veranderingen in aan te brengen, op die wijze kwamen zij tot het besluit om uit Egypte te trekken.

Bovendien moesten zij zich bewust worden van de toekomstige staat waarheen zij op weg waren. Het gaat hierbij niet over de fysieke uittocht van Egypte naar de Sinaï, maar over de uittocht uit hun egoïsme, hun afscheid daarvan, het er bovenuit stijgen.

Zo kreeg het rebelleren vorm. Het egoïsme veroorloofde zich een volledige vrijheid van handelen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

Vragen Over Het Werk In Een Groep – 4

laitman_938_07Vraag: Is de deelname aan de joodse feestdagen een verplichting voor de groepen buiten Israël?

Antwoord: Ik raad aan om deel te nemen aan de activiteiten van de groep om zo de essentie van elke feestdag te gaan begrijpen, want elke feestdag is een niveau van spirituele groei.

 

Europa Op Een Kruispunt, Deel 1

Laitman_409Vraag: De Europese crisis veronderstelt dat het tijdperk van de grote Europese beschaving voorbij is en er een nieuwe tijd is aangebroken. Hoe ziet u de staat van het toekomstige Europa en zijn plaats in de wereld?

Antwoord: Ik zie in Europa geen echte ontwikkeling naar vrijheid, gelijkheid en al die mooie slogans van de Franse Revolutie. Natuurlijk kunnen we de bijdrage van de Europese beschaving aan de ontwikkeling van de wereld niet ontkennen. We moeten echter begrijpen dat al deze prestaties alleen betrekking hebben op materieel gebied, in het kader van deze wereld en gebaseerd op het menselijk egoïsme.

Daarom verandert het prachtige verguldsel van ons egoïsme, de trend van democratie en vrijheid, in feite niets in een mens. Het bewijs hiervan is de manier waarop Hitler in staat was om in een handomdraai de beschaafde Europeanen in barbaren te veranderen.

Als hij het slimmer had aangepakt en in plaats van het veroveren van landen iedereen had overtuigd van zijn ideeën, zou heel Europa zijn bondgenoot geworden zijn. Bovendien was het heel gemakkelijk voor hem om Europa bijna zonder tegenstand te veroveren. Hieruit blijkt dat het beeld van de “verlichte Europeaan”, bekend om zijn speciale, hoge cultuur in vergelijking met de rest van de wereld, niet meer betekent dan een uiterlijk symbool zonder inhoud.

Het culturele imago en de goede manieren konden niet verhinderen dat de Duitsers door het doden van mensen naar het dierlijke niveau afdaalden. Hierdoor blijkt dat mensen vanuit hun egoïsme voor altijd barbaren zullen blijven. Hoe meer zij zich in dit opzicht ontwikkelen, hoe slechter ze zullen worden, maar ze zullen leren om hun egoïstische bedoelingen te verbergen en zich als politici te gedragen.

Als de mensheid van het volk Israël niet het innerlijke gedachtegoed overneemt, de Wijsheid van Kabbalah, over verbinding en eenheid boven het egoïsme uit, zal er geen toekomst meer mogelijk zijn. Intussen heeft de mensheid zich uitsluitend beperkt tot de buitenkant van dit gedachtegoed en is het in een verwrongen vorm opgevat, in die vorm ontwikkelde het zich. De evolutie zal ons ondanks alles voortduwen naar eenheid, maar dan door middel van lijden, want het zal voor Europa onontkoombaar zijn om het pad van eenheid te gaan.

Aangezien het Europese egoïsme heel groot is en veel meer ontwikkeld is dan in andere landen en continenten, moet Europa als eerste deze methode implementeren. Als Europa dit niet doet, zal het meer te lijden krijgen dan andere delen van de aarde. Ik ben niet erg optimistisch over de toekomst van Europa.

Kabbalah biedt een methode die het mogelijk maakt om de prachtige idealen van de Franse Revolutie – die tot dusverre niet meer dan slogans waren in Europa en geen invloed hebben op de innerlijke essentie van de mens – in praktijk te brengen. Iedereen droomt over vrijheid, gelijkheid en broederschap, men sprak erover in Rusland en Europa, maar men was iet in staat om het te implementeren. Alleen de Wijsheid van Kabbalah biedt deze mogelijkheid.

Daarom wordt deze Wijsheid onthuld nu Europa de wanhoop van zijn onmacht en het onvermogen om zijn idealen te realiseren omarmt. En dit gebeurt in een tijd waarin nieuwe, volkomen vreemde idealen vanuit de donkere tijden van de middeleeuwse barbarij Europa bereiken.

De Wijsheid van Kabbalah heeft de kracht om gelijkheid en vrijheid waar de Europeanen zo trots op zijn, in praktijk te brengen. Europa weet hoe de Hoge Kracht van de natuur aangetrokken kan worden.

Vraag: Moeten wij terug naar religie?

Antwoord: Deze methode heeft niets met religie te maken. Het gaat over het vermogen om de Kracht van Eenheid te gebruiken die in de natuur verborgen is. Kabbalah maakt het mogelijk om deze Kracht te onthullen en te gebruiken om één te worden.

From KabTV’s “A New Life” 8/18/16

 

Van De Fysieke Wereld Naar De SpiritueleWereld

Laitman_524_01Als ik met de groep ga werken, kom ik gaandeweg allerlei problemen tegen. Dit is de manier waarop de Schepper het werkterrein voor mij openlegt om alle problemen die zich voordoen op te lossen, ze te bedekken met overbruggingen van liefde en voorwaarden te scheppen voor Zijn onthulling in de groep.

Op deze manier verbind ik mij met de andere groepsleden, als de tien Sefirot, en maak ik een plek gereed voor de onthulling van de Schepper tussen ons.

Daarom moeten wij elkaar hier voortdurend aan herinneren. Het is de Schepper die ons steeds weer terugbrengt naar onze aardse bekrompenheid, wij moeten hier bovenuit stijgen naar de spirituele afstemming, naar de juiste kijk op de situatie.

Dit is ons nooit aflatende werk. Vanuit deze aardse, verwarrende wereld, die de Schepper opzettelijk voor ons creëert, stijgen wij op naar de nieuwe spirituele staat.

From the Moscow Convention, Lesson 4, 5/3/16

 

Antwoorden Op Je Vragen, Deel 137

laitman_568_01Vraag: Ik begrijp dat elk moment in ons leven waarop wij samenwerken met anderen op het pad van correctie belangrijk is. Moeten wij zonder enige uitzondering het contact met ieder mens als belangrijk zien?

Antwoord: Nee!

Vraag: Hoe legt de Wijsheid van Kabbalah de correctie van het ego uit in verband met ons contact met mensen die zich op een lager spiritueel niveau bevinden? In welke mate is altruïsme en samenwerking met hen gerechtvaardigd?

Antwoord: Geen verbinding met hen hebben is gerechtvaardigd!

Vraag: U spreekt vaak over spirituele vermenging met de gehele mensheid, zodat iedereen uiteindelijk met elkaar verbonden zal zijn en één zal zijn. Wat zal er gebeuren met mensen die mentaal ziek zijn en hoe zal hun correctie eruit zien?

Antwoord: Als wij gecorrigeerd zijn, zullen wij hen ook corrigeren!

 

Het Belangrijkste: Verlangen Naar Het Doel

 Vraag: Waarom zeggen we vaak dat wij het Doel moeten bereiken, maar besteden we er geen aandacht aan dat de correcte staat al in iedereen aanwezig is?

Antwoord: Het verlangen naar het Doel is cruciaal, het is de kracht voor onze ontwikkeling, als wij ons echter op de gecorrigeerde staat focussen, houdt dit onze voortgang naar het Doel tegen.

 

“En Ik Wierp Het Stof Daarvan In De Beek Die Uit De Berg Neerwaarts Stroomt”

laitman_740_03Vraag: Wat betekent: “En ik wierp het stof daarvan (van het gouden kalf) in de beek die uit de berg neerwaarts stroomt”?

Antwoord: “De beek die uit de berg neerwaarts stroomt” is een eigenschap van Bina die vanaf de berg Sinaï neerdaalt. Het egoïsme (het stof van het gouden kalf) moet vermengd worden met de kwaliteit van geven om een ​​verbinding tussen Bina en Malchut te maken en daardoor tot de tweede restrictie (Tzimtzum Bet) te komen, dit is een bijzondere symbiose van de kwaliteiten van ontvangen en geven, als zij gecombineerd worden en bruikbaar worden voor de geleidelijke, consistente correctie tijdens de zogenaamde veertig jaar.

De mensen die de kwaliteit van Malchut vertegenwoordigen, staan ​​aan de voet van de berg, zij hebben zelfs geen druppeltje spirituele kwaliteit, geen kracht om de berg te beklimmen.

Deze beek die neerwaarts stroomt (Bina) gaat zich vermengen met Malchut. Dit is de grote barmhartigheid van de Schepper, dat Hij Zijn kracht geeft om deze Kracht te vermengen met het egoïsme van de mens en Hij hem gaat verhogen. Van de mens wordt alleen geëist dat hij zijn mond, zijn hart en zijn ogen sluit en slechts één ding verlangt: om tenminste op één punt samen te smelten met deze beek.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/11/16

 

“Als De Markt Daalt …”

laitman_220In het Nieuws (CONT.ws):  “Op dit moment hebben wij in de wereld economie de ideale omstandigheden voor een grote ineenstorting gecreëerd, grote injecties in de economie en de negatieve tarieven werken tegen alle regels in. Slechts één vraag blijft, wanneer …

“Er zijn twee opties, alles zal langzaam uitdoven of het zal abrupt plaatsvinden en pijnlijk zijn.

“In het eerste geval zullen de markten langzaam afglijden en de beleggers zullen hun spaargeld verliezen. …

“Er zijn echter redenen te over voor een forse daling ….

“De dreiging van de ineenstorting van de Europese Unie is dramatisch toegenomen. Het is de moeite waard om de verkiezingen in Frankrijk en Italië scherp in de gaten te houden, want het aantal populaire voorstanders van een vertrek uit de EU is de laatste tijd toegenomen ….

“Een valutaoorlog is een ander gevaar voor de moderne economie. China devalueert langzaam maar zeker de yuan en exporteert op deze wijze deflatie.

“In feite is China de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten …. Daarom is het belangrijk voor Amerika om de economische rol van China te reduceren. De output van de productie is reeds begonnen. Op de lange termijn kan het een werkelijke handelsoorlog worden. Dan kunnen er ook sancties opgelegd worden aan China ….

“Vergeet ook de verschillende militaire conflicten niet.

“In eerste instantie ligt er een tijdbom onder de economie, namelijk de negatieve rente en vroeg of laat zal deze bom ontploffen.

“We leven in zeer interessante en uitdagende tijden! Verandering is onvermijdelijk, het is slechts een kwestie van tijd.

Mijn Commentaar: Er zijn twee manieren om het systeem in evenwicht te brengen: op de slechte manier of de goede manier. In ieder geval moet de wereld de vorm aannemen van één systeem dat gelijk is aan alles wat in de natuur aanwezig is. De ontwikkeling van het systeem zal de wereld naar onderlinge samenwerking leiden, ofwel door geweld of door de erkenning van de noodzaak om integraal te ontwikkelen.

We bevinden ons op het punt van besluitvorming: op welke wijze zal de wereld zich verder ontwikkelen naar het doel van eenheid dat ten volle gerealiseerd moet worden?

De wet van de natuur is onverbiddelijk, de mens kan zichzelf echter tot een geschikte component vormen om het bovenstaande te implementeren en zo de onontkoombare toekomstige staat op de juiste manier voltooien.

 

Zoek De Vrouw!

laitman_602_02Vraag: In oude geschriften staat: “Zoek de vrouw!” Waarom werden ‘vrije’ vrouwen door de geschiedenis heen bestempeld als de bron van conflicten, afgescheidenheid, oorlogen en narigheid?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de mannen, niet van de vrouwen. De vrouw heeft uiteraard haar eigen karakter: misleiding, verlangen om een man te bezitten en hem te gebruiken.

Dit is een zuiver egoïstisch verlangen van vrouwen, een verlangen dat in ons allemaal aanwezig is, ook in mannen. Daarom ligt in onze wereld de correctie meer bij het mannelijke deel. In een man is het vrouwelijke (egoïsme) en het mannelijke (het vermogen om het ego te corrigeren) aanwezig. Bij vrouwen is de ordening van de krachten van de rechter- en de linkerlijn anders, van het verlangen om te ontvangen en de intentie om te geven.

Zij zijn meer op hun eigen aard gericht en zijn daarvan afhankelijk. Mannen zijn verder verwijderd van het spirituele werk vanwege hun interesse in vrouwen, zoals men zegt: zijn grootste verlangen is zijn seksuele verlangen naar vrouwen, met name na de vernietiging van de Tempel. Bij vrouwen wordt de afleiding van de spirituele wereld veroorzaakt door hun afhankelijkheid van mannen. Het beeld van wat bij hen verstoringen teweegbrengt is anders, breder en gemeenschappelijk.

Vraag: Wat betekent het dat vrouwen afhankelijk zijn van mannen?

Antwoord: Een vrouw heeft een man nodig, zij kijkt er naar uit om dichtbij hem te zijn en zij heeft dat nodig, ze wil met hem verbonden zijn en is van hem afhankelijk omdat een vrouw uiteindelijk het verlangen heeft om een huis en een gezin te hebben.

Vraag: Dat is zo als zij alleenstaand is, maar wat zijn de verstoringen die zij heeft als zij getrouwd is?

Antwoord: Omdat een vrouw alleen op haar gezin, haar familie en haar kinderen gefocust is, neemt dit haar helemaal in beslag, maar in onze tijd zijn er nog veel meer andere problemen; als gevolg van het feit dat wij Gmar Tikkun (het einde van de correctie) naderen, komen er allerlei neveneffecten bij. In het algemeen is het zo dat de verstoringen op het pad naar spiritualiteit voor vrouwen anders zijn dan voor mannen en zich op een andere manier aandienen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

De Spirituele Wortels Van De Eigenschappen Van Een Mens

laitman_281_02Vraag: Er zijn open, extraverte mensen op de wereld en er zijn gesloten, eenzelvige mensen. Hoe verklaart Kabbalah dit? Welke spirituele wortels liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord: Iedereen is verschillend.

Het hangt af van de Sefirot in het individu dat zich in het alomvattende lichaam bevindt. Als de Sefirot Hesed en Netzach in een mens aanwezig zijn en hem onder controle hebben, zijn deze Sefirot verantwoordelijk voor verspreiding en uitbreiding. Anderzijds bevatten de Sefirot Gevura en Hod eigenschappen van introversie, waakzaamheid en verdediging.

De Sefira Yesod bevat de alomvattende eenheid van alle Sefirot. Deze Sefira leidt naar het correcte gebruik van alle eigenschappen, zowel de ‘negatieve’ als de ‘positieve’, want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Door wederzijdse aanvulling wordt de perfectie, die we moeten bereiken, geboren.

Vraag: Maakt een stijging naar een hoger niveau het voor ons mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen tot een succes te maken, of lukt dat alleen tot op zekere hoogte?

Antwoord: Een stijging naar een hoger niveau maakt het je mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen en alle verhoudingen met de Schepper tot een succes te maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16

 

Page 1 of 44012345...102030...Last »